۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور آنتالیا ویژه بهار 1402 - (6شب) با پرواز کورندون

هتل Melodi Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه کمر ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 21,160,000 تومان
یک تخته 24,575,000 تومان
کودک با تخت 18,725,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

هتل Cender آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی آنتالیا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 23,000,000 تومان
یک تخته 27,695,000 تومان
کودک با تخت 19,645,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

هتل Belkon Club آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 24,990,000 تومان
یک تخته 29,340,000 تومان
کودک با تخت 20,640,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

هتل Grand Park Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 27,110,000 تومان
یک تخته 34,690,000 تومان
کودک با تخت 21,700,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

هتل Orange County Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 27,940,000 تومان
یک تخته 37,275,000 تومان
کودک با تخت 22,120,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

هتل Ramada Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 29,860,000 تومان
یک تخته 36,650,000 تومان
کودک با تخت 23,075,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

هتل Wyndham Garden آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 29,860,000 تومان
یک تخته 36,650,000 تومان
کودک با تخت 23,075,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

هتل Asteria Kremlin Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 31,600,000 تومان
یک تخته 40,790,000 تومان
کودک با تخت 23,940,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

هتل Aqua World آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 32,295,000 تومان
یک تخته 48,300,000 تومان
کودک با تخت 24,295,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

هتل Limak Limra آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه کمر ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 34,040,000 تومان
یک تخته 46,460,000 تومان
کودک با تخت 23,390,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

هتل Corendon Playa آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 34,040,000 تومان
یک تخته 482,350,000 تومان
کودک با تخت 25,165,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

هتل Crystal Waterworld Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 34,385,000 تومان
یک تخته 52,480,000 تومان
کودک با تخت 25,335,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

هتل Orange County Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 34,975,000 تومان
یک تخته 44,320,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Crystal Deluxe Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه کمر ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 35,775,000 تومان
یک تخته 49,420,000 تومان
کودک با تخت 26,035,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

هتل Fame Residence Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه کمر ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 36,125,000 تومان
یک تخته 48,025,000 تومان
کودک با تخت 26,200,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

هتل Amara Premier palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 36,470,000 تومان
یک تخته 48,585,000 تومان
کودک با تخت 26,380,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

هتل Fame Residence Lara and SPA آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 39,955,000 تومان
یک تخته 56,520,000 تومان
کودک با تخت 25,755,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

هتل Miracle Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 44,130,000 تومان
یک تخته 65,000,000 تومان
کودک با تخت 30,210,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

هتل Sherwood Exclusive Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 44,590,000 تومان
یک تخته 64,400,000 تومان
کودک با تخت 30,440,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

هتل Ic Green Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 44,825,000 تومان
یک تخته 73,360,000 تومان
کودک با تخت 30,555,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

هتل Royal Wings Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 46,160,000 تومان
یک تخته 67,070,000 تومان
کودک با تخت 29,135,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

هتل Xanadu آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 46,215,000 تومان
یک تخته 64,175,000 تومان
کودک با تخت 31,255,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

هتل Granada Luxury Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 46,215,000 تومان
یک تخته 61,180,000 تومان
کودک با تخت 31,250,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

هتل Spice Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 48,300,000 تومان
یک تخته 64,315,000 تومان
کودک با تخت 32,295,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

هتل Limak Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 49,695,000 تومان
یک تخته 73,085,000 تومان
کودک با تخت 29,655,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

هتل Baia Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 50,045,000 تومان
یک تخته 83,800,000 تومان
کودک با تخت 33,165,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

هتل Delphin Palace Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 54,130,000 تومان
یک تخته 73,050,000 تومان
کودک با تخت 35,210,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

هتل Rixos Beldibi آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه کمر ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 54,800,000 تومان
یک تخته 81,760,000 تومان
کودک با تخت 35,545,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

هتل Selectum Luxury Resort Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 54,920,000 تومان
یک تخته 78,095,000 تومان
کودک با تخت 35,600,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

هتل Susesi Luxury Resort Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 55,265,000 تومان
یک تخته 82,550,000 تومان
کودک با تخت 35,775,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

هتل Titanic Deluxe Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 56,655,000 تومان
یک تخته 84,915,000 تومان
کودک با تخت 36,475,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

هتل Royal Holiday Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 57,000,000 تومان
یک تخته 85,500,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Royal Seginus Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 57,000,000 تومان
یک تخته 85,500,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Nirvana Cosmopolitan آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 58,465,000 تومان
یک تخته 87,990,000 تومان
کودک با تخت 33,160,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

هتل Delphin Be Grand Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 60,810,000 تومان
یک تخته 91,975,000 تومان
کودک با تخت 38,550,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

هتل Rixos Sungate آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 61,530,000 تومان
یک تخته 102,245,000 تومان
کودک با تخت 38,910,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

هتل Delphin Imperial Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 61,920,000 تومان
یک تخته 89,300,000 تومان
کودک با تخت 39,100,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

هتل Adam Eve Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 66,750,000 تومان
یک تخته 92,150,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل The Land Of Legends Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 68,490,000 تومان
یک تخته 105,030,000 تومان
کودک با تخت 37,170,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

هتل Voyage Belek Golf & Spa آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 69,000,000 تومان
یک تخته 105,920,000 تومان
کودک با تخت 42,650,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: کورندون
مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه آنتالیا
ایرلاین: کورندون

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور