۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

تور تفلیس بهار 1402 (4 شب) - پرواز وارش

هتل Polo تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 8,240,000 تومان
یک تخته 9,680,000 تومان
کودک با تخت 8,000,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Elegant تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 8,240,000 تومان
یک تخته 9,680,000 تومان
کودک با تخت 8,000,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Isaka تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 8,600,000 تومان
یک تخته 10,400,000 تومان
کودک با تخت 8,000,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Rustaveli 36 by same تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 8,840,000 تومان
یک تخته 10,880,000 تومان
کودک با تخت 8,000,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Like تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 8,960,000 تومان
یک تخته 11,120,000 تومان
کودک با تخت 8,480,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Elegance Apartments تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 9,080,000 تومان
یک تخته 11,360,000 تومان
کودک با تخت 8,480,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Dalida تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 9,200,000 تومان
یک تخته 11,600,000 تومان
کودک با تخت 9,200,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Atu تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 9,440,000 تومان
یک تخته 12,080,000 تومان
کودک با تخت 8,720,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Old City Boutique تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,000,000 تومان
یک تخته 15,200,000 تومان
کودک با تخت 9,200,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل GNG تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,600,000 تومان
یک تخته 16,400,000 تومان
کودک با تخت 9,200,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Lm Club تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,600,000 تومان
یک تخته 16,400,000 تومان
کودک با تخت 9,200,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Novous تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,600,000 تومان
یک تخته 16,400,000 تومان
کودک با تخت 9,200,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Elle Boutique تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,600,000 تومان
یک تخته 16,400,000 تومان
کودک با تخت 9,200,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Rustaveli Palace تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,200,000 تومان
یک تخته 16,400,000 تومان
کودک با تخت 9,200,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Bridge Boutique تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,200,000 تومان
یک تخته 17,600,000 تومان
کودک با تخت 10,400,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Parma تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,200,000 تومان
یک تخته 17,600,000 تومان
کودک با تخت 9,200,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Tbilisi Tower تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,200,000 تومان
یک تخته 17,600,000 تومان
کودک با تخت 9,200,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Aivani old تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,440,000 تومان
یک تخته 17,600,000 تومان
کودک با تخت 10,400,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Dolabauri تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,800,000 تومان
یک تخته 18,800,000 تومان
کودک با تخت 9,200,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Magnolia تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,800,000 تومان
یک تخته 16,400,000 تومان
کودک با تخت 9,200,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Astoria تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 13,400,000 تومان
یک تخته 20,000,000 تومان
کودک با تخت 11,600,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Kalasi تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 13,400,000 تومان
یک تخته 20,000,000 تومان
کودک با تخت 9,200,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Radius تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 14,600,000 تومان
یک تخته 20,000,000 تومان
کودک با تخت 11,600,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Ameri Plaza تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 14,600,000 تومان
یک تخته 21,200,000 تومان
کودک با تخت 11,600,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Golden Palace تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 15,200,000 تومان
یک تخته 23,600,000 تومان
کودک با تخت 11,600,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Onyx تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 15,200,000 تومان
یک تخته 23,600,000 تومان
کودک با تخت 12,800,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Mercure Old Town تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 20,000,000 تومان
یک تخته 29,600,000 تومان
کودک با تخت 12,800,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: وارش
مدت اقامت: 4 شب و 5 روز
فرودگاه مقصد: تفلیس
ایرلاین: وارش

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور