۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰

تور مارماریس ویژه 19 خرداد (7 شب) - پرواز معراج

هتل Letoile Beach مارماریس

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 29,470,000 تومان
یک تخته 37,400,000 تومان
کودک با تخت 21,530,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Sesin مارماریس

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 30,600,000 تومان
یک تخته 39,290,000 تومان
کودک با تخت 22,280,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Pineta Park Deluxe مارماریس

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 30,600,000 تومان
یک تخته 39,290,000 تومان
کودک با تخت 22,280,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Faros Premium Beach مارماریس

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 30,940,000 تومان
یک تخته 39,610,000 تومان
کودک با تخت 22,260,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Faros Premium Beach مارماریس ( Sea View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 34,240,000 تومان
یک تخته 44,570,000 تومان
کودک با تخت 23,920,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Emre مارماریس

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 37,780,000 تومان
یک تخته 49,880,000 تومان
کودک با تخت 25,690,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Lalila Blue مارماریس

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 39,670,000 تومان
یک تخته 52,900,000 تومان
کودک با تخت 26,820,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Orka Lotus مارماریس ( Land View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 40,810,000 تومان
یک تخته 54,410,000 تومان
کودک با تخت 27,580,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Blue Bay Platinum مارماریس

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 40,810,000 تومان
یک تخته 54,410,000 تومان
کودک با تخت 27,200,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Orka Lotus مارماریس ( Sea Side )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 42,700,000 تومان
یک تخته 57,820,000 تومان
کودک با تخت 28,330,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل G.Y Club Marmaris Palace مارماریس ( Land View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 42,750,000 تومان
یک تخته 71,910,000 تومان
کودک با تخت 28,170,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Labranda Mares مارماریس ( Bunglow Room )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 42,910,000 تومان
یک تخته 57,780,000 تومان
کودک با تخت 28,460,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Elegance International مارماریس ( Standard )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 43,830,000 تومان
یک تخته 58,950,000 تومان
کودک با تخت 28,710,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Orka Lotus مارماریس ( Sea View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 44,590,000 تومان
یک تخته 60,840,000 تومان
کودک با تخت 29,470,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل G.Y Club Marmaris Palace مارماریس ( Sea View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 44,640,000 تومان
یک تخته 75,690,000 تومان
کودک با تخت 29,120,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Labranda Mares مارماریس ( Main Building Land View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 44,980,000 تومان
یک تخته 60,670,000 تومان
کودک با تخت 29,280,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Marti Resort مارماریس

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 45,510,000 تومان
یک تخته 64,680,000 تومان
کودک با تخت 29,700,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل G.Y Club Turban مارماریس

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 45,940,000 تومان
یک تخته 78,280,000 تومان
کودک با تخت 30,850,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Labranda Mares مارماریس ( Main Building Sea View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 47,040,000 تومان
یک تخته 63,980,000 تومان
کودک با تخت 30,520,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Green Nature Resort مارماریس

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 47,460,000 تومان
یک تخته 64,390,000 تومان
کودک با تخت 30,520,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Grand Ideal Premium مارماریس

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 47,610,000 تومان
یک تخته 64,620,000 تومان
کودک با تخت 30,600,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Green Nature Diamond مارماریس ( Land View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 48,700,000 تومان
یک تخته 66,450,000 تومان
کودک با تخت 31,350,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Casa De Maris مارماریس

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 51,010,000 تومان
یک تخته 81,250,000 تومان
کودک با تخت 32,490,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Aqua Beach مارماریس ( Land View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 53,660,000 تومان
یک تخته 74,070,000 تومان
کودک با تخت 33,620,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

هتل Ideal Prime Beach مارماریس ( Land View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۰
دو تخته 55,170,000 تومان
یک تخته 75,960,000 تومان
کودک با تخت 34,380,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: معراج
مدت اقامت: 7 شب و 8 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه دالامان
ایرلاین: معراج

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور