تور تفلیس بهار 1402 (5 شب) - پرواز وارش


رفت : 1402/01/24
برگشت: 1402/01/29
ایرلاین: وارش
مدت : 5 شب و 6 روز

مقصد: تفلیس

نام هتل نوع خدمات ۲ تخته ۱ تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
هتل Polo تفلیس
3 *
B.B


9,150,000 تومان 10,530,000 تومان 9,150,000 تومان 7,500,000 تومان
هتل Isaka تفلیس
1 *
B.B


9,430,000 تومان 11,080,000 تومان 9,150,000 تومان 7,500,000 تومان
هتل Rustaveli 36 by same تفلیس
3 *
B.B


9,840,000 تومان 11,900,000 تومان 9,150,000 تومان 7,500,000 تومان
هتل Elegance Apartments تفلیس
3 *
B.B


10,390,000 تومان 13,000,000 تومان 9,700,000 تومان 7,500,000 تومان
هتل GNG تفلیس
4 *
B.B


11,900,000 تومان 16,030,000 تومان 10,530,000 تومان 7,500,000 تومان
هتل L Plaza تفلیس
4 *
B.B


12,590,000 تومان 16,030,000 تومان 11,900,000 تومان 7,500,000 تومان
هتل Magnolia تفلیس
4 *
B.B


12,590,000 تومان 16,030,000 تومان 10,530,000 تومان 7,500,000 تومان
هتل Elle Boutique تفلیس
3 *
B.B


12,590,000 تومان 17,400,000 تومان 10,530,000 تومان 7,500,000 تومان
هتل Old City Boutique تفلیس
4 *
B.B


13,280,000 تومان 17,400,000 تومان 10,530,000 تومان 7,500,000 تومان
هتل Dolabauri تفلیس
4 *
B.B


13,280,000 تومان 18,780,000 تومان 10,530,000 تومان 7,500,000 تومان
هتل Ibis Budget تفلیس
4 *
B.B


13,280,000 تومان 16,580,000 تومان 10,530,000 تومان 7,500,000 تومان
هتل Lm Club تفلیس
1 *
B.B


13,280,000 تومان 18,780,000 تومان 10,530,000 تومان 7,500,000 تومان
هتل Parma تفلیس
4 *
B.B


13,970,000 تومان 20,150,000 تومان 10,530,000 تومان 7,500,000 تومان
هتل Aivani old تفلیس
4 *
B.B


14,240,000 تومان 20,150,000 تومان 11,900,000 تومان 7,500,000 تومان
هتل Bridge Boutique تفلیس
4 *
B.B


14,240,000 تومان 20,150,000 تومان 11,900,000 تومان 7,500,000 تومان
هتل Just Inn Tbilisi تفلیس
4 *
B.B


14,650,000 تومان 21,530,000 تومان 10,530,000 تومان 7,500,000 تومان
هتل Kalasi تفلیس
4 *
B.B


14,650,000 تومان 21,530,000 تومان 10,530,000 تومان 7,500,000 تومان
هتل Astoria تفلیس
4 *
B.B


15,340,000 تومان 22,900,000 تومان 13,280,000 تومان 7,500,000 تومان
هتل Radius تفلیس
4 *
B.B


15,750,000 تومان 21,530,000 تومان 13,830,000 تومان 7,500,000 تومان
هتل Ameri Plaza تفلیس
4 *
B.B


15,750,000 تومان 23,730,000 تومان 13,280,000 تومان 7,500,000 تومان

توضیحات :

تور تفلیس بهار 1402 (5 شب) - پرواز وارش


رفت : 1402/01/24
برگشت: 1402/01/29
ایرلاین: وارش
مدت : 5 شب و 6 روز

مقصد: تفلیس

نام هتل نوع خدمات ۲ تخته ۱ تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
هتل Ramada by Wyndham Tbilisi Old City تفلیس
4 *
B.B


16,030,000 تومان 22,900,000 تومان 16,030,000 تومان 7,500,000 تومان
هتل Golden Palace تفلیس
4 *
B.B


16,720,000 تومان 25,650,000 تومان 13,280,000 تومان 7,500,000 تومان
هتل Holiday Inn تفلیس
4 *
B.B


20,840,000 تومان 32,530,000 تومان 18,780,000 تومان 7,500,000 تومان
هتل The Biltmore تفلیس
5 *
B.B


29,780,000 تومان 51,780,000 تومان 27,030,000 تومان 7,500,000 تومان
هتل Radisson Blu تفلیس
5 *
B.B


29,780,000 تومان 51,780,000 تومان 24,280,000 تومان 7,500,000 تومان

توضیحات :