۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

تور آنتالیا نوروز ویژه 9 فروردین (7 شب) - با پرواز ایران ایر تور

هتل Lara Palace آنتالیا

فقط اتاق منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 10,320,000 تومان
یک تخته 13,800,000 تومان
کودک با تخت 8,990,000 تومان
کودک بدون تخت 7,490,000 تومان

هتل Lara Palace آنتالیا

با صبحانه منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 10,720,000 تومان
یک تخته 13,800,000 تومان
کودک با تخت 8,990,000 تومان
کودک بدون تخت 7,490,000 تومان

هتل Cender آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی آنتالیا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 16,470,000 تومان
یک تخته 21,850,000 تومان
کودک با تخت 10,990,000 تومان
کودک بدون تخت 7,490,000 تومان

هتل Rios Beach آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 17,775,000 تومان
یک تخته 24,780,000 تومان
کودک با تخت 10,990,000 تومان
کودک بدون تخت 7,490,000 تومان

هتل Belkon Club آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 17,835,000 تومان
یک تخته 23,970,000 تومان
کودک با تخت 10,990,000 تومان
کودک بدون تخت 7,490,000 تومان

هتل Ramada Resort Side آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 17,940,000 تومان
یک تخته 25,000,000 تومان
کودک با تخت 12,990,000 تومان
کودک بدون تخت 7,490,000 تومان

هتل Sensitive Premium آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 19,885,000 تومان
یک تخته 26,970,000 تومان
کودک با تخت 12,990,000 تومان
کودک بدون تخت 7,490,000 تومان

هتل Diamond Beach Side آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی سیده ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 20,160,000 تومان
یک تخته 27,840,000 تومان
کودک با تخت 12,990,000 تومان
کودک بدون تخت 7,490,000 تومان

هتل Armas Beach آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 20,685,000 تومان
یک تخته 29,365,000 تومان
کودک با تخت 12,990,000 تومان
کودک بدون تخت 7,490,000 تومان

هتل Transatlantik آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 20,870,000 تومان
یک تخته 31,800,000 تومان
کودک با تخت 12,990,000 تومان
کودک بدون تخت 7,490,000 تومان

هتل Fun & Sun Family Life Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 23,080,000 تومان
یک تخته 26,070,000 تومان
کودک با تخت 13,990,000 تومان
کودک بدون تخت 7,490,000 تومان

هتل Diamond Premium Side آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 23,240,000 تومان
یک تخته 34,365,000 تومان
کودک با تخت 13,990,000 تومان
کودک بدون تخت 7,490,000 تومان

هتل Grand Park Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 23,875,000 تومان
یک تخته 32,955,000 تومان
کودک با تخت 13,990,000 تومان
کودک بدون تخت 7,490,000 تومان

هتل Ramada Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 24,275,000 تومان
یک تخته 33,555,000 تومان
کودک با تخت 13,990,000 تومان
کودک بدون تخت 7,490,000 تومان

هتل Orange County Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 24,870,000 تومان
یک تخته 38,025,000 تومان
کودک با تخت 13,990,000 تومان
کودک بدون تخت 7,490,000 تومان

هتل Sherwood Suites Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 26,360,000 تومان
یک تخته 35,200,000 تومان
کودک با تخت 13,990,000 تومان
کودک بدون تخت 7,490,000 تومان

هتل Porto Bello آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی شهر آنتالیا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 27,475,000 تومان
یک تخته 40,440,000 تومان
کودک با تخت 13,990,000 تومان
کودک بدون تخت 7,490,000 تومان

هتل Sherwood Dreams آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 27,950,000 تومان
یک تخته 39,800,000 تومان
کودک با تخت 13,990,000 تومان
کودک بدون تخت 7,490,000 تومان

هتل Asteria Kremlin Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 28,950,000 تومان
یک تخته 41,125,000 تومان
کودک با تخت 16,990,000 تومان
کودک بدون تخت 7,490,000 تومان

هتل Aqua World آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 29,665,000 تومان
یک تخته 40,140,000 تومان
کودک با تخت 13,990,000 تومان
کودک بدون تخت 7,490,000 تومان

هتل Aska Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 29,665,000 تومان
یک تخته 40,140,000 تومان
کودک با تخت 14,990,000 تومان
کودک بدون تخت 7,490,000 تومان

هتل Selectum Family آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 30,460,000 تومان
یک تخته 43,410,000 تومان
کودک با تخت 14,990,000 تومان
کودک بدون تخت 7,490,000 تومان

هتل Liberty Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 30,955,000 تومان
یک تخته 44,330,000 تومان
کودک با تخت 14,990,000 تومان
کودک بدون تخت 7,490,000 تومان

هتل Melas Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 30,960,000 تومان
یک تخته 43,130,000 تومان
کودک با تخت 14,990,000 تومان
کودک بدون تخت 7,490,000 تومان

هتل Fame Residence Lara and SPA آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 31,260,000 تومان
یک تخته 44,685,000 تومان
کودک با تخت 14,990,000 تومان
کودک بدون تخت 7,490,000 تومان

هتل Amara Premier palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 32,060,000 تومان
یک تخته 43,730,000 تومان
کودک با تخت 14,990,000 تومان
کودک بدون تخت 7,490,000 تومان

هتل Ic Green Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 33,370,000 تومان
یک تخته 46,540,000 تومان
کودک با تخت 16,990,000 تومان
کودک بدون تخت 7,490,000 تومان

هتل Royal Wings Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 33,655,000 تومان
یک تخته 46,625,000 تومان
کودک با تخت 33,655,000 تومان
کودک بدون تخت 7,490,000 تومان

هتل Sherwood Exclusive Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 34,280,000 تومان
یک تخته 46,340,000 تومان
کودک با تخت 16,990,000 تومان
کودک بدون تخت 7,490,000 تومان

هتل Spice Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 34,525,000 تومان
یک تخته 47,950,000 تومان
کودک با تخت 16,990,000 تومان
کودک بدون تخت 7,490,000 تومان

هتل Concorde Deluxe Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 34,635,000 تومان
یک تخته 48,400,000 تومان
کودک با تخت 16,990,000 تومان
کودک بدون تخت 7,490,000 تومان

هتل Titanic Delux Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 39,640,000 تومان
یک تخته 55,600,000 تومان
کودک با تخت 16,990,000 تومان
کودک بدون تخت 7,490,000 تومان

هتل Titanic Deluxe Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 46,420,000 تومان
یک تخته 65,775,000 تومان
کودک با تخت 16,990,000 تومان
کودک بدون تخت 7,490,000 تومان

هتل Delphin Be Grand Resort Lara آنتالیا

منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 47,880,000 تومان
یک تخته 67,985,000 تومان
کودک با تخت 47,880,000 تومان
کودک بدون تخت 7,490,000 تومان

هتل Delphin Imperial Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 49,735,000 تومان
یک تخته 70,770,000 تومان
کودک با تخت 49,735,000 تومان
کودک بدون تخت 7,490,000 تومان

هتل Selectum Luxury Resort Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 52,800,000 تومان
یک تخته 75,350,000 تومان
کودک با تخت 16,990,000 تومان
کودک بدون تخت 7,490,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: ایران ایر تور
مدت اقامت: 7 شب و 8 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه دنیزلی کاردیک
ایرلاین: ایران ایر تور

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور