۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور آنتالیا ویژه 17 فروردین 1403 ( 6 شب ) - پرواز کورندون

هتل Jura Hotels Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 29,790,000 تومان
یک تخته 35,990,000 تومان
کودک با تخت 20,990,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Amon Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 29,990,000 تومان
یک تخته 35,990,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Transatlantik Resort & Spa آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 31,990,000 تومان
یک تخته 39,990,000 تومان
کودک با تخت 21,690,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Grand Park Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 33,590,000 تومان
یک تخته 41,490,000 تومان
کودک با تخت 22,290,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Ramada Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 33,990,000 تومان
یک تخته 42,290,000 تومان
کودک با تخت 22,490,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Orange County Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 33,990,000 تومان
یک تخته 42,290,000 تومان
کودک با تخت 22,490,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Aqua World آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 35,190,000 تومان
یک تخته 43,890,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Aska Lara River Suite آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 36,790,000 تومان
یک تخته 46,290,000 تومان
کودک با تخت 23,590,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Corendon Playa آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 36,790,000 تومان
یک تخته 46,290,000 تومان
کودک با تخت 23,590,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Aska Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 38,790,000 تومان
یک تخته 49,290,000 تومان
کودک با تخت 24,590,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Limak Atlantis Deluxe Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 39,590,000 تومان
یک تخته 50,590,000 تومان
کودک با تخت 24,990,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Crystal Centro آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 40,390,000 تومان
یک تخته 51,790,000 تومان
کودک با تخت 25,490,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Ic Santai Family آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 43,290,000 تومان
یک تخته 56,290,000 تومان
کودک با تخت 26,490,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Juju Premier Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 43,290,000 تومان
یک تخته 56,290,000 تومان
کودک با تخت 26,490,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Bellis Deluxe آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 44,890,000 تومان
یک تخته 58,490,000 تومان
کودک با تخت 27,190,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Ic Green Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 44,890,000 تومان
یک تخته 58,490,000 تومان
کودک با تخت 27,190,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Limak Limra آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه کمر
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 45,690,000 تومان
یک تخته 59,290,000 تومان
کودک با تخت 27,590,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Baia Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 45,690,000 تومان
یک تخته 59,290,000 تومان
کودک با تخت 27,590,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Limak Lara آنتالیا

با صبحانه منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 45,690,000 تومان
یک تخته 59,290,000 تومان
کودک با تخت 27,590,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Swandor Topkapi Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 47,290,000 تومان
یک تخته 62,190,000 تومان
کودک با تخت 28,390,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Rixos Sungate آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 48,090,000 تومان
یک تخته 63,590,000 تومان
کودک با تخت 28,790,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Liberty Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 48,890,000 تومان
یک تخته 64,990,000 تومان
کودک با تخت 28,190,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Rixos Downtown آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی شهر آنتالیا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 50,190,000 تومان
یک تخته 66,290,000 تومان
کودک با تخت 28,790,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Rixos Premium Tekirova آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 50,190,000 تومان
یک تخته 66,290,000 تومان
کودک با تخت 28,790,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Rixos Premium Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 50,190,000 تومان
یک تخته 66,290,000 تومان
کودک با تخت 28,790,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Delphin Palace Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 52,190,000 تومان
یک تخته 69,290,000 تومان
کودک با تخت 39,990,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Susesi Luxury Resort Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 52,190,000 تومان
یک تخته 69,290,000 تومان
کودک با تخت 29,490,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Delphin Be Grand Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 60,590,000 تومان
یک تخته 81,990,000 تومان
کودک با تخت 46,490,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Delphin Imperial Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 69,490,000 تومان
یک تخته 95,290,000 تومان
کودک با تخت 52,590,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

هتل Royal Holiday Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 75,790,000 تومان
یک تخته 106,190,000 تومان
کودک با تخت 36,990,000 تومان
کودک بدون تخت 16,990,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: کورندون
مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه آنتالیا
ایرلاین: کورندون

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور