۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

تور آنتالیا ویژه 17 و 24 فروردین (6 شب) - با پرواز ایران ایر تور

هتل Lara Palace آنتالیا

با صبحانه منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,030,000 تومان
یک تخته 12,830,000 تومان
کودک با تخت 7,830,000 تومان
کودک بدون تخت 7,990,000 تومان

هتل Cender آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی آنتالیا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 16,230,000 تومان
یک تخته 19,530,000 تومان
کودک با تخت 10,930,000 تومان
کودک بدون تخت 7,990,000 تومان

هتل Belkon Club آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 17,130,000 تومان
یک تخته 20,880,000 تومان
کودک با تخت 11,380,000 تومان
کودک بدون تخت 7,990,000 تومان

هتل Wyndham Garden آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 19,230,000 تومان
یک تخته 24,050,000 تومان
کودک با تخت 12,430,000 تومان
کودک بدون تخت 7,990,000 تومان

هتل Ramada Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 19,230,000 تومان
یک تخته 24,030,000 تومان
کودک با تخت 12,430,000 تومان
کودک بدون تخت 7,990,000 تومان

هتل Sensitive Premium آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 20,955,000 تومان
یک تخته 26,520,000 تومان
کودک با تخت 13,390,000 تومان
کودک بدون تخت 7,990,000 تومان

هتل Orange County Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 21,430,000 تومان
یک تخته 29,660,000 تومان
کودک با تخت 13,540,000 تومان
کودک بدون تخت 7,990,000 تومان

هتل Sealife Family Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی شهر آنتالیا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 22,530,000 تومان
یک تخته 31,560,000 تومان
کودک با تخت 14,080,000 تومان
کودک بدون تخت 7,990,000 تومان

هتل Grand Park Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 22,700,000 تومان
یک تخته 29,220,000 تومان
کودک با تخت 14,180,000 تومان
کودک بدون تخت 7,990,000 تومان

هتل Wind of Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 23,020,000 تومان
یک تخته 32,370,000 تومان
کودک با تخت 14,340,000 تومان
کودک بدون تخت 7,990,000 تومان

هتل Karmir Resort Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 23,180,000 تومان
یک تخته 29,860,000 تومان
کودک با تخت 14,500,000 تومان
کودک بدون تخت 7,990,000 تومان

هتل Grand Park Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 23,180,000 تومان
یک تخته 29,850,000 تومان
کودک با تخت 14,500,000 تومان
کودک بدون تخت 7,990,000 تومان

هتل Crystal Prestige Elite آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 24,630,000 تومان
یک تخته 32,130,000 تومان
کودک با تخت 15,130,000 تومان
کودک بدون تخت 7,990,000 تومان

هتل Sherwood Suites Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 24,630,000 تومان
یک تخته 32,130,000 تومان
کودک با تخت 15,130,000 تومان
کودک بدون تخت 7,990,000 تومان

هتل Transatlantik آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 25,560,000 تومان
یک تخته 38,280,000 تومان
کودک با تخت 15,610,000 تومان
کودک بدون تخت 7,990,000 تومان

هتل Selectum Family آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 26,200,000 تومان
یک تخته 36,120,000 تومان
کودک با تخت 15,930,000 تومان
کودک بدون تخت 7,990,000 تومان

هتل Amara Luxury Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 27,630,000 تومان
یک تخته 38,430,000 تومان
کودک با تخت 16,630,000 تومان
کودک بدون تخت 7,990,000 تومان

هتل Adalya Elite آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 27,790,000 تومان
یک تخته 36,850,000 تومان
کودک با تخت 16,720,000 تومان
کودک بدون تخت 7,990,000 تومان

هتل Amara Premier palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 29,580,000 تومان
یک تخته 41,460,000 تومان
کودک با تخت 17,680,000 تومان
کودک بدون تخت 7,990,000 تومان

هتل Crystal Centro آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 30,330,000 تومان
یک تخته 51,000,000 تومان
کودک با تخت 18,000,000 تومان
کودک بدون تخت 7,990,000 تومان

هتل Sherwood Exclusive Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 31,680,000 تومان
یک تخته 42,630,000 تومان
کودک با تخت 18,730,000 تومان
کودک بدون تخت 7,990,000 تومان

هتل Concorde Deluxe Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 31,920,000 تومان
یک تخته 43,050,000 تومان
کودک با تخت 18,790,000 تومان
کودک بدون تخت 7,990,000 تومان

هتل Melas Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 32,080,000 تومان
یک تخته 43,210,000 تومان
کودک با تخت 18,950,000 تومان
کودک بدون تخت 7,990,000 تومان

هتل Liberty Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 32,080,000 تومان
یک تخته 43,210,000 تومان
کودک با تخت 18,950,000 تومان
کودک بدون تخت 7,990,000 تومان

هتل Asteria Kremlin Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 32,240,000 تومان
یک تخته 45,790,000 تومان
کودک با تخت 18,950,000 تومان
کودک بدون تخت 7,990,000 تومان

هتل Titanic Delux Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 35,420,000 تومان
یک تخته 48,300,000 تومان
کودک با تخت 20,540,000 تومان
کودک بدون تخت 7,990,000 تومان

هتل Granada Luxury Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 36,690,000 تومان
یک تخته 50,210,000 تومان
کودک با تخت 21,180,000 تومان
کودک بدون تخت 7,990,000 تومان

هتل Titanic Deluxe Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 36,690,000 تومان
یک تخته 50,210,000 تومان
کودک با تخت 21,180,000 تومان
کودک بدون تخت 7,990,000 تومان

هتل Rixos Sungate آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 36,850,000 تومان
یک تخته 50,440,000 تومان
کودک با تخت 21,260,000 تومان
کودک بدون تخت 7,990,000 تومان

هتل Nirvana Cosmopolitan آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 37,010,000 تومان
یک تخته 50,680,000 تومان
کودک با تخت 21,340,000 تومان
کودک بدون تخت 7,990,000 تومان

هتل Delphin Be Grand Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 41,730,000 تومان
یک تخته 57,780,000 تومان
کودک با تخت 23,680,000 تومان
کودک بدون تخت 7,990,000 تومان

هتل Selectum Luxury Resort Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 45,280,000 تومان
یک تخته 63,090,000 تومان
کودک با تخت 25,470,000 تومان
کودک بدون تخت 7,990,000 تومان

هتل Titanic Mardan Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 48,140,000 تومان
یک تخته 67,380,000 تومان
کودک با تخت 26,900,000 تومان
کودک بدون تخت 7,990,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: ایران ایر تور
مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه دنیزلی کاردیک
ایرلاین: ایران ایر تور

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور