تور قشم ویژه فروردین (3 شب) - 13 فروردین


رفت : 1402/01/13
برگشت: 1402/01/16
ایرلاین: وارش
مدت : 3 شب و 4 روز

مقصد: فرودگاه بین المللی قشم

نام هتل نوع خدمات ۲ تخته ۱ تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
هتل بهشت قشم
2 *
B.B


3,200,000 تومان 4,500,000 تومان 4,500,000 تومان 1,800,000 تومان
هتل ارم قشم
4 *
B.B


3,900,000 تومان 4,980,000 تومان 4,980,000 تومان 1,800,000 تومان
هتل کیمیا 4 قشم
3 *
B.B


4,300,000 تومان 5,250,000 تومان 4,300,000 تومان 1,800,000 تومان
هتل مارینا 2 قشم
3 *
B.B


4,500,000 تومان 5,550,000 تومان 4,500,000 تومان 1,800,000 تومان
هتل سینگو قشم
4 *
B.B


4,980,000 تومان 6,200,000 تومان 4,980,000 تومان 1,800,000 تومان
هتل پرشین گلف قشم
3 *
B.B


5,200,000 تومان 6,380,000 تومان 5,200,000 تومان 1,800,000 تومان
هتل سان سیتی قشم
3 *
B.B


5,450,000 تومان 6,500,000 تومان 5,450,000 تومان 1,800,000 تومان

توضیحات :