۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور ترکیبی تایلند پوکت + بانکوک 20 تیر 1403 (8 شب ) - پرواز سلام ایر

هتل Jiraporn Hill Resort پوکت

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳

هتل PJ Watergate بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 53,820,000 تومان
یک تخته 60,220,000 تومان
کودک با تخت 56,130,000 تومان
کودک بدون تخت 49,660,000 تومان

هتل The Ashlee Plaza Patong پوکت

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳

هتل Twin Towers بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 55,610,000 تومان
یک تخته 63,810,000 تومان
کودک با تخت 56,130,000 تومان
کودک بدون تخت 50,290,000 تومان

هتل Baumanburi پوکت

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳

هتل Pannarai بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 55,610,000 تومان
یک تخته 63,810,000 تومان
کودک با تخت 59,710,000 تومان
کودک بدون تخت 50,290,000 تومان

هتل Ashlee Hub Patong پوکت

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳

هتل Ibis Bangkok Sukhumvit 4 بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 56,640,000 تومان
یک تخته 65,850,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 50,650,000 تومان

هتل Best Western پوکت

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳

هتل A-ONE Bangkok بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 57,150,000 تومان
یک تخته 66,880,000 تومان
کودک با تخت 59,710,000 تومان
کودک بدون تخت 50,830,000 تومان

هتل Sleep With Me پوکت

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳

هتل Bangkok Palace بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 57,410,000 تومان
یک تخته 67,390,000 تومان
کودک با تخت 59,710,000 تومان
کودک بدون تخت 50,920,000 تومان

هتل Andamantra پوکت

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳

هتل Manhattan بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 58,170,000 تومان
یک تخته 68,930,000 تومان
کودک با تخت 62,780,000 تومان
کودک بدون تخت 51,190,000 تومان

هتل Royal Paradise پوکت

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳

هتل Citrus Sukhumvit 11 بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 58,170,000 تومان
یک تخته 68,930,000 تومان
کودک با تخت 59,710,000 تومان
کودک بدون تخت 51,190,000 تومان

هتل Fishermens Harbour Urban Resort پوکت

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳

هتل Rembrandt Sukhumvit بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 60,220,000 تومان
یک تخته 73,020,000 تومان
کودک با تخت 60,730,000 تومان
کودک بدون تخت 51,900,000 تومان

هتل Namaka Kamala پوکت

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 62,270,000 تومان
یک تخته 77,120,000 تومان
کودک با تخت 63,290,000 تومان
کودک بدون تخت 52,620,000 تومان

هتل Deevana Patong Resort & Spa پوکت

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳

هتل Holiday Inn Express Sukhumvit 11 بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 62,270,000 تومان
یک تخته 77,120,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 52,620,000 تومان

هتل The Charm Resort پوکت

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳

هتل The Berkeley بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 63,810,000 تومان
یک تخته 80,190,000 تومان
کودک با تخت 62,270,000 تومان
کودک بدون تخت 53,160,000 تومان

هتل Duangitt Resort پوکت

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳

هتل Bel Aire بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 64,830,000 تومان
یک تخته 82,240,000 تومان
کودک با تخت 63,810,000 تومان
کودک بدون تخت 53,510,000 تومان

هتل Crest Resort پوکت

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳

هتل Grand Mercure Atrium بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 64,830,000 تومان
یک تخته 82,240,000 تومان
کودک با تخت 68,930,000 تومان
کودک بدون تخت 53,510,000 تومان

هتل Oceanfront Beach Resort پوکت

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳

هتل Bayioke sky بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 67,390,000 تومان
یک تخته 87,360,000 تومان
کودک با تخت 62,780,000 تومان
کودک بدون تخت 54,410,000 تومان

هتل Kalima Resort پوکت

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳

هتل The Continent بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 72,000,000 تومان
یک تخته 96,570,000 تومان
کودک با تخت 66,880,000 تومان
کودک بدون تخت 56,020,000 تومان

هتل Graceland Resort and Spa پوکت

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳

هتل Lancaster بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 74,050,000 تومان
یک تخته 100,670,000 تومان
کودک با تخت 64,830,000 تومان
کودک بدون تخت 56,740,000 تومان

هتل Amari پوکت

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳

هتل Amari Watergate بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 77,120,000 تومان
یک تخته 106,810,000 تومان
کودک با تخت 73,020,000 تومان
کودک بدون تخت 57,820,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: سلام ایر
مدت اقامت: شب و روز
فرودگاه مقصد: پوکت
ایرلاین: سلام ایر

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور