۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

تور ترکیبی کوکونات + پوکت (7 شب) - پرواز سلام ایر

هتل Island Escape by Burasari کوکونات

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Fishermen پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 40,370,000 تومان
یک تخته 50,970,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 33,480,000 تومان

هتل Island Escape by Burasari کوکونات

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Ramada Deevana پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 41,170,000 تومان
یک تخته 52,560,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 33,760,000 تومان

هتل Island Escape by Burasari کوکونات

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل The Charm Resort پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 42,490,000 تومان
یک تخته 55,210,000 تومان
کودک با تخت 42,490,000 تومان
کودک بدون تخت 34,220,000 تومان

هتل Island Escape by Burasari کوکونات

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Patong Resort پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 42,760,000 تومان
یک تخته 55,740,000 تومان
کودک با تخت 42,760,000 تومان
کودک بدون تخت 34,310,000 تومان

هتل Island Escape by Burasari کوکونات

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Andaman Embrace پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 43,290,000 تومان
یک تخته 56,800,000 تومان
کودک با تخت 43,290,000 تومان
کودک بدون تخت 34,500,000 تومان

هتل Island Escape by Burasari کوکونات

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل The Natural Resort پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 43,820,000 تومان
یک تخته 57,860,000 تومان
کودک با تخت 43,820,000 تومان
کودک بدون تخت 34,690,000 تومان

هتل Island Escape by Burasari کوکونات

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Novotel Kamala پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 44,080,000 تومان
یک تخته 58,390,000 تومان
کودک با تخت 44,080,000 تومان
کودک بدون تخت 34,780,000 تومان

هتل The Village Resort کوکونات

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Duangitt Resort پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 45,620,000 تومان
یک تخته 61,460,000 تومان
کودک با تخت 45,620,000 تومان
کودک بدون تخت 35,320,000 تومان

هتل Island Escape by Burasari کوکونات

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Oceanfront Beach Resort پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 45,670,000 تومان
یک تخته 61,570,000 تومان
کودک با تخت 45,670,000 تومان
کودک بدون تخت 35,340,000 تومان

هتل Island Escape by Burasari کوکونات

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Thavorn Beach Village پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 45,940,000 تومان
یک تخته 62,100,000 تومان
کودک با تخت 45,940,000 تومان
کودک بدون تخت 35,430,000 تومان

هتل The Village Resort کوکونات

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Crest Resort پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 46,940,000 تومان
یک تخته 64,110,000 تومان
کودک با تخت 46,940,000 تومان
کودک بدون تخت 35,780,000 تومان

هتل The Village Resort کوکونات

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

هتل Kalima پوکت

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 48,800,000 تومان
یک تخته 67,820,000 تومان
کودک با تخت 48,800,000 تومان
کودک بدون تخت 36,430,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: سلام ایر
مدت اقامت: 7 شب و 8 روز
فرودگاه مقصد: عمان (فرودگاه بین‌المللی مسقط)
ایرلاین: سلام ایر

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور