۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

تور استانبول نوروز 1402 (3 شب) با پرواز قشم ایر

هتل Grand Milan استانبول

با صبحانه منطقه آکسارای ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 7,600,000 تومان
یک تخته 9,320,000 تومان
کودک با تخت 7,120,000 تومان
کودک بدون تخت 5,500,000 تومان

هتل Park Star Taksim استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 8,240,000 تومان
یک تخته 10,910,000 تومان
کودک با تخت 7,920,000 تومان
کودک بدون تخت 5,500,000 تومان

هتل Cumbali Plaza استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 8,240,000 تومان
یک تخته 10,910,000 تومان
کودک با تخت 7,280,000 تومان
کودک بدون تخت 5,500,000 تومان

هتل New City استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 8,400,000 تومان
یک تخته 10,910,000 تومان
کودک با تخت 7,280,000 تومان
کودک بدون تخت 5,500,000 تومان

هتل White Monarch استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 8,400,000 تومان
یک تخته 11,070,000 تومان
کودک با تخت 7,120,000 تومان
کودک بدون تخت 5,500,000 تومان

هتل Kaya Madrid استانبول

با صبحانه منطقه آکسارای ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 8,560,000 تومان
یک تخته 11,390,000 تومان
کودک با تخت 7,280,000 تومان
کودک بدون تخت 5,500,000 تومان

هتل Monopol استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 8,870,000 تومان
یک تخته 12,180,000 تومان
کودک با تخت 7,280,000 تومان
کودک بدون تخت 5,500,000 تومان

هتل Euro Plaza استانبول

با صبحانه منطقه : تکسیم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 9,030,000 تومان
یک تخته 12,180,000 تومان
کودک با تخت 8,080,000 تومان
کودک بدون تخت 5,500,000 تومان

هتل Dora استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 9,030,000 تومان
یک تخته 12,500,000 تومان
کودک با تخت 7,440,000 تومان
کودک بدون تخت 5,500,000 تومان

هتل Cumbali Luxury Boutique استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 9,350,000 تومان
یک تخته 12,980,000 تومان
کودک با تخت 7,280,000 تومان
کودک بدون تخت 5,500,000 تومان

هتل Nova Plaza Park استانبول

با صبحانه منطقه : تکسیم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 9,640,000 تومان
یک تخته 13,400,000 تومان
کودک با تخت 9,640,000 تومان
کودک بدون تخت 5,500,000 تومان

هتل Atro استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 9,670,000 تومان
یک تخته 13,770,000 تومان
کودک با تخت 7,280,000 تومان
کودک بدون تخت 5,500,000 تومان

هتل City Center استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 9,980,000 تومان
یک تخته 14,430,000 تومان
کودک با تخت 7,210,000 تومان
کودک بدون تخت 5,500,000 تومان

هتل Grand Halic استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 10,150,000 تومان
یک تخته 14,890,000 تومان
کودک با تخت 7,920,000 تومان
کودک بدون تخت 5,500,000 تومان

هتل Feronya استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 10,300,000 تومان
یک تخته 15,040,000 تومان
کودک با تخت 8,080,000 تومان
کودک بدون تخت 5,500,000 تومان

هتل Tango Taksim استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,260,000 تومان
یک تخته 16,950,000 تومان
کودک با تخت 8,080,000 تومان
کودک بدون تخت 5,500,000 تومان

هتل Crowne Plaza Harbiye استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,520,000 تومان
یک تخته 17,500,000 تومان
کودک با تخت 8,440,000 تومان
کودک بدون تخت 5,500,000 تومان

هتل Grand de Pera استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,580,000 تومان
یک تخته 17,590,000 تومان
کودک با تخت 9,510,000 تومان
کودک بدون تخت 5,500,000 تومان

هتل Cher استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,890,000 تومان
یک تخته 18,220,000 تومان
کودک با تخت 7,920,000 تومان
کودک بدون تخت 5,500,000 تومان

هتل Central Palace استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,890,000 تومان
یک تخته 18,220,000 تومان
کودک با تخت 8,080,000 تومان
کودک بدون تخت 5,500,000 تومان

هتل Elite World Prestige استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,890,000 تومان
یک تخته 19,560,000 تومان
کودک با تخت 8,100,000 تومان
کودک بدون تخت 5,500,000 تومان

هتل Taxim Lounge استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 13,230,000 تومان
یک تخته 18,530,000 تومان
کودک با تخت 8,950,000 تومان
کودک بدون تخت 5,500,000 تومان

هتل Sheraton City Center استانبول

با صبحانه منطقه بی اوغلو ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 14,080,000 تومان
یک تخته 20,920,000 تومان
کودک با تخت 8,270,000 تومان
کودک بدون تخت 5,500,000 تومان

هتل Lazzoni استانبول

با صبحانه منطقه بی اوغلو ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 14,120,000 تومان
یک تخته 22,680,000 تومان
کودک با تخت 10,460,000 تومان
کودک بدون تخت 5,500,000 تومان

هتل Grand Cevahir استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 14,440,000 تومان
یک تخته 21,720,000 تومان
کودک با تخت 7,920,000 تومان
کودک بدون تخت 5,500,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: قشم ایر
مدت اقامت: 3 شب و 4 روز
فرودگاه مقصد: استانبول
ایرلاین: قشم ایر

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور