۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

تور تفلیس نوروز 1402 - 6 شب

هتل Polo تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 10,550,000 تومان
یک تخته 12,780,000 تومان
کودک با تخت 10,170,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Elegant تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 10,550,000 تومان
یک تخته 12,780,000 تومان
کودک با تخت 10,550,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Isaka تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 10,920,000 تومان
یک تخته 13,520,000 تومان
کودک با تخت 10,170,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Mika تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 10,920,000 تومان
یک تخته 13,520,000 تومان
کودک با تخت 10,170,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Georgian House تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,290,000 تومان
یک تخته 14,270,000 تومان
کودک با تخت 10,170,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Rustaveli 36 by same تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,290,000 تومان
یک تخته 14,270,000 تومان
کودک با تخت 10,550,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Dalida تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 11,480,000 تومان
یک تخته 14,640,000 تومان
کودک با تخت 10,550,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Elegance Apartments تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,030,000 تومان
یک تخته 15,750,000 تومان
کودک با تخت 10,920,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل GNG تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 14,820,000 تومان
یک تخته 21,330,000 تومان
کودک با تخت 12,030,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل L Plaza تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 14,820,000 تومان
یک تخته 19,470,000 تومان
کودک با تخت 13,890,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Neopol تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 15,200,000 تومان
یک تخته 22,080,000 تومان
کودک با تخت 12,410,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Dolabauri تفلیس

دو تخته 15,380,000 تومان
یک تخته 22,450,000 تومان
کودک با تخت 12,030,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Ramada by Wyndham Tbilisi Old City تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 15,380,000 تومان
یک تخته 22,450,000 تومان
کودک با تخت 12,030,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Tbilisi Inn تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 15,750,000 تومان
یک تخته 23,190,000 تومان
کودک با تخت 13,890,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Elle Boutique تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 15,750,000 تومان
یک تخته 23,190,000 تومان
کودک با تخت 12,030,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Novous تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 15,750,000 تومان
یک تخته 23,190,000 تومان
کودک با تخت 12,030,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Magnolia تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 15,750,000 تومان
یک تخته 21,330,000 تومان
کودک با تخت 12,030,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل lm club tbilis

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 16,130,000 تومان
یک تخته 23,940,000 تومان
کودک با تخت 12,030,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Aivani old تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 16,130,000 تومان
یک تخته 23,190,000 تومان
کودک با تخت 13,150,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Rustaveli Palace تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 16,680,000 تومان
یک تخته 23,190,000 تومان
کودک با تخت 12,030,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Kalasi تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 18,080,000 تومان
یک تخته 25,880,000 تومان
کودک با تخت 18,080,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: وارش
مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: تفلیس
ایرلاین: وارش

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور