۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور آنتالیا ویژه نوروز (5شب) با پرواز سان اکسپرس

هتل Cender آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی آنتالیا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 17,290,000 تومان
یک تخته 19,690,000 تومان
کودک با تخت 14,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Belkon Club آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 17,790,000 تومان
یک تخته 20,390,000 تومان
کودک با تخت 15,190,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Grand Park Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 21,390,000 تومان
یک تخته 26,590,000 تومان
کودک با تخت 16,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Ramada Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 21,590,000 تومان
یک تخته 26,090,000 تومان
کودک با تخت 17,090,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Limak Limra آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه کمر ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 22,290,000 تومان
یک تخته 28,090,000 تومان
کودک با تخت 17,390,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Kaya Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 22,690,000 تومان
یک تخته 28,790,000 تومان
کودک با تخت 17,690,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Crystal Deluxe Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه کمر ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 23,390,000 تومان
یک تخته 28,790,000 تومان
کودک با تخت 17,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Limak Arcadia آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 23,590,000 تومان
یک تخته 30,290,000 تومان
کودک با تخت 18,090,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Megasaray Westbeach آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی شهر آنتالیا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 23,990,000 تومان
یک تخته 29,790,000 تومان
کودک با تخت 18,290,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Ic Santai Family آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 24,390,000 تومان
یک تخته 32,590,000 تومان
کودک با تخت 18,490,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Sherwood Dreams آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 24,790,000 تومان
یک تخته 33,390,000 تومان
کودک با تخت 18,690,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Crystal Sunset side آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 25,290,000 تومان
یک تخته 32,990,000 تومان
کودک با تخت 18,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Sherwood Exclusive Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 26,490,000 تومان
یک تخته 33,490,000 تومان
کودک با تخت 19,590,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Ic Green Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 26,990,000 تومان
یک تخته 37,090,000 تومان
کودک با تخت 19,790,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Bellis Deluxe Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 27,490,000 تومان
یک تخته 34,890,000 تومان
کودک با تخت 19,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Limak Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 28,190,000 تومان
یک تخته 35,990,000 تومان
کودک با تخت 20,390,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Asteria Kremlin Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 28,190,000 تومان
یک تخته 37,590,000 تومان
کودک با تخت 20,390,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Rixos Beldibi آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه کمر ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 29,390,000 تومان
یک تخته 41,190,000 تومان
کودک با تخت 20,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Royal Holiday Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 29,890,000 تومان
یک تخته 38,490,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Selectum Family آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 29,890,000 تومان
یک تخته 40,190,000 تومان
کودک با تخت 21,190,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Royal Seginus Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 29,890,000 تومان
یک تخته 38,490,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Titanic Delux Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 29,990,000 تومان
یک تخته 38,790,000 تومان
کودک با تخت 21,290,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Rixos Downtown آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی شهر آنتالیا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 30,590,000 تومان
یک تخته 43,190,000 تومان
کودک با تخت 21,590,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Granada Luxury Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 31,790,000 تومان
یک تخته 45,190,000 تومان
کودک با تخت 22,190,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Kaya Palazzo Golf Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 32,990,000 تومان
یک تخته 43,190,000 تومان
کودک با تخت 22,790,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Titanic Deluxe Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 34,190,000 تومان
یک تخته 44,990,000 تومان
کودک با تخت 23,390,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Susesi Luxury Resort Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 34,190,000 تومان
یک تخته 44,990,000 تومان
کودک با تخت 23,390,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Gloria Verde Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 34,190,000 تومان
یک تخته 47,190,000 تومان
کودک با تخت 23,390,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Cornelia Diamond Golf Resort Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 34,190,000 تومان
یک تخته 49,290,000 تومان
کودک با تخت 23,390,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Nirvana Cosmopolitan آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 34,690,000 تومان
یک تخته 45,690,000 تومان
کودک با تخت 23,590,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Delphin Be Grand Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 36,390,000 تومان
یک تخته 48,190,000 تومان
کودک با تخت 26,490,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Delphin Imperial Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 37,290,000 تومان
یک تخته 49,690,000 تومان
کودک با تخت 26,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Gloria Golf Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 37,790,000 تومان
یک تخته 52,890,000 تومان
کودک با تخت 25,190,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Voyage Belek Golf & Spa آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 41,890,000 تومان
یک تخته 62,290,000 تومان
کودک با تخت 27,190,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Titanic Mardan Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 42,590,000 تومان
یک تخته 57,590,000 تومان
کودک با تخت 27,590,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Selectum Luxury Resort Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 42,590,000 تومان
یک تخته 60,590,000 تومان
کودک با تخت 27,590,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: سان اکسپرس
مدت اقامت: 5 شب و 6 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه آنتالیا
ایرلاین: سان اکسپرس

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور