۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

تور مارماریس بهار 1402 (6 شب) - پرواز معراج

هتل Sesin مارماریس

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 30,170,000 تومان
یک تخته 37,620,000 تومان
کودک با تخت 23,040,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Pineta Park Deluxe مارماریس

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 32,440,000 تومان
یک تخته 40,860,000 تومان
کودک با تخت 24,010,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Lalila Blue مارماریس

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 39,890,000 تومان
یک تخته 52,200,000 تومان
کودک با تخت 27,900,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Blue Bay Platinum مارماریس

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 40,540,000 تومان
یک تخته 53,170,000 تومان
کودک با تخت 28,230,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Labranda Mares مارماریس ( Bunglow Room )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 40,720,000 تومان
یک تخته 53,470,000 تومان
کودک با تخت 28,330,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل G.Y Club Marmaris Palace مارماریس ( Land View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 41,460,000 تومان
یک تخته 67,380,000 تومان
کودک با تخت 28,500,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Fortezza Beach مارماریس

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 41,510,000 تومان
یک تخته 54,470,000 تومان
کودک با تخت 28,550,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Orka Lotus مارماریس ( Land View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 42,110,000 تومان
یک تخته 55,720,000 تومان
کودک با تخت 28,820,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Labranda Mares مارماریس ( Main Building Land View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 42,490,000 تومان
یک تخته 55,950,000 تومان
کودک با تخت 29,040,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل G.Y Club Marmaris Palace مارماریس ( Sea View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 43,080,000 تومان
یک تخته 70,620,000 تومان
کودک با تخت 29,310,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Orka Lotus مارماریس ( Sea Side )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 43,730,000 تومان
یک تخته 57,980,000 تومان
کودک با تخت 29,800,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل G.Y Club Turban مارماریس

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 43,730,000 تومان
یک تخته 71,920,000 تومان
کودک با تخت 30,940,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Labranda Mares مارماریس ( Main Building Sea View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 44,260,000 تومان
یک تخته 58,780,000 تومان
کودک با تخت 30,100,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Faros Premium Beach مارماریس

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 44,620,000 تومان
یک تخته 73,650,000 تومان
کودک با تخت 30,100,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Green Nature Resort مارماریس

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 44,620,000 تومان
یک تخته 59,130,000 تومان
کودک با تخت 30,100,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Green Nature Diamond مارماریس ( Land View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 45,680,000 تومان
یک تخته 60,900,000 تومان
کودک با تخت 30,810,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Orka Lotus مارماریس ( Sea View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 46,140,000 تومان
یک تخته 61,270,000 تومان
کودک با تخت 32,040,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Faros Premium Beach مارماریس ( Sea View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 46,390,000 تومان
یک تخته 80,730,000 تومان
کودک با تخت 31,170,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Marti Resort مارماریس

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 46,450,000 تومان
یک تخته 64,970,000 تومان
کودک با تخت 31,170,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Grand Ideal Premium مارماریس

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 47,990,000 تومان
یک تخته 64,190,000 تومان
کودک با تخت 31,790,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Aqua Beach مارماریس ( Land View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 49,880,000 تومان
یک تخته 67,380,000 تومان
کودک با تخت 32,710,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Ideal Prime Beach مارماریس ( Land View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 51,230,000 تومان
یک تخته 69,050,000 تومان
کودک با تخت 33,410,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Aqua Beach مارماریس ( Side Sea View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 51,500,000 تومان
یک تخته 69,650,000 تومان
کودک با تخت 33,520,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Green Nature Diamond مارماریس ( Sea View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 57,360,000 تومان
یک تخته 78,250,000 تومان
کودک با تخت 36,480,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

هتل Tui Blue Grand Azur مارماریس

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 69,050,000 تومان
یک تخته 106,630,000 تومان
کودک با تخت 42,480,000 تومان
کودک بدون تخت 12,990,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: معراج
مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه دالامان
ایرلاین: معراج

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور