۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

تور تفلیس ویژه نوروز - 5 شب

هتل Polo تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,170,000 تومان
یک تخته 14,030,000 تومان
کودک با تخت 11,860,000 تومان
کودک بدون تخت 10,500,000 تومان

هتل Elegant تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,170,000 تومان
یک تخته 14,030,000 تومان
کودک با تخت 12,170,000 تومان
کودک بدون تخت 10,500,000 تومان

هتل Isaka تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,480,000 تومان
یک تخته 14,650,000 تومان
کودک با تخت 11,860,000 تومان
کودک بدون تخت 10,500,000 تومان

هتل Mika تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,480,000 تومان
یک تخته 14,650,000 تومان
کودک با تخت 11,860,000 تومان
کودک بدون تخت 10,500,000 تومان

هتل Georgian House تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,790,000 تومان
یک تخته 15,270,000 تومان
کودک با تخت 11,860,000 تومان
کودک بدون تخت 10,500,000 تومان

هتل Rustaveli 36 by same تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,790,000 تومان
یک تخته 15,270,000 تومان
کودک با تخت 12,170,000 تومان
کودک بدون تخت 10,500,000 تومان

هتل Dalida تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 12,950,000 تومان
یک تخته 15,580,000 تومان
کودک با تخت 12,170,000 تومان
کودک بدون تخت 10,500,000 تومان

هتل Elegance Apartments تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 13,410,000 تومان
یک تخته 16,510,000 تومان
کودک با تخت 12,480,000 تومان
کودک بدون تخت 10,500,000 تومان

هتل GNG تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 15,740,000 تومان
یک تخته 21,160,000 تومان
کودک با تخت 13,410,000 تومان
کودک بدون تخت 10,500,000 تومان

هتل L Plaza تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 15,740,000 تومان
یک تخته 19,610,000 تومان
کودک با تخت 14,960,000 تومان
کودک بدون تخت 10,500,000 تومان

هتل Neopol تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 16,050,000 تومان
یک تخته 21,780,000 تومان
کودک با تخت 13,720,000 تومان
کودک بدون تخت 10,500,000 تومان

هتل Dolabauri تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 16,200,000 تومان
یک تخته 22,090,000 تومان
کودک با تخت 13,410,000 تومان
کودک بدون تخت 10,500,000 تومان

هتل Tbilisi Inn تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 16,510,000 تومان
یک تخته 22,710,000 تومان
کودک با تخت 14,960,000 تومان
کودک بدون تخت 10,500,000 تومان

هتل Elle Boutique تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 16,510,000 تومان
یک تخته 22,710,000 تومان
کودک با تخت 13,410,000 تومان
کودک بدون تخت 10,500,000 تومان

هتل Novous تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 16,510,000 تومان
یک تخته 22,710,000 تومان
کودک با تخت 13,410,000 تومان
کودک بدون تخت 10,500,000 تومان

هتل Magnolia تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 16,510,000 تومان
یک تخته 21,160,000 تومان
کودک با تخت 13,410,000 تومان
کودک بدون تخت 10,500,000 تومان

هتل lm club tbilis

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 16,820,000 تومان
یک تخته 23,330,000 تومان
کودک با تخت 13,410,000 تومان
کودک بدون تخت 10,500,000 تومان

هتل Aivani old تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 16,820,000 تومان
یک تخته 22,710,000 تومان
کودک با تخت 14,340,000 تومان
کودک بدون تخت 10,500,000 تومان

هتل Parma تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 16,820,000 تومان
یک تخته 23,330,000 تومان
کودک با تخت 13,410,000 تومان
کودک بدون تخت 10,500,000 تومان

هتل Tbilisi Tower تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 17,290,000 تومان
یک تخته 24,260,000 تومان
کودک با تخت 13,410,000 تومان
کودک بدون تخت 10,500,000 تومان

هتل Kalasi تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 18,060,000 تومان
یک تخته 24,260,000 تومان
کودک با تخت 18,060,000 تومان
کودک بدون تخت 10,500,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: وارش
مدت اقامت: 5 شب و 6 روز
فرودگاه مقصد: تفلیس
ایرلاین: قشم ایر

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور