۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور آنتالیا بهار 1402 - (6شب) با پرواز پگاسوس

هتل Lara Palace آنتالیا

با صبحانه منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 18,890,000 تومان
یک تخته 22,390,000 تومان
کودک با تخت 14,490,000 تومان
کودک بدون تخت 14,490,000 تومان

هتل Lara Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 20,990,000 تومان
یک تخته 26,400,000 تومان
کودک با تخت 14,490,000 تومان
کودک بدون تخت 14,490,000 تومان

هتل Cender آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی آنتالیا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 24,190,000 تومان
یک تخته 29,590,000 تومان
کودک با تخت 18,090,000 تومان
کودک بدون تخت 14,490,000 تومان

هتل Belkon Club آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 24,790,000 تومان
یک تخته 34,190,000 تومان
کودک با تخت 18,290,000 تومان
کودک بدون تخت 14,490,000 تومان

هتل Royal Towers Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 25,190,000 تومان
یک تخته 34,690,000 تومان
کودک با تخت 18,300,000 تومان
کودک بدون تخت 14,490,000 تومان

هتل Transatlantik Resort & Spa آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 27,490,000 تومان
یک تخته 34,690,000 تومان
کودک با تخت 19,090,000 تومان
کودک بدون تخت 14,490,000 تومان

هتل Sensitive Premium آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 28,990,000 تومان
یک تخته 37,090,000 تومان
کودک با تخت 19,500,000 تومان
کودک بدون تخت 14,490,000 تومان

هتل loxia comfort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 30,890,000 تومان
یک تخته 39,990,000 تومان
کودک با تخت 20,100,000 تومان
کودک بدون تخت 14,490,000 تومان

هتل Sealife Family Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی شهر آنتالیا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 30,990,000 تومان
یک تخته 41,690,000 تومان
کودک با تخت 20,190,000 تومان
کودک بدون تخت 14,490,000 تومان

هتل Porto Bello آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی شهر آنتالیا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 31,190,000 تومان
یک تخته 42,300,000 تومان
کودک با تخت 20,390,000 تومان
کودک بدون تخت 14,490,000 تومان

هتل Amon Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 31,290,000 تومان
یک تخته 40,890,000 تومان
کودک با تخت 20,390,000 تومان
کودک بدون تخت 14,490,000 تومان

هتل Orange County Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 32,790,000 تومان
یک تخته 46,590,000 تومان
کودک با تخت 20,890,000 تومان
کودک بدون تخت 14,490,000 تومان

هتل Grand Park Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 32,990,000 تومان
یک تخته 43,690,000 تومان
کودک با تخت 20,990,000 تومان
کودک بدون تخت 14,490,000 تومان

هتل Crystal Waterworld Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 33,490,000 تومان
یک تخته 51,290,000 تومان
کودک با تخت 21,090,000 تومان
کودک بدون تخت 14,490,000 تومان

هتل Sherwood Suites Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 34,290,000 تومان
یک تخته 45,690,000 تومان
کودک با تخت 21,390,000 تومان
کودک بدون تخت 14,490,000 تومان

هتل Megasaray Westbeach آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی شهر آنتالیا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 35,190,000 تومان
یک تخته 47,090,000 تومان
کودک با تخت 21,690,000 تومان
کودک بدون تخت 14,490,000 تومان

هتل Wyndham Garden آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 35,790,000 تومان
یک تخته 48,190,000 تومان
کودک با تخت 21,900,000 تومان
کودک بدون تخت 14,490,000 تومان

هتل Ramada Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 35,890,000 تومان
یک تخته 48,290,000 تومان
کودک با تخت 21,900,000 تومان
کودک بدون تخت 14,490,000 تومان

هتل Crystal Prestige Elite آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 36,290,000 تومان
یک تخته 56,990,000 تومان
کودک با تخت 22,090,000 تومان
کودک بدون تخت 14,490,000 تومان

هتل Crystal Deluxe Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه کمر ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 36,290,000 تومان
یک تخته 56,990,000 تومان
کودک با تخت 22,090,000 تومان
کودک بدون تخت 14,490,000 تومان

هتل Limak Limra آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه کمر ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 36,390,000 تومان
یک تخته 48,790,000 تومان
کودک با تخت 21,900,000 تومان
کودک بدون تخت 14,490,000 تومان

هتل Fame Residence Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه کمر ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 36,390,000 تومان
یک تخته 49,190,000 تومان
کودک با تخت 22,190,000 تومان
کودک بدون تخت 14,490,000 تومان

هتل Aska Lara River Suite آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 39,490,000 تومان
یک تخته 53,590,000 تومان
کودک با تخت 39,490,000 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Sueno Beach Side آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 39,490,000 تومان
یک تخته 52,990,000 تومان
کودک با تخت 22,500,000 تومان
کودک بدون تخت 14,490,000 تومان

هتل Aqua World آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 39,690,000 تومان
یک تخته 54,190,000 تومان
کودک با تخت 23,100,000 تومان
کودک بدون تخت 14,490,000 تومان

هتل Aska Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 40,490,000 تومان
یک تخته 55,290,000 تومان
کودک با تخت 23,290,000 تومان
کودک بدون تخت 14,490,000 تومان

هتل Mirage Park Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 40,990,000 تومان
یک تخته 56,190,000 تومان
کودک با تخت 23,490,000 تومان
کودک بدون تخت 14,490,000 تومان

هتل Long Beach Resort آلانیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 41,190,000 تومان
یک تخته 55,990,000 تومان
کودک با تخت 27,700,000 تومان
کودک بدون تخت 14,490,000 تومان

هتل Fame Residence Lara and SPA آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 41,890,000 تومان
یک تخته 57,990,000 تومان
کودک با تخت 23,990,000 تومان
کودک بدون تخت 14,490,000 تومان

هتل Kaya Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 42,390,000 تومان
یک تخته 58,690,000 تومان
کودک با تخت 24,090,000 تومان
کودک بدون تخت 14,490,000 تومان

هتل Spice Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 42,390,000 تومان
یک تخته 58,690,000 تومان
کودک با تخت 24,090,000 تومان
کودک بدون تخت 14,490,000 تومان

هتل Limak Arcadia آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 43,490,000 تومان
یک تخته 60,190,000 تومان
کودک با تخت 24,300,000 تومان
کودک بدون تخت 14,490,000 تومان

هتل Royal Wings Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 43,990,000 تومان
یک تخته 57,990,000 تومان
کودک با تخت 24,300,000 تومان
کودک بدون تخت 14,490,000 تومان

هتل Bellis Deluxe آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 45,290,000 تومان
یک تخته 74,990,000 تومان
کودک با تخت 25,090,000 تومان
کودک بدون تخت 14,490,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: پگاسوس
مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه آنتالیا
ایرلاین: پگاسوس

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور