۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

تور آنتالیا ویژه ۲۲ اردیبهشت - (5شب) با پرواز پگاسوس

هتل Transatlantik آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 40,490,000 تومان
یک تخته 49,190,000 تومان
کودک با تخت 29,890,000 تومان
کودک بدون تخت 24,990,000 تومان

هتل Sensitive Premium آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 40,790,000 تومان
یک تخته 49,990,000 تومان
کودک با تخت 30,100,000 تومان
کودک بدون تخت 24,990,000 تومان

هتل loxia comfort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 42,290,000 تومان
یک تخته 52,290,000 تومان
کودک با تخت 30,590,000 تومان
کودک بدون تخت 24,990,000 تومان

هتل Amon Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 42,390,000 تومان
یک تخته 52,590,000 تومان
کودک با تخت 30,700,000 تومان
کودک بدون تخت 24,990,000 تومان

هتل Grand Park Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 42,990,000 تومان
یک تخته 53,690,000 تومان
کودک با تخت 30,990,000 تومان
کودک بدون تخت 24,990,000 تومان

هتل Porto Bello آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی شهر آنتالیا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 43,190,000 تومان
یک تخته 55,690,000 تومان
کودک با تخت 30,990,000 تومان
کودک بدون تخت 24,990,000 تومان

هتل Sealife Family Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی شهر آنتالیا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 44,190,000 تومان
یک تخته 57,190,000 تومان
کودک با تخت 31,290,000 تومان
کودک بدون تخت 24,990,000 تومان

هتل Sherwood Suites Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 44,490,000 تومان
یک تخته 56,090,000 تومان
کودک با تخت 31,490,000 تومان
کودک بدون تخت 24,990,000 تومان

هتل Orange County Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 44,990,000 تومان
یک تخته 60,490,000 تومان
کودک با تخت 31,590,000 تومان
کودک بدون تخت 24,990,000 تومان

هتل Crystal Waterworld Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 45,490,000 تومان
یک تخته 65,490,000 تومان
کودک با تخت 31,790,000 تومان
کودک بدون تخت 24,990,000 تومان

هتل Wyndham Garden آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 45,790,000 تومان
یک تخته 58,190,000 تومان
کودک با تخت 31,900,000 تومان
کودک بدون تخت 24,990,000 تومان

هتل Ramada Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 45,990,000 تومان
یک تخته 58,390,000 تومان
کودک با تخت 31,900,000 تومان
کودک بدون تخت 24,990,000 تومان

هتل Sueno Beach Side آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 48,490,000 تومان
یک تخته 61,990,000 تومان
کودک با تخت 32,500,000 تومان
کودک بدون تخت 24,990,000 تومان

هتل Crystal Deluxe Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه کمر ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 49,190,000 تومان
یک تخته 72,690,000 تومان
کودک با تخت 32,990,000 تومان
کودک بدون تخت 24,990,000 تومان

هتل Limak Limra آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه کمر ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 49,890,000 تومان
یک تخته 64,490,000 تومان
کودک با تخت 33,100,000 تومان
کودک بدون تخت 24,990,000 تومان

هتل Asteria Kremlin Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 50,290,000 تومان
یک تخته 65,290,000 تومان
کودک با تخت 33,390,000 تومان
کودک بدون تخت 24,990,000 تومان

هتل Aska Lara River Suite آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 50,890,000 تومان
یک تخته 65,890,000 تومان
کودک با تخت 50,890,000 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Megasaray Westbeach آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی شهر آنتالیا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 51,790,000 تومان
یک تخته 67,590,000 تومان
کودک با تخت 33,890,000 تومان
کودک بدون تخت 24,990,000 تومان

هتل Crystal Prestige Elite آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 51,990,000 تومان
یک تخته 68,090,000 تومان
کودک با تخت 33,990,000 تومان
کودک بدون تخت 24,990,000 تومان

هتل Aska Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 51,990,000 تومان
یک تخته 67,690,000 تومان
کودک با تخت 33,700,000 تومان
کودک بدون تخت 24,990,000 تومان

هتل Limak Arcadia آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 53,290,000 تومان
یک تخته 69,990,000 تومان
کودک با تخت 34,300,000 تومان
کودک بدون تخت 24,990,000 تومان

هتل Kaya Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 53,490,000 تومان
یک تخته 70,390,000 تومان
کودک با تخت 34,490,000 تومان
کودک بدون تخت 24,990,000 تومان

هتل Aqua World آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 54,990,000 تومان
یک تخته 72,790,000 تومان
کودک با تخت 34,900,000 تومان
کودک بدون تخت 24,990,000 تومان

هتل Long Beach Resort آلانیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 56,490,000 تومان
یک تخته 74,390,000 تومان
کودک با تخت 40,390,000 تومان
کودک بدون تخت 24,990,000 تومان

هتل Fame Residence Lara and SPA آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 56,790,000 تومان
یک تخته 75,690,000 تومان
کودک با تخت 35,500,000 تومان
کودک بدون تخت 24,990,000 تومان

هتل Royal Wings Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 56,790,000 تومان
یک تخته 72,200,000 تومان
کودک با تخت 35,290,000 تومان
کودک بدون تخت 24,990,000 تومان

هتل Miracle Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 56,890,000 تومان
یک تخته 75,790,000 تومان
کودک با تخت 35,500,000 تومان
کودک بدون تخت 24,990,000 تومان

هتل Ic Green Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 56,890,000 تومان
یک تخته 75,790,000 تومان
کودک با تخت 35,500,000 تومان
کودک بدون تخت 24,990,000 تومان

هتل Limak Atlantis Deluxe Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 56,990,000 تومان
یک تخته 75,890,000 تومان
کودک با تخت 35,500,000 تومان
کودک بدون تخت 24,990,000 تومان

هتل Spice Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 56,990,000 تومان
یک تخته 75,890,000 تومان
کودک با تخت 35,500,000 تومان
کودک بدون تخت 24,990,000 تومان

هتل Rubi Platinum آلانیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 57,390,000 تومان
یک تخته 75,790,000 تومان
کودک با تخت 40,890,000 تومان
کودک بدون تخت 24,990,000 تومان

هتل Adalya Elite آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 57,490,000 تومان
یک تخته 76,390,000 تومان
کودک با تخت 35,500,000 تومان
کودک بدون تخت 24,990,000 تومان

هتل Limak Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 58,790,000 تومان
یک تخته 78,690,000 تومان
کودک با تخت 36,100,000 تومان
کودک بدون تخت 24,990,000 تومان

هتل Granada Luxury Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 58,990,000 تومان
یک تخته 79,190,000 تومان
کودک با تخت 36,290,000 تومان
کودک بدون تخت 24,990,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: پگاسوس
مدت اقامت: 5 شب و 6 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه آنتالیا
ایرلاین: پگاسوس

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور