تور استانبول ویژه بهار (3 شب) - پرواز معراج


رفت : 1402/03/08
برگشت: 1402/03/11
ایرلاین: معراج
مدت : 3 شب و 4 روز

مقصد: استانبول

نام هتل نوع خدمات ۲ تخته ۱ تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
هتل All Inn استانبول
3 *
B.B


11,630,000 تومان 13,870,000 تومان 10,880,000 تومان 8,980,000 تومان
هتل Doorway Suites Taksim استانبول
3 *
B.B


11,870,000 تومان 14,360,000 تومان 10,880,000 تومان 8,980,000 تومان
هتل Neva Flats استانبول
3 *
B.B


11,950,000 تومان 14,520,000 تومان 10,880,000 تومان 8,980,000 تومان
هتل Emmy Hotel Taksim استانبول
3 *
B.B


11,950,000 تومان 14,520,000 تومان 10,880,000 تومان 8,980,000 تومان
هتل Reydel استانبول
3 *
B.B


12,030,000 تومان 14,680,000 تومان 11,050,000 تومان 8,980,000 تومان
هتل Grand Milan استانبول
3 *
B.B


12,030,000 تومان 13,870,000 تومان 10,560,000 تومان 8,980,000 تومان
هتل Fide استانبول
3 *
B.B


12,110,000 تومان 14,840,000 تومان 10,880,000 تومان 8,980,000 تومان
هتل Oriella استانبول
3 *
B.B


12,190,000 تومان 15,000,000 تومان 10,880,000 تومان 8,980,000 تومان
هتل Malkoc استانبول
3 *
B.B


12,190,000 تومان 13,870,000 تومان 10,880,000 تومان 8,980,000 تومان
هتل Monopol استانبول
3 *
B.B


12,270,000 تومان 15,160,000 تومان 10,880,000 تومان 8,980,000 تومان
هتل Taksim Trust استانبول
3 *
B.B


12,430,000 تومان 15,480,000 تومان 10,880,000 تومان 8,980,000 تومان
هتل Atro استانبول
4 *
B.B


12,590,000 تومان 15,800,000 تومان 10,880,000 تومان 8,980,000 تومان
هتل White Monarch استانبول
4 *
B.B


12,590,000 تومان 15,800,000 تومان 12,490,000 تومان 8,980,000 تومان
هتل Cumbali Plaza استانبول
3 *
B.B


12,590,000 تومان 15,800,000 تومان 10,880,000 تومان 8,980,000 تومان
هتل Pera Rose استانبول
4 *
B.B


12,830,000 تومان 16,280,000 تومان 10,880,000 تومان 8,980,000 تومان
هتل Grand Emin Otel استانبول
4 *
B.B


12,910,000 تومان 16,440,000 تومان 11,690,000 تومان 8,980,000 تومان
هتل Dora استانبول
4 *
B.B


12,990,000 تومان 16,600,000 تومان 11,050,000 تومان 8,980,000 تومان
هتل Tulip City استانبول
4 *
B.B


12,990,000 تومان 16,600,000 تومان 10,880,000 تومان 8,980,000 تومان
هتل Actual Life استانبول
4 *
B.B


12,990,000 تومان 16,600,000 تومان 11,690,000 تومان 8,980,000 تومان
هتل Euro Plaza استانبول
4 *
B.B


13,070,000 تومان 16,760,000 تومان 11,690,000 تومان 8,980,000 تومان

توضیحات :

تور استانبول ویژه بهار (3 شب) - پرواز معراج


رفت : 1402/03/08
برگشت: 1402/03/11
ایرلاین: معراج
مدت : 3 شب و 4 روز

مقصد: استانبول

نام هتل نوع خدمات ۲ تخته ۱ تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
هتل The City Port استانبول
3 *
B.B


13,150,000 تومان 16,120,000 تومان 10,880,000 تومان 8,980,000 تومان
هتل Eterno استانبول
4 *
B.B


13,150,000 تومان 16,920,000 تومان 11,850,000 تومان 8,980,000 تومان
هتل Cuento Taksim استانبول
3 *
B.B


13,230,000 تومان 17,080,000 تومان 10,880,000 تومان 8,980,000 تومان
هتل Grand Halic استانبول
4 *
B.B


13,470,000 تومان 17,570,000 تومان 10,880,000 تومان 8,980,000 تومان
هتل Taksim Terrace استانبول
3 *
B.B


13,790,000 تومان 18,210,000 تومان 12,490,000 تومان 8,980,000 تومان
هتل Tk Taksim استانبول
4 *
B.B


13,950,000 تومان 18,530,000 تومان 11,370,000 تومان 8,980,000 تومان
هتل Grand Hilarium استانبول
4 *
B.B


14,030,000 تومان 18,050,000 تومان 11,690,000 تومان 8,980,000 تومان
هتل City Center استانبول
4 *
B.B


14,160,000 تومان 18,950,000 تومان 11,020,000 تومان 8,980,000 تومان
هتل Taxim Express استانبول
4 *
B.B


14,200,000 تومان 19,010,000 تومان 11,690,000 تومان 8,980,000 تومان
هتل Pera Center استانبول
4 *
B.B


14,200,000 تومان 19,010,000 تومان 11,690,000 تومان 8,980,000 تومان
هتل Taxim Town استانبول
4 *
B.B


14,440,000 تومان 19,400,000 تومان 11,690,000 تومان 8,980,000 تومان
هتل Cartoon استانبول
4 *
B.B


14,520,000 تومان 19,650,000 تومان 10,720,000 تومان 8,980,000 تومان
هتل Dora Pera استانبول
4 *
B.B


14,680,000 تومان 19,970,000 تومان 11,690,000 تومان 8,980,000 تومان
هتل Nova Plaza Park استانبول
4 *
B.B


14,690,000 تومان 19,990,000 تومان 12,760,000 تومان 8,980,000 تومان
هتل Nova Plaza Taksim Square استانبول
4 *
B.B


14,690,000 تومان 19,990,000 تومان 11,890,000 تومان 8,980,000 تومان
هتل Green Park Taksim استانبول
4 *
B.B


14,760,000 تومان 20,130,000 تومان 10,880,000 تومان 8,980,000 تومان
هتل Feronya استانبول
4 *
B.B


14,840,000 تومان 20,290,000 تومان 11,850,000 تومان 8,980,000 تومان
هتل Icon استانبول
4 *
B.B


15,000,000 تومان 20,620,000 تومان 11,690,000 تومان 8,980,000 تومان
هتل Adelmar استانبول
4 *
B.B


15,000,000 تومان 20,620,000 تومان 0 تومان 0 تومان
هتل Dedeman استانبول
5 *
B.B


15,480,000 تومان 21,580,000 تومان 10,880,000 تومان 8,980,000 تومان

توضیحات :