۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

تور ترکیبی (کلمبو + کندی + بنتوتا) 8 شب - با پرواز ایرعربیا

هتل Wonder کلمبو

با صبحانه و نهار ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل The Topaz کندی

با صبحانه و نهار ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Club Waskaduwa Beach بنتوتا

با صبحانه و نهار ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 39,990,000 تومان
یک تخته 55,590,000 تومان
کودک با تخت 30,400,000 تومان
کودک بدون تخت 23,990,000 تومان

هتل Cinnamon Red کلمبو

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل The Topaz کندی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Temple Tree Resort بنتوتا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 40,990,000 تومان
یک تخته 56,500,000 تومان
کودک با تخت 30,990,000 تومان
کودک بدون تخت 23,990,000 تومان

هتل Granbell کلمبو

با صبحانه و نهار ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Amaya Hills کندی

با صبحانه و نهار ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Temple Tree Resort بنتوتا

با صبحانه و نهار ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 41,990,000 تومان
یک تخته 59,200,000 تومان
کودک با تخت 32,090,000 تومان
کودک بدون تخت 23,990,000 تومان

هتل Granbell کلمبو

با صبحانه و نهار ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Radisson کندی

با صبحانه و نهار ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Temple Tree Resort بنتوتا

با صبحانه و نهار ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 41,990,000 تومان
یک تخته 59,200,000 تومان
کودک با تخت 32,090,000 تومان
کودک بدون تخت 23,990,000 تومان

هتل Granbell کلمبو

با صبحانه و نهار ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Amaya Hills کندی

با صبحانه و نهار ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل The Palms بنتوتا

با صبحانه و نهار ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 42,990,000 تومان
یک تخته 60,790,000 تومان
کودک با تخت 32,090,000 تومان
کودک بدون تخت 23,990,000 تومان

هتل Granbell کلمبو

با صبحانه و نهار ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Radisson کندی

با صبحانه و نهار ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل The Palms بنتوتا

با صبحانه و نهار ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 42,990,000 تومان
یک تخته 60,790,000 تومان
کودک با تخت 32,090,000 تومان
کودک بدون تخت 23,990,000 تومان

هتل Movenpick کلمبو

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Mahaweli Reach کندی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Citrus Waskaduwa بنتوتا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 44,490,000 تومان
یک تخته 60,890,000 تومان
کودک با تخت 33,200,000 تومان
کودک بدون تخت 23,990,000 تومان

هتل Cinnamon Lakeside کلمبو

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Mahaweli Reach کندی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Citrus Waskaduwa بنتوتا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 44,490,000 تومان
یک تخته 60,890,000 تومان
کودک با تخت 33,200,000 تومان
کودک بدون تخت 23,990,000 تومان

هتل Movenpick کلمبو

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Earls Regency کندی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Cinnamon Bey بنتوتا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 45,490,000 تومان
یک تخته 62,190,000 تومان
کودک با تخت 33,200,000 تومان
کودک بدون تخت 23,990,000 تومان

هتل Movenpick کلمبو

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل The Grand Kandyan کندی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Cinnamon Bey بنتوتا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 45,490,000 تومان
یک تخته 62,190,000 تومان
کودک با تخت 33,200,000 تومان
کودک بدون تخت 23,990,000 تومان

هتل Cinnamon Lakeside کلمبو

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Earls Regency کندی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Cinnamon Bey بنتوتا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 45,490,000 تومان
یک تخته 62,190,000 تومان
کودک با تخت 33,200,000 تومان
کودک بدون تخت 23,990,000 تومان

هتل Cinnamon Lakeside کلمبو

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل The Grand Kandyan کندی

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Cinnamon Bey بنتوتا

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 45,490,000 تومان
یک تخته 62,190,000 تومان
کودک با تخت 33,200,000 تومان
کودک بدون تخت 23,990,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: ایر عربیا
مدت اقامت: 8 شب و 9 روز
فرودگاه مقصد: کلمبو (فرودگاه بین المللی باندرانیکی )
ایرلاین: ایر عربیا

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور