۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور آنتالیا ویژه نوروز (6شب) با پرواز تیلویند

هتل Lara Palace آنتالیا

با صبحانه منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 17,590,000 تومان
یک تخته 19,950,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Lara Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 19,990,000 تومان
یک تخته 20,990,000 تومان
کودک با تخت 17,990,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Belkon Club آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 20,625,000 تومان
یک تخته 25,070,000 تومان
کودک با تخت 16,800,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Cender آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی آنتالیا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 20,625,000 تومان
یک تخته 25,070,000 تومان
کودک با تخت 16,800,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Club Jovia Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 22,215,000 تومان
یک تخته 27,780,000 تومان
کودک با تخت 17,445,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Ramada Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 26,985,000 تومان
یک تخته 35,880,000 تومان
کودک با تخت 19,353,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Orange County Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 26,985,000 تومان
یک تخته 35,880,000 تومان
کودک با تخت 19,350,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Grand Park Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 27,300,000 تومان
یک تخته 36,430,000 تومان
کودک با تخت 19,480,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Porto Bello آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی شهر آنتالیا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 28,890,000 تومان
یک تخته 39,130,000 تومان
کودک با تخت 20,115,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Aqua World آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 30,165,000 تومان
یک تخته 41,295,000 تومان
کودک با تخت 20,625,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Asteria Kremlin Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 30,800,000 تومان
یک تخته 42,375,000 تومان
کودک با تخت 20,880,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Amara Premier palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 32,390,000 تومان
یک تخته 45,080,000 تومان
کودک با تخت 21,515,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Fame Residence Lara and SPA آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 34,935,000 تومان
یک تخته 49,400,000 تومان
کودک با تخت 22,530,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Sherwood Exclusive Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 35,250,000 تومان
یک تخته 49,945,000 تومان
کودک با تخت 22,660,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Miracle Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 35,570,000 تومان
یک تخته 50,485,000 تومان
کودک با تخت 22,780,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Royal Seginus Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 35,890,000 تومان
یک تخته 51,030,000 تومان
کودک با تخت 22,915,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Royal Holiday Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 35,890,000 تومان
یک تخته 51,030,000 تومان
کودک با تخت 22,915,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Rixos Beldibi آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه کمر ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 35,890,000 تومان
یک تخته 51,030,000 تومان
کودک با تخت 22,915,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Xanadu آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 36,200,000 تومان
یک تخته 51,560,000 تومان
کودک با تخت 23,040,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Rixos Downtown آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی شهر آنتالیا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 37,480,000 تومان
یک تخته 53,730,000 تومان
کودک با تخت 23,550,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Titanic Delux Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 37,480,000 تومان
یک تخته 53,730,000 تومان
کودک با تخت 23,550,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Granada Luxury Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 40,340,000 تومان
یک تخته 58,590,000 تومان
کودک با تخت 24,695,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Titanic Deluxe Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 41,930,000 تومان
یک تخته 61,290,000 تومان
کودک با تخت 25,330,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Susesi Luxury Resort Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 43,200,000 تومان
یک تخته 63,460,000 تومان
کودک با تخت 25,840,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Cornelia Diamond Golf Resort Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 43,200,000 تومان
یک تخته 63,460,000 تومان
کودک با تخت 25,840,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Barut lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 45,110,000 تومان
یک تخته 66,700,000 تومان
کودک با تخت 26,600,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Delphin Be Grand Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 45,450,000 تومان
یک تخته 67,290,000 تومان
کودک با تخت 29,850,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Delphin Imperial Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 46,350,000 تومان
یک تخته 68,820,000 تومان
کودک با تخت 30,300,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Voyage Belek Golf & Spa آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 49,245,000 تومان
یک تخته 73,730,000 تومان
کودک با تخت 28,250,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Titanic Mardan Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 49,880,000 تومان
یک تخته 74,810,000 تومان
کودک با تخت 28,510,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Calista Luxury Resort Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 52,740,000 تومان
یک تخته 79,670,000 تومان
کودک با تخت 29,655,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: تیلویند ایرلاینز
مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه آنتالیا
ایرلاین: تیلویند ایرلاینز

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور