۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

تور آنتالیا ویژه 1 اردیبهشت (6 شب) - با پرواز قشم ایر

هتل Lara Palace آنتالیا

با صبحانه منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,470,000 تومان
یک تخته 15,440,000 تومان
کودک با تخت 11,480,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Agon آنتالیا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 13,960,000 تومان
یک تخته 17,920,000 تومان
کودک با تخت 12,160,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Lara Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 14,290,000 تومان
یک تخته 18,580,000 تومان
کودک با تخت 12,310,000 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Senza The inn Resort & Spa آلانیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 18,280,000 تومان
یک تخته 24,400,000 تومان
کودک با تخت 12,520,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Belkon Club آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 18,910,000 تومان
یک تخته 23,530,000 تومان
کودک با تخت 14,620,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Grand Miramor آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 19,000,000 تومان
یک تخته 24,040,000 تومان
کودک با تخت 12,880,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Armas Gul Beach آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 19,360,000 تومان
یک تخته 28,360,000 تومان
کودک با تخت 16,120,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Ramada Resort Side آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 19,900,000 تومان
یک تخته 26,830,000 تومان
کودک با تخت 13,300,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Sensitive Premium آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 20,080,000 تومان
یک تخته 26,200,000 تومان
کودک با تخت 15,400,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Daima Biz آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 20,440,000 تومان
یک تخته 28,000,000 تومان
کودک با تخت 13,600,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Armas Labada آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 22,240,000 تومان
یک تخته 28,360,000 تومان
کودک با تخت 16,120,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Grand Ring آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 22,240,000 تومان
یک تخته 28,360,000 تومان
کودک با تخت 16,120,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Sealife Family Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی شهر آنتالیا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 22,540,000 تومان
یک تخته 31,450,000 تومان
کودک با تخت 13,960,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Ramada Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 24,760,000 تومان
یک تخته 32,320,000 تومان
کودک با تخت 14,680,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Wyndham Garden آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 24,760,000 تومان
یک تخته 32,320,000 تومان
کودک با تخت 14,680,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Porto Bello آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی شهر آنتالیا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 24,850,000 تومان
یک تخته 35,410,000 تومان
کودک با تخت 14,950,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Orange County Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 25,120,000 تومان
یک تخته 32,680,000 تومان
کودک با تخت 14,680,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Orange County Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 25,120,000 تومان
یک تخته 32,680,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Transatlantik آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 25,480,000 تومان
یک تخته 37,720,000 تومان
کودک با تخت 15,040,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Beach Club Doganay آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 27,640,000 تومان
یک تخته 36,640,000 تومان
کودک با تخت 15,760,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Grand Park Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 28,360,000 تومان
یک تخته 39,520,000 تومان
کودک با تخت 16,120,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Grand Park Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 28,360,000 تومان
یک تخته 39,520,000 تومان
کودک با تخت 16,120,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Wind of Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 29,080,000 تومان
یک تخته 42,760,000 تومان
کودک با تخت 16,120,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Fame Residence Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه کمر ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 29,920,000 تومان
یک تخته 41,860,000 تومان
کودک با تخت 16,600,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Asteria Kremlin Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 30,340,000 تومان
یک تخته 46,600,000 تومان
کودک با تخت 16,780,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Fame Residence Lara and SPA آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 32,620,000 تومان
یک تخته 52,180,000 تومان
کودک با تخت 17,500,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Melas Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 33,760,000 تومان
یک تخته 46,720,000 تومان
کودک با تخت 17,920,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Liberty Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 33,760,000 تومان
یک تخته 46,720,000 تومان
کودک با تخت 17,920,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Adalya Elite آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 34,120,000 تومان
یک تخته 46,360,000 تومان
کودک با تخت 17,920,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Sherwood Exclusive Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 38,050,000 تومان
یک تخته 52,240,000 تومان
کودک با تخت 19,240,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Titanic Delux Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 38,080,000 تومان
یک تخته 52,120,000 تومان
کودک با تخت 19,360,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Royal Wings Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 40,960,000 تومان
یک تخته 56,440,000 تومان
کودک با تخت 20,080,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Miracle Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 42,400,000 تومان
یک تخته 66,880,000 تومان
کودک با تخت 20,800,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Granada Luxury Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 48,160,000 تومان
یک تخته 67,240,000 تومان
کودک با تخت 29,080,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Titanic Deluxe Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 48,160,000 تومان
یک تخته 67,240,000 تومان
کودک با تخت 22,600,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Royal Seginus Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 55,360,000 تومان
یک تخته 78,040,000 تومان
کودک با تخت 25,120,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Royal Holiday Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 55,360,000 تومان
یک تخته 78,040,000 تومان
کودک با تخت 25,120,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Titanic Mardan Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 57,880,000 تومان
یک تخته 82,000,000 تومان
کودک با تخت 25,840,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: قشم ایر
مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه دالامان
ایرلاین: قشم ایر

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور