۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور ترکیبی پوکت + بانکوک (10 شب) با پرواز سلام ایر

هتل Bel Aire Resort پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳

هتل Forum Park Hotel بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 46,100,000 تومان
یک تخته 53,800,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل The Ashlee Plaza Patong پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳

هتل Twin Towers بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 50,200,000 تومان
یک تخته 62,000,000 تومان
کودک با تخت 51,700,000 تومان
کودک بدون تخت 42,500,000 تومان

هتل The Ashlee Plaza Patong پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳

هتل Prince Palace بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 50,200,000 تومان
یک تخته 62,000,000 تومان
کودک با تخت 51,700,000 تومان
کودک بدون تخت 42,500,000 تومان

هتل Citrus Patong پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳

هتل PJ Watergate بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 50,600,000 تومان
یک تخته 62,800,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 42,700,000 تومان

هتل Ashlee Hub Patong پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳

هتل Manhattan بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 51,700,000 تومان
یک تخته 65,000,000 تومان
کودک با تخت 54,400,000 تومان
کودک بدون تخت 43,100,000 تومان

هتل Ashlee Hub Patong پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳

هتل Galleria 12 بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 51,700,000 تومان
یک تخته 65,000,000 تومان
کودک با تخت 54,400,000 تومان
کودک بدون تخت 43,100,000 تومان

هتل Best Western پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳

هتل A-ONE Bangkok بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 52,500,000 تومان
یک تخته 66,500,000 تومان
کودک با تخت 54,900,000 تومان
کودک بدون تخت 43,300,000 تومان

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳

هتل Furama Silom بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 52,900,000 تومان
یک تخته 67,400,000 تومان
کودک با تخت 56,200,000 تومان
کودک بدون تخت 43,500,000 تومان

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳

هتل Ramada D MA بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 52,900,000 تومان
یک تخته 67,400,000 تومان
کودک با تخت 56,200,000 تومان
کودک بدون تخت 43,500,000 تومان

هتل Royal Paradise پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳

هتل Midtown بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 56,500,000 تومان
یک تخته 74,500,000 تومان
کودک با تخت 58,600,000 تومان
کودک بدون تخت 44,700,000 تومان

هتل Andaman Embrace پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳

هتل Galleria 10 بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 57,200,000 تومان
یک تخته 76,000,000 تومان
کودک با تخت 61,500,000 تومان
کودک بدون تخت 45,000,000 تومان

هتل Andaman Embrace پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳

هتل Mercure Makkasan بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 57,200,000 تومان
یک تخته 76,000,000 تومان
کودک با تخت 61,500,000 تومان
کودک بدون تخت 45,000,000 تومان

هتل Duangitt Resort پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳

هتل Baiyoke Sky بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 60,300,000 تومان
یک تخته 82,300,000 تومان
کودک با تخت 62,700,000 تومان
کودک بدون تخت 46,100,000 تومان

هتل M-Social پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳

هتل Grand Mercure Atrium بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 63,300,000 تومان
یک تخته 88,100,000 تومان
کودک با تخت 69,700,000 تومان
کودک بدون تخت 47,100,000 تومان

هتل Crest Resort پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳

هتل The Sukosol بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 64,700,000 تومان
یک تخته 90,900,000 تومان
کودک با تخت 67,400,000 تومان
کودک بدون تخت 47,600,000 تومان

هتل Grand Mercure پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳

هتل The Berkeley بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 69,100,000 تومان
یک تخته 99,800,000 تومان
کودک با تخت 72,900,000 تومان
کودک بدون تخت 49,200,000 تومان

هتل Oceanfront Beach Resort پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳

هتل Ramada Plaza by Wyndham Menam Riverside بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 71,400,000 تومان
یک تخته 104,300,000 تومان
کودک با تخت 75,400,000 تومان
کودک بدون تخت 50,000,000 تومان

هتل Centara Grand پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳

هتل GRANDE CENTRE POINT SUKHUMVIT 55 بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 83,000,000 تومان
یک تخته 127,600,000 تومان
کودک با تخت 88,600,000 تومان
کودک بدون تخت 54,000,000 تومان

هتل Amari پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳

هتل THE CONTINENT بانکوک

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 84,200,000 تومان
یک تخته 130,000,000 تومان
کودک با تخت 89,900,000 تومان
کودک بدون تخت 54,500,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: سلام ایر
مدت اقامت: 10 شب و 11 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه سوارنابومی بانکوک
ایرلاین: سلام ایر

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور