تور آنتالیا5 مرداد (6 شب)- با پرواز کورندون


رفت : 1402/05/05
برگشت: 1402/05/11
ایرلاین: کورندون
مدت : شب و روز

مقصد: فرودگاه آنتالیا

نام هتل نوع خدمات ۲ تخته ۱ تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
هتل Lara Palace آنتالیا
3 *
B.B


21,770,000 تومان 22,095,000 تومان 21,570,000 تومان 19,990,000 تومان
هتل Melodi Kemer آنتالیا
3 *
B.B


27,830,000 تومان 32,300,000 تومان 24,640,000 تومان 19,990,000 تومان
هتل Club Jovia Kemer آنتالیا
5 *
ALL


28,540,000 تومان 33,860,000 تومان 24,995,000 تومان 19,990,000 تومان
هتل Cender آنتالیا
4 *
ALL


34,045,000 تومان 40,345,000 تومان 27,745,000 تومان 19,990,000 تومان
هتل Perre La Mer آنتالیا
5 *
Uall


44,855,000 تومان 68,265,000 تومان 33,150,000 تومان 19,990,000 تومان
هتل Perre Art آنتالیا
5 *
Uall


45,560,000 تومان 69,680,000 تومان 33,500,000 تومان 19,990,000 تومان
هتل Fore Resort Kemer آنتالیا
5 *
Uall


46,330,000 تومان 61,260,000 تومان 0 تومان 19,990,000 تومان
هتل Aqua World آنتالیا
5 *
Uall


47,330,000 تومان 73,230,000 تومان 34,390,000 تومان 19,990,000 تومان
هتل Crystal Waterworld Resort آنتالیا
5 *
Uall


51,240,000 تومان 81,030,000 تومان 36,340,000 تومان 19,990,000 تومان
هتل Grand Park Lara آنتالیا
4 *
Uall


51,950,000 تومان 73,300,000 تومان 36,700,000 تومان 19,990,000 تومان
هتل Wyndham Garden آنتالیا
5 *
Uall


53,365,000 تومان 85,285,000 تومان 37,405,000 تومان 19,990,000 تومان
هتل Ramada Resort Lara آنتالیا
5 *
Uall


53,365,000 تومان 85,285,000 تومان 37,405,000 تومان 22,990,000 تومان
هتل Asteria Kremlin Palace آنتالیا
5 *
Uall


54,430,000 تومان 74,220,000 تومان 37,940,000 تومان 19,990,000 تومان
هتل Crystal Deluxe Kemer آنتالیا
5 *
Uall


57,270,000 تومان 93,090,000 تومان 39,355,000 تومان 19,990,000 تومان
هتل Orange County Belek آنتالیا
5 *
Uall


57,620,000 تومان 93,800,000 تومان 39,535,000 تومان 19,990,000 تومان
هتل Juju Premier Palace آنتالیا
5 *
Uall


58,680,000 تومان 84,750,000 تومان 40,060,000 تومان 19,990,000 تومان
هتل Crystal Centro آنتالیا
5 *
Uall


64,360,000 تومان 107,275,000 تومان 42,900,000 تومان 19,990,000 تومان
هتل Corendon Playa آنتالیا
5 *
Uall


64,360,000 تومان 98,690,000 تومان 42,900,000 تومان 19,990,000 تومان
هتل Selectum Family آنتالیا
5 *
Uall


66,960,000 تومان 94,270,000 تومان 44,200,000 تومان 19,990,000 تومان
هتل Miracle Resort Lara آنتالیا
5 *
Uall


67,550,000 تومان 102,130,000 تومان 44,500,000 تومان 19,990,000 تومان

توضیحات :

تور آنتالیا5 مرداد (6 شب)- با پرواز کورندون


رفت : 1402/05/05
برگشت: 1402/05/11
ایرلاین: کورندون
مدت : شب و روز

مقصد: فرودگاه آنتالیا

نام هتل نوع خدمات ۲ تخته ۱ تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
هتل Amara Luxury Resort آنتالیا
5 *
Uall


67,555,000 تومان 104,440,000 تومان 0 تومان 0 تومان
هتل Crystal Prestige Elite آنتالیا
5 *
Uall


67,910,000 تومان 114,370,000 تومان 44,670,000 تومان 19,990,000 تومان
هتل Orange County Kemer آنتالیا
5 *
Uall


68,790,000 تومان 116,140,000 تومان 0 تومان 0 تومان
هتل Royal Wings Lara آنتالیا
5 *
Uall


70,740,000 تومان 105,250,000 تومان 42,640,000 تومان 19,990,000 تومان
هتل Limak Limra آنتالیا
5 *
Uall


71,810,000 تومان 102,030,000 تومان 41,590,000 تومان 19,990,000 تومان
هتل Fame Residence Lara and SPA آنتالیا
5 *
Uall


72,520,000 تومان 108,270,000 تومان 41,875,000 تومان 19,990,000 تومان
هتل Rixos Park Belek آنتالیا
5 *
Uall


76,420,000 تومان 103,905,000 تومان 48,935,000 تومان 0 تومان
هتل Titanic Deluxe Belek آنتالیا
5 *
Uall


76,420,000 تومان 103,900,000 تومان 48,930,000 تومان 0 تومان
هتل Xanadu آنتالیا
5 *
Uall


76,770,000 تومان 109,970,000 تومان 49,110,000 تومان 0 تومان
هتل Titanic Delux Lara آنتالیا
5 *
Uall


78,900,000 تومان 107,630,000 تومان 50,175,000 تومان 0 تومان
هتل Baia Lara آنتالیا
5 *
Uall


78,900,000 تومان 136,360,000 تومان 50,175,000 تومان 0 تومان
هتل Royal Seginus Lara آنتالیا
5 *
Uall


80,320,000 تومان 109,930,000 تومان 0 تومان 0 تومان
هتل Royal Holiday Palace آنتالیا
5 *
Uall


80,320,000 تومان 109,930,000 تومان 0 تومان 0 تومان
هتل Limak Lara آنتالیا
5 *
Uall


82,450,000 تومان 125,150,000 تومان 45,850,000 تومان 0 تومان
هتل Rixos Sungate آنتالیا
5 *
Uall


85,640,000 تومان 143,415,000 تومان 53,540,000 تومان 0 تومان
هتل Selectum Luxury Resort Belek آنتالیا
5 *
Uall


87,415,000 تومان 126,990,000 تومان 54,430,000 تومان 0 تومان

توضیحات :