۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

تور ترکیبی پوکت + پاتایا (10 شب) با پرواز سلام ایر

هتل Phoenix Grand پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Piyada Residence پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 35,830,000 تومان
یک تخته 41,770,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 31,960,000 تومان

هتل Mirage Patong پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Piyada Residence پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 35,830,000 تومان
یک تخته 41,770,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 31,960,000 تومان

هتل The Ashlee Plaza Patong پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل The Grand Day Night Pattaya پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 37,070,000 تومان
یک تخته 44,250,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 32,400,000 تومان

هتل Patong Heritage پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Pattaya Garden پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 37,070,000 تومان
یک تخته 44,250,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 32,400,000 تومان

هتل Ashlee Hub Patong پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Welcome Plaza پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 37,610,000 تومان
یک تخته 45,330,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 32,590,000 تومان

هتل Andakira پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Welcome Plaza پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 37,610,000 تومان
یک تخته 45,330,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 32,590,000 تومان

هتل Ashlee Heights پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Beston Pattaya پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 37,610,000 تومان
یک تخته 45,330,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 32,590,000 تومان

هتل Bauman Residence پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Golden Beach پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 38,530,000 تومان
یک تخته 57,170,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 32,910,000 تومان

هتل Fishermens Harbour Urban Resort پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Golden Beach پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 38,530,000 تومان
یک تخته 47,170,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 32,910,000 تومان

هتل Ramada Deevana پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Sunshine Vista پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 39,980,000 تومان
یک تخته 50,080,000 تومان
کودک با تخت 39,980,000 تومان
کودک بدون تخت 33,420,000 تومان

هتل Best Western Phuket Ocean Resort پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Sunshine Vista پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 39,980,000 تومان
یک تخته 50,080,000 تومان
کودک با تخت 39,980,000 تومان
کودک بدون تخت 33,420,000 تومان

هتل Andamantra پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Sunbeam پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 41,870,000 تومان
یک تخته 53,860,000 تومان
کودک با تخت 41,870,000 تومان
کودک بدون تخت 34,080,000 تومان

هتل The Charm Resort پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Asia پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 41,870,000 تومان
یک تخته 53,860,000 تومان
کودک با تخت 41,870,000 تومان
کودک بدون تخت 34,080,000 تومان

هتل Royal Paradise پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Vista پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 43,220,000 تومان
یک تخته 56,560,000 تومان
کودک با تخت 43,220,000 تومان
کودک بدون تخت 34,550,000 تومان

هتل Patong Resort پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Vista پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 43,220,000 تومان
یک تخته 56,560,000 تومان
کودک با تخت 43,220,000 تومان
کودک بدون تخت 34,550,000 تومان

هتل Andaman Embrace پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Garden Sea View پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 43,660,000 تومان
یک تخته 57,430,000 تومان
کودک با تخت 43,660,000 تومان
کودک بدون تخت 34,700,000 تومان

هتل Andaman Beach Side پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Black Woods پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 45,060,000 تومان
یک تخته 60,230,000 تومان
کودک با تخت 45,060,000 تومان
کودک بدون تخت 35,200,000 تومان

هتل The Natural Resort پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Black Woods پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 45,060,000 تومان
یک تخته 60,230,000 تومان
کودک با تخت 45,060,000 تومان
کودک بدون تخت 35,200,000 تومان

هتل Duangitt Resort پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل A-One The Royal Cruise پاتایا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 48,300,000 تومان
یک تخته 66,710,000 تومان
کودک با تخت 48,300,000 تومان
کودک بدون تخت 36,330,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: سلام ایر
مدت اقامت: 10 شب و 11 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه سوارنابومی بانکوک
ایرلاین: سلام ایر

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور