۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور آنتالیا28 تیر 1403 ( 6 شب )- پرواز کرندون

هتل Melodi Kemer آنتالیا

با صبحانه منطقه کمر
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 18,990,000 تومان
یک تخته 26,000,000 تومان
کودک با تخت 18,990,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Jura Hotels Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 34,590,000 تومان
یک تخته 46,890,000 تومان
کودک با تخت 21,490,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Belkon Club آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 34,990,000 تومان
یک تخته 52,590,000 تومان
کودک با تخت 21,690,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Perre La Mer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 44,990,000 تومان
یک تخته 72,290,000 تومان
کودک با تخت 24,490,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Imperial Sunland آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 47,590,000 تومان
یک تخته 77,590,000 تومان
کودک با تخت 25,090,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Daima Biz آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 47,990,000 تومان
یک تخته 78,690,000 تومان
کودک با تخت 25,490,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Sensitive Premium آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 50,990,000 تومان
یک تخته 84,190,000 تومان
کودک با تخت 26,190,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Wind of Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 51,590,000 تومان
یک تخته 76,190,000 تومان
کودک با تخت 25,290,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Amara comfort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 51,990,000 تومان
یک تخته 87,090,000 تومان
کودک با تخت 25,690,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Karmir Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 54,590,000 تومان
یک تخته 91,190,000 تومان
کودک با تخت 26,990,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Aydin Bey Queen آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 55,590,000 تومان
یک تخته 92,990,000 تومان
کودک با تخت 27,490,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Crystal Deluxe Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه کمر
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 57,990,000 تومان
یک تخته 98,190,000 تومان
کودک با تخت 27,890,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Wyndham Garden آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 58,390,000 تومان
یک تخته 99,690,000 تومان
کودک با تخت 27,390,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Queens Park آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 58,990,000 تومان
یک تخته 79,690,000 تومان
کودک با تخت 27,990,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Crystal Waterworld Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 59,590,000 تومان
یک تخته 104,090,000 تومان
کودک با تخت 26,290,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Ramada Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 60,990,000 تومان
یک تخته 104,190,000 تومان
کودک با تخت 28,490,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Aqua World آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 60,990,000 تومان
یک تخته 105,090,000 تومان
کودک با تخت 27,990,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان
CLUB ROOM

هتل Orange County Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 61,990,000 تومان
یک تخته 97,890,000 تومان
کودک با تخت 28,390,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Orange County Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 63,590,000 تومان
یک تخته 100,990,000 تومان
کودک با تخت 28,490,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Baia Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 63,990,000 تومان
یک تخته 91,190,000 تومان
کودک با تخت 30,090,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Crystal Centro آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 64,990,000 تومان
یک تخته 111,790,000 تومان
کودک با تخت 29,890,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Aska Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 65,990,000 تومان
یک تخته 100,890,000 تومان
کودک با تخت 28,490,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Crystal Prestige Elite آنتالیا

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 66,990,000 تومان
یک تخته 117,690,000 تومان
کودک با تخت 28,990,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Juju Premier Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 68,590,000 تومان
یک تخته 104,690,000 تومان
کودک با تخت 29,990,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Venezia palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 69,990,000 تومان
یک تخته 106,890,000 تومان
کودک با تخت 30,490,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل BELEK BEACH آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 71,990,000 تومان
یک تخته 126,590,000 تومان
کودک با تخت 30,990,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Ic Santai Family آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 73,990,000 تومان
یک تخته 130,190,000 تومان
کودک با تخت 31,890,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Selectum Family آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 75,990,000 تومان
یک تخته 111,090,000 تومان
کودک با تخت 32,090,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Rixos Downtown آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی شهر آنتالیا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 77,990,000 تومان
یک تخته 120,290,000 تومان
کودک با تخت 32,690,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Mirage Park Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 79,990,000 تومان
یک تخته 142,390,000 تومان
کودک با تخت 33,190,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Royal Wings Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 80,990,000 تومان
یک تخته 126,090,000 تومان
کودک با تخت 35,990,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Granada Luxury Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 85,590,000 تومان
یک تخته 119,890,000 تومان
کودک با تخت 34,090,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Nirvana Cosmopolitan آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 86,990,000 تومان
یک تخته 157,190,000 تومان
کودک با تخت 34,290,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Xanadu آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 86,990,000 تومان
یک تخته 155,290,000 تومان
کودک با تخت 35,790,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Delphin Palace Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 87,990,000 تومان
یک تخته 157,390,000 تومان
کودک با تخت 60,190,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Gloria Verde Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 99,990,000 تومان
یک تخته 183,490,000 تومان
کودک با تخت 37,390,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Adam Eve Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 103,990,000 تومان
یک تخته 191,390,000 تومان
کودک با تخت 38,490,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Voyage Belek Golf & Spa آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 116,990,000 تومان
یک تخته 215,290,000 تومان
کودک با تخت 43,290,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Rixos Premium Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 148,990,000 تومان
یک تخته 241,790,000 تومان
کودک با تخت 49,490,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: کورندون
مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه آنتالیا
ایرلاین: کورندون

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور