۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

تور باتومی بهار 1402 (3 شب) - با پرواز وارش

هتل Dream باتومی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 10,360,000 تومان
یک تخته 12,520,000 تومان
کودک با تخت 10,000,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Royal Georgia باتومی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 10,450,000 تومان
یک تخته 12,700,000 تومان
کودک با تخت 10,000,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Iberia باتومی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,350,000 تومان
یک تخته 13,600,000 تومان
کودک با تخت 10,000,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Grand Palace باتومی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,350,000 تومان
یک تخته 14,500,000 تومان
کودک با تخت 10,000,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Aqua Apartment باتومی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,250,000 تومان
یک تخته 16,300,000 تومان
کودک با تخت 10,000,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Rumi باتومی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,700,000 تومان
یک تخته 17,200,000 تومان
کودک با تخت 12,700,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Legend Business باتومی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,700,000 تومان
یک تخته 17,200,000 تومان
کودک با تخت 12,700,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Old Batumi باتومی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,880,000 تومان
یک تخته 15,760,000 تومان
کودک با تخت 10,900,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Sky Tower باتومی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 13,150,000 تومان
یک تخته 18,100,000 تومان
کودک با تخت 12,700,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل London باتومی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 13,240,000 تومان
یک تخته 18,280,000 تومان
کودک با تخت 15,220,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Corner Inn باتومی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 13,420,000 تومان
یک تخته 17,740,000 تومان
کودک با تخت 11,800,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Legend باتومی

با صبحانه و نهار ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 13,600,000 تومان
یک تخته 19,000,000 تومان
کودک با تخت 14,500,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Euphoria باتومی

با صبحانه و نهار ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 13,600,000 تومان
یک تخته 19,000,000 تومان
کودک با تخت 14,500,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Graphica باتومی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 14,050,000 تومان
یک تخته 19,900,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل New Wave باتومی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 14,050,000 تومان
یک تخته 19,900,000 تومان
کودک با تخت 13,600,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Elegance باتومی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 14,500,000 تومان
یک تخته 19,000,000 تومان
کودک با تخت 11,800,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Sky Inn باتومی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 14,500,000 تومان
یک تخته 19,900,000 تومان
کودک با تخت 10,000,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Bloom باتومی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 14,680,000 تومان
یک تخته 21,160,000 تومان
کودک با تخت 10,900,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Monarch باتومی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 14,950,000 تومان
یک تخته 21,700,000 تومان
کودک با تخت 11,800,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Wyndham باتومی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 15,400,000 تومان
یک تخته 22,600,000 تومان
کودک با تخت 15,400,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Best Western باتومی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 16,750,000 تومان
یک تخته 23,500,000 تومان
کودک با تخت 13,600,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: وارش
مدت اقامت: 3 شب و 4 روز
فرودگاه مقصد: باتومی
ایرلاین: وارش

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور