۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور بدروم ویژه 27 مرداد (6 شب) - پرواز ایران ایر تور (ازمیر)

هتل Bodrum Beach بدروم

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 29,330,000 تومان
یک تخته 39,890,000 تومان
کودک با تخت 19,430,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Afytos Hotel بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 31,160,000 تومان
یک تخته 44,690,000 تومان
کودک با تخت 21,020,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل The Hello بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 33,140,000 تومان
یک تخته 40,900,000 تومان
کودک با تخت 21,510,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Phoenix Sun بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 34,130,000 تومان
یک تخته 42,380,000 تومان
کودک با تخت 21,760,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Smart Stay Beach بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 35,780,000 تومان
یک تخته 50,300,000 تومان
کودک با تخت 22,170,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Otium Park بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 36,110,000 تومان
یک تخته 50,900,000 تومان
کودک با تخت 22,250,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Riva Bodrum بدروم - Club Room

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 36,440,000 تومان
یک تخته 52,430,000 تومان
کودک با تخت 22,340,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Mandarin Resort بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 38,420,000 تومان
یک تخته 48,820,000 تومان
کودک با تخت 22,830,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Royal Asarlik بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 43,700,000 تومان
یک تخته 56,740,000 تومان
کودک با تخت 24,150,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Azure by Yelken بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 44,690,000 تومان
یک تخته 58,220,000 تومان
کودک با تخت 24,400,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل MyElla بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 45,020,000 تومان
یک تخته 72,410,000 تومان
کودک با تخت 24,480,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Diamond بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 46,670,000 تومان
یک تخته 61,190,000 تومان
کودک با تخت 24,890,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Kadikale Resort بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 47,660,000 تومان
یک تخته 77,690,000 تومان
کودک با تخت 25,140,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Bodrum Holiday Resort - Club Room بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 48,980,000 تومان
یک تخته 80,330,000 تومان
کودک با تخت 25,470,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Yasmin Resort بدروم _ Myndos Room

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 49,640,000 تومان
یک تخته 65,650,000 تومان
کودک با تخت 25,640,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Bodrum Holiday Resort - Main Room بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 50,630,000 تومان
یک تخته 83,630,000 تومان
کودک با تخت 25,880,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Labranda Tmt بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 51,620,000 تومان
یک تخته 85,610,000 تومان
کودک با تخت 26,130,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Selectum Colours بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 52,280,000 تومان
یک تخته 73,070,000 تومان
کودک با تخت 26,300,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Blue Dreams بدروم - Club Room

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 55,250,000 تومان
یک تخته 74,060,000 تومان
کودک با تخت 27,040,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Kairaba Imperial بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 58,880,000 تومان
یک تخته 100,130,000 تومان
کودک با تخت 27,950,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Salmakis بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 58,880,000 تومان
یک تخته 79,510,000 تومان
کودک با تخت 27,950,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل La Blanch Resort بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 61,850,000 تومان
یک تخته 79,510,000 تومان
کودک با تخت 28,690,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Very Chic بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 62,840,000 تومان
یک تخته 99,010,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Sianji Well Being بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 72,410,000 تومان
یک تخته 110,760,000 تومان
کودک با تخت 31,330,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل La Blanche Island بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 73,730,000 تومان
یک تخته 101,780,000 تومان
کودک با تخت 31,660,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Baia بدروم - Sea View

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 74,720,000 تومان
یک تخته 131,810,000 تومان
کودک با تخت 31,910,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Kefaluka بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 79,010,000 تومان
یک تخته 140,390,000 تومان
کودک با تخت 32,980,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Be Premium بودروم - Studio

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 97,490,000 تومان
یک تخته 153,400,000 تومان
کودک با تخت 37,600,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Vogue بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 124,880,000 تومان
یک تخته 178,510,000 تومان
کودک با تخت 44,450,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Titanic Luxury Collection بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 151,940,000 تومان
یک تخته 219,100,000 تومان
کودک با تخت 51,210,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Rixos Premium بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 166,790,000 تومان
یک تخته 286,120,000 تومان
کودک با تخت 54,920,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: ایران ایر تور
مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه میلاس-بدروم
ایرلاین: ایران ایر تور

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور