۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

تور تفلیس بهار 1402 (3 شب) - پرواز وارش

هتل Polo تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 8,380,000 تومان
یک تخته 9,460,000 تومان
کودک با تخت 8,200,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Elegant تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 8,380,000 تومان
یک تخته 9,460,000 تومان
کودک با تخت 8,200,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Isaka تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 8,650,000 تومان
یک تخته 10,000,000 تومان
کودک با تخت 8,200,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Rustaveli 36 by same تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 8,830,000 تومان
یک تخته 10,360,000 تومان
کودک با تخت 8,200,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Like تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 8,920,000 تومان
یک تخته 10,540,000 تومان
کودک با تخت 8,560,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Elegance Apartments تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 9,000,000 تومان
یک تخته 10,720,000 تومان
کودک با تخت 8,560,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Dalida تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 9,100,000 تومان
یک تخته 10,900,000 تومان
کودک با تخت 9,100,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Atu تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 9,280,000 تومان
یک تخته 11,260,000 تومان
کودک با تخت 8,740,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Old City Boutique تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 10,450,000 تومان
یک تخته 13,600,000 تومان
کودک با تخت 9,100,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل GNG تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 10,900,000 تومان
یک تخته 14,500,000 تومان
کودک با تخت 9,100,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Lm Club تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 10,900,000 تومان
یک تخته 14,500,000 تومان
کودک با تخت 9,100,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Novous تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 10,900,000 تومان
یک تخته 14,500,000 تومان
کودک با تخت 9,100,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Elle Boutique تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 10,900,000 تومان
یک تخته 14,500,000 تومان
کودک با تخت 9,100,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Ibis Budget تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,170,000 تومان
یک تخته 13,600,000 تومان
کودک با تخت 8,740,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Rustaveli Palace تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,350,000 تومان
یک تخته 14,500,000 تومان
کودک با تخت 9,100,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Bridge Boutique تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,350,000 تومان
یک تخته 15,400,000 تومان
کودک با تخت 10,000,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل L Plaza تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,350,000 تومان
یک تخته 14,500,000 تومان
کودک با تخت 10,000,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Parma تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,350,000 تومان
یک تخته 15,400,000 تومان
کودک با تخت 9,100,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Aivani old تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,530,000 تومان
یک تخته 15,400,000 تومان
کودک با تخت 10,000,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Dolabauri تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,800,000 تومان
یک تخته 16,300,000 تومان
کودک با تخت 9,100,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Magnolia تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,800,000 تومان
یک تخته 14,500,000 تومان
کودک با تخت 9,100,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Astoria تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,250,000 تومان
یک تخته 17,200,000 تومان
کودک با تخت 10,900,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Kalasi تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,700,000 تومان
یک تخته 17,200,000 تومان
کودک با تخت 11,800,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Radius تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 13,150,000 تومان
یک تخته 17,200,000 تومان
کودک با تخت 10,900,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Ameri Plaza تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 13,150,000 تومان
یک تخته 18,100,000 تومان
کودک با تخت 10,900,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Onyx تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 13,600,000 تومان
یک تخته 19,900,000 تومان
کودک با تخت 11,800,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Golden Palace تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 13,600,000 تومان
یک تخته 19,900,000 تومان
کودک با تخت 10,900,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: وارش
مدت اقامت: 3 شب و 4 روز
فرودگاه مقصد: تفلیس
ایرلاین: وارش

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور