۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور استانبول ویژه مهر (4 شب) - پرواز قشم ایر

هتل Gorur استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,000,000 تومان
یک تخته 16,440,000 تومان
کودک با تخت 12,220,000 تومان
کودک بدون تخت 10,300,000 تومان

هتل Reydel استانبول

با صبحانه منطقه آکسارای ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,300,000 تومان
یک تخته 17,660,000 تومان
کودک با تخت 12,970,000 تومان
کودک بدون تخت 10,900,000 تومان

هتل Fide استانبول

با صبحانه منطقه: بی اوغلو ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,010,000 تومان
یک تخته 19,090,000 تومان
کودک با تخت 13,170,000 تومان
کودک بدون تخت 10,900,000 تومان

هتل Atro استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,210,000 تومان
یک تخته 19,500,000 تومان
کودک با تخت 13,170,000 تومان
کودک بدون تخت 10,900,000 تومان

هتل Solo استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,320,000 تومان
یک تخته 19,700,000 تومان
کودک با تخت 15,010,000 تومان
کودک بدون تخت 10,900,000 تومان

هتل Monopol استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,830,000 تومان
یک تخته 20,720,000 تومان
کودک با تخت 12,970,000 تومان
کودک بدون تخت 10,900,000 تومان

هتل The Bristol استانبول

با صبحانه منطقه : تکسیم ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,830,000 تومان
یک تخته 20,720,000 تومان
کودک با تخت 12,970,000 تومان
کودک بدون تخت 10,900,000 تومان

هتل Actual Life استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 16,030,000 تومان
یک تخته 21,130,000 تومان
کودک با تخت 13,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,900,000 تومان

هتل Dora استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 16,440,000 تومان
یک تخته 21,950,000 تومان
کودک با تخت 12,770,000 تومان
کودک بدون تخت 10,900,000 تومان

هتل Grand Star استانبول

با صبحانه منطقه : تکسیم ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 17,050,000 تومان
یک تخته 23,170,000 تومان
کودک با تخت 14,190,000 تومان
کودک بدون تخت 10,900,000 تومان

هتل Euro Plaza استانبول

با صبحانه منطقه : تکسیم ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 17,050,000 تومان
یک تخته 23,170,000 تومان
کودک با تخت 13,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,900,000 تومان

هتل Tango Sisili استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 17,050,000 تومان
یک تخته 23,170,000 تومان
کودک با تخت 13,170,000 تومان
کودک بدون تخت 10,900,000 تومان

هتل Tk Taksim استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 17,560,000 تومان
یک تخته 24,190,000 تومان
کودک با تخت 13,580,000 تومان
کودک بدون تخت 10,900,000 تومان

هتل Grand Halic استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 17,660,000 تومان
یک تخته 24,390,000 تومان
کودک با تخت 13,170,000 تومان
کودک بدون تخت 10,900,000 تومان

هتل Konak استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 18,270,000 تومان
یک تخته 25,620,000 تومان
کودک با تخت 15,210,000 تومان
کودک بدون تخت 10,900,000 تومان

هتل Green Park Taksim استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 18,580,000 تومان
یک تخته 26,230,000 تومان
کودک با تخت 13,170,000 تومان
کودک بدون تخت 10,900,000 تومان

هتل Cartoon استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 18,680,000 تومان
یک تخته 26,430,000 تومان
کودک با تخت 12,970,000 تومان
کودک بدون تخت 10,900,000 تومان

هتل Feronya استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 19,090,000 تومان
یک تخته 27,250,000 تومان
کودک با تخت 14,190,000 تومان
کودک بدون تخت 10,900,000 تومان

هتل Tango Taksim استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 19,090,000 تومان
یک تخته 27,250,000 تومان
کودک با تخت 13,170,000 تومان
کودک بدون تخت 10,900,000 تومان

هتل Dora Pera استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 19,090,000 تومان
یک تخته 27,250,000 تومان
کودک با تخت 14,190,000 تومان
کودک بدون تخت 10,900,000 تومان

هتل Cher استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 20,620,000 تومان
یک تخته 30,310,000 تومان
کودک با تخت 13,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,900,000 تومان

هتل Nova Plaza Crystal استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 20,830,000 تومان
یک تخته 30,730,000 تومان
کودک با تخت 15,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,900,000 تومان

هتل Golden Age استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 21,160,000 تومان
یک تخته 31,390,000 تومان
کودک با تخت 15,330,000 تومان
کودک بدون تخت 10,900,000 تومان

هتل Taksim Square استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 21,160,000 تومان
یک تخته 31,390,000 تومان
کودک با تخت 14,230,000 تومان
کودک بدون تخت 10,900,000 تومان

هتل Elite World Prestige استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 21,490,000 تومان
یک تخته 29,850,000 تومان
کودک با تخت 15,330,000 تومان
کودک بدون تخت 10,900,000 تومان

هتل Titanic City استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 23,470,000 تومان
یک تخته 36,010,000 تومان
کودک با تخت 17,530,000 تومان
کودک بدون تخت 13,760,000 تومان

هتل Occidental Taksim استانبول

با صبحانه منطقه : تکسیم ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 24,680,000 تومان
یک تخته 36,230,000 تومان
کودک با تخت 17,530,000 تومان
کودک بدون تخت 10,900,000 تومان

هتل Elite World استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 25,010,000 تومان
یک تخته 36,890,000 تومان
کودک با تخت 16,430,000 تومان
کودک بدون تخت 10,900,000 تومان

هتل The Artisan MGallery استانبول

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 25,450,000 تومان
یک تخته 39,970,000 تومان
کودک با تخت 16,430,000 تومان
کودک بدون تخت 10,900,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: قشم ایر
مدت اقامت: 4 شب و 5 روز
فرودگاه مقصد: استانبول
ایرلاین: قشم ایر

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور