۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

تور تفلیس نوروز 1402 - 4 شب

هتل Polo تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 9,800,000 تومان
یک تخته 11,290,000 تومان
کودک با تخت 9,550,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Elegant تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 9,800,000 تومان
یک تخته 11,290,000 تومان
کودک با تخت 9,800,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Isaka تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 10,050,000 تومان
یک تخته 11,790,000 تومان
کودک با تخت 9,550,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Mika تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 10,050,000 تومان
یک تخته 11,790,000 تومان
کودک با تخت 9,550,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Georgian House تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 10,300,000 تومان
یک تخته 12,280,000 تومان
کودک با تخت 9,550,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Rustaveli 36 by same تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 10,330,000 تومان
یک تخته 12,280,000 تومان
کودک با تخت 9,800,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Dalida تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 10,420,000 تومان
یک تخته 12,530,000 تومان
کودک با تخت 9,800,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Elegance Apartments تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 10,790,000 تومان
یک تخته 13,270,000 تومان
کودک با تخت 10,050,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل L Plaza تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,650,000 تومان
یک تخته 15,750,000 تومان
کودک با تخت 12,030,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل GNG تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,650,000 تومان
یک تخته 16,990,000 تومان
کودک با تخت 10,790,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Neopol تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,900,000 تومان
یک تخته 17,490,000 تومان
کودک با تخت 11,040,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Dolabauri تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 13,030,000 تومان
یک تخته 17,740,000 تومان
کودک با تخت 10,790,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Tbilisi Inn تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 13,270,000 تومان
یک تخته 18,230,000 تومان
کودک با تخت 12,030,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Elle Boutique تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 13,270,000 تومان
یک تخته 18,230,000 تومان
کودک با تخت 10,790,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Magnolia تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 13,270,000 تومان
یک تخته 16,990,000 تومان
کودک با تخت 10,790,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Novous تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 13,270,000 تومان
یک تخته 18,230,000 تومان
کودک با تخت 10,790,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل lm club tbilis

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 13,520,000 تومان
یک تخته 18,730,000 تومان
کودک با تخت 10,790,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Aivani old تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 13,520,000 تومان
یک تخته 18,230,000 تومان
کودک با تخت 11,540,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل bridge boutique tbilisi

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 13,520,000 تومان
یک تخته 18,230,000 تومان
کودک با تخت 11,540,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Parma تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 13,520,000 تومان
یک تخته 18,730,000 تومان
کودک با تخت 10,790,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Tbilisi Tower تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 13,890,000 تومان
یک تخته 19,470,000 تومان
کودک با تخت 10,790,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Rustaveli Palace تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 13,890,000 تومان
یک تخته 18,230,000 تومان
کودک با تخت 10,790,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Kalasi تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 14,510,000 تومان
یک تخته 19,470,000 تومان
کودک با تخت 14,510,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: وارش
مدت اقامت: 4 شب و 5 روز
فرودگاه مقصد: تفلیس
ایرلاین: قشم ایر

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور