تور باتومی مهر 1402 (4 شب) - با پرواز وارش


رفت : 1402/07/28
برگشت: 1402/08/02
ایرلاین: وارش
مدت : 4 شب و 5 روز

مقصد: باتومی

نام هتل نوع خدمات ۲ تخته ۱ تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
هتل Royal Georgia باتومی
3 *
B.B
13,230,000 تومان 15,980,000 تومان 12,680,000 تومان 10,510,000 تومان
هتل Zeyton باتومی
4 *
B.B
13,780,000 تومان 17,080,000 تومان 12,680,000 تومان 10,510,000 تومان
هتل Grand Palace باتومی
4 *
B.B
13,780,000 تومان 17,080,000 تومان 12,680,000 تومان 10,510,000 تومان
هتل Legend Business باتومی
4 *
B.B
15,430,000 تومان 20,380,000 تومان 14,880,000 تومان 10,510,000 تومان
هتل Aqua Apartment باتومی
4 *
B.B
15,760,000 تومان 21,040,000 تومان 13,780,000 تومان 10,510,000 تومان
هتل Hotel Orbi Apartment باتومی
1 *
B.B
16,200,000 تومان 21,920,000 تومان 12,680,000 تومان 10,510,000 تومان
هتل Rumi باتومی
4 *
B.B
16,530,000 تومان 22,580,000 تومان 13,780,000 تومان 10,510,000 تومان
هتل Intourist باتومی
5 *
B.B
16,530,000 تومان 22,580,000 تومان 14,880,000 تومان 10,510,000 تومان
هتل Euphoria باتومی
5 *
B.B
16,530,000 تومان 22,580,000 تومان 14,880,000 تومان 10,510,000 تومان
هتل Sky Tower باتومی
5 *
B.B
18,180,000 تومان 25,880,000 تومان 17,080,000 تومان 10,510,000 تومان
هتل Euphoria باتومی
5 *
H.B
18,730,000 تومان 26,980,000 تومان 18,180,000 تومان 10,510,000 تومان
هتل Legend باتومی
5 *
H.B
18,730,000 تومان 26,980,000 تومان 18,180,000 تومان 10,510,000 تومان
هتل Radisson Blu باتومی
2 *
B.B
28,630,000 تومان 42,380,000 تومان 20,380,000 تومان 10,510,000 تومان
هتل Sheraton باتومی
5 *
B.B
29,400,000 تومان 44,360,000 تومان 31,380,000 تومان 10,510,000 تومان
هتل Hilton باتومی
5 *
B.B
32,150,000 تومان 51,400,000 تومان 21,040,000 تومان 10,510,000 تومان
هتل Castello Mare باتومی
5 *
ALL
44,030,000 تومان 77,030,000 تومان 28,630,000 تومان 11,060,000 تومان

توضیحات :