۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

تور آنتالیا ویژه نوروز (6شب) با پرواز سان اکسپرس

هتل Cender آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی آنتالیا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 22,290,000 تومان
یک تخته 25,090,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 18,990,000 تومان

هتل Belkon Club آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 22,790,000 تومان
یک تخته 25,890,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 18,990,000 تومان

هتل Grand Park Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 26,990,000 تومان
یک تخته 33,290,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 18,990,000 تومان

هتل Ramada Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 27,390,000 تومان
یک تخته 33,890,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 18,990,000 تومان

هتل Limak Limra آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه کمر ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 28,190,000 تومان
یک تخته 35,190,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 18,990,000 تومان

هتل Kaya Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 29,990,000 تومان
یک تخته 38,090,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 18,990,000 تومان

هتل Crystal Deluxe Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه کمر ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 30,790,000 تومان
یک تخته 39,290,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 18,990,000 تومان

هتل Limak Arcadia آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 30,790,000 تومان
یک تخته 39,290,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 18,990,000 تومان

هتل Megasaray Westbeach آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی شهر آنتالیا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 31,690,000 تومان
یک تخته 39,290,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 18,990,000 تومان

هتل Ic Santai Family آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 31,990,000 تومان
یک تخته 42,790,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 18,990,000 تومان

هتل Asteria Kremlin Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 32,190,000 تومان
یک تخته 43,690,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 18,990,000 تومان

هتل Sherwood Dreams آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 32,290,000 تومان
یک تخته 43,390,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 18,990,000 تومان

هتل Crystal Sunset side آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 33,290,000 تومان
یک تخته 43,290,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 18,990,000 تومان

هتل Sherwood Exclusive Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 34,890,000 تومان
یک تخته 47,590,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 18,990,000 تومان

هتل Limak Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 35,190,000 تومان
یک تخته 48,190,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 18,990,000 تومان

هتل Ic Green Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 35,490,000 تومان
یک تخته 48,690,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 18,990,000 تومان

هتل Bellis آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 35,990,000 تومان
یک تخته 49,690,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 18,990,000 تومان

هتل Royal Seginus Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 37,090,000 تومان
یک تخته 51,840,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Royal Holiday Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 37,090,000 تومان
یک تخته 51,840,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Rixos Beldibi آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه کمر ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 38,590,000 تومان
یک تخته 54,090,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 18,990,000 تومان

هتل Titanic Delux Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 39,590,000 تومان
یک تخته 55,690,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 18,990,000 تومان

هتل Rixos Downtown آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی شهر آنتالیا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 39,590,000 تومان
یک تخته 55,690,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 18,990,000 تومان

هتل Kaya Palazzo Golf Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 43,390,000 تومان
یک تخته 59,390,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 18,990,000 تومان

هتل Susesi Luxury Resort Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 43,390,000 تومان
یک تخته 62,090,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 18,990,000 تومان

هتل Gloria Verde Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 44,890,000 تومان
یک تخته 61,990,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 18,990,000 تومان

هتل Granada Luxury Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 44,890,000 تومان
یک تخته 64,790,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 18,990,000 تومان

هتل Cornelia Diamond Golf Resort Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 44,890,000 تومان
یک تخته 64,790,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 18,990,000 تومان

هتل Titanic Deluxe Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 44,890,000 تومان
یک تخته 64,790,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 18,990,000 تومان

هتل Nirvana Cosmopolitan آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 45,590,000 تومان
یک تخته 65,890,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 18,990,000 تومان

هتل Delphin Be Grand Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 46,190,000 تومان
یک تخته 66,890,000 تومان
کودک با تخت 31,390,000 تومان
کودک بدون تخت 18,990,000 تومان

هتل Delphin Imperial Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 48,990,000 تومان
یک تخته 71,690,000 تومان
کودک با تخت 32,790,000 تومان
کودک بدون تخت 18,990,000 تومان

هتل gloria golf resort antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 49,690,000 تومان
یک تخته 69,490,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 18,990,000 تومان

هتل Titanic Mardan Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 54,890,000 تومان
یک تخته 81,690,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 18,990,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: سان اکسپرس
مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه آنتالیا
ایرلاین: سان اکسپرس

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور