۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

تور باتومی ویژه بهار 1402 (4 شب) - با پرواز وارش

هتل Royal Georgia باتومی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 13,900,000 تومان
یک تخته 18,100,000 تومان
کودک با تخت 12,100,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Grand Palace باتومی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 14,500,000 تومان
یک تخته 19,300,000 تومان
کودک با تخت 12,100,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Iberia باتومی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 15,340,000 تومان
یک تخته 19,780,000 تومان
کودک با تخت 13,300,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Aqua Apartment باتومی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 15,640,000 تومان
یک تخته 22,180,000 تومان
کودک با تخت 13,300,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Old Batumi باتومی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 16,300,000 تومان
یک تخته 20,500,000 تومان
کودک با تخت 15,700,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Rumi باتومی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 16,300,000 تومان
یک تخته 22,900,000 تومان
کودک با تخت 13,300,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Intourist باتومی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 16,900,000 تومان
یک تخته 24,100,000 تومان
کودک با تخت 16,900,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل London باتومی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 17,380,000 تومان
یک تخته 25,060,000 تومان
کودک با تخت 19,300,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Corner Inn باتومی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 18,100,000 تومان
یک تخته 25,300,000 تومان
کودک با تخت 16,900,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Legend Business باتومی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 18,100,000 تومان
یک تخته 26,500,000 تومان
کودک با تخت 18,100,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Graphica باتومی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 18,700,000 تومان
یک تخته 27,700,000 تومان
کودک با تخت 18,100,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Elegance باتومی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 19,300,000 تومان
یک تخته 26,020,000 تومان
کودک با تخت 14,500,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Sky Inn باتومی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 19,300,000 تومان
یک تخته 27,700,000 تومان
کودک با تخت 13,300,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Sky Tower باتومی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 19,300,000 تومان
یک تخته 28,900,000 تومان
کودک با تخت 18,100,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Bloom باتومی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 19,540,000 تومان
یک تخته 29,380,000 تومان
کودک با تخت 17,380,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل New Wave باتومی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 19,900,000 تومان
یک تخته 28,900,000 تومان
کودک با تخت 16,900,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Euphoria باتومی

با صبحانه و نهار ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 21,100,000 تومان
یک تخته 32,500,000 تومان
کودک با تخت 19,300,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Legend باتومی

با صبحانه و نهار ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 21,100,000 تومان
یک تخته 32,500,000 تومان
کودک با تخت 19,300,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Best Western باتومی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 21,100,000 تومان
یک تخته 30,100,000 تومان
کودک با تخت 16,900,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Monarch باتومی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 21,220,000 تومان
یک تخته 32,740,000 تومان
کودک با تخت 14,500,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Wyndham باتومی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 21,700,000 تومان
یک تخته 33,700,000 تومان
کودک با تخت 21,700,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: وارش
مدت اقامت: 4 شب و 5 روز
فرودگاه مقصد: باتومی
ایرلاین: وارش

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور