۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور آنتالیا ویژه 6 و 7 فروردین (6 شب) - با پرواز ایران ایر تور

هتل Lara Palace آنتالیا

فقط اتاق منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,450,000 تومان
یک تخته 18,950,000 تومان
کودک با تخت 13,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Lara Palace آنتالیا

با صبحانه منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 16,650,000 تومان
یک تخته 19,950,000 تومان
کودک با تخت 13,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Cender آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی آنتالیا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 21,450,000 تومان
یک تخته 26,250,000 تومان
کودک با تخت 15,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Rios Beach آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 22,690,000 تومان
یک تخته 28,080,000 تومان
کودک با تخت 15,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Belkon Club آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 22,850,000 تومان
یک تخته 27,600,000 تومان
کودک با تخت 15,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Ramada Resort Side آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 22,990,000 تومان
یک تخته 29,350,000 تومان
کودک با تخت 15,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Diamond Beach Side آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی سیده
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 23,850,000 تومان
یک تخته 30,250,000 تومان
کودک با تخت 15,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Sensitive Premium آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 24,840,000 تومان
یک تخته 31,270,000 تومان
کودک با تخت 16,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Armas Beach آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 24,920,000 تومان
یک تخته 31,640,000 تومان
کودک با تخت 16,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Transatlantik Resort & Spa آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 24,990,000 تومان
یک تخته 33,680,000 تومان
کودک با تخت 16,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Fun & Sun Family Life آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 26,930,000 تومان
یک تخته 37,090,000 تومان
کودک با تخت 16,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Grand Park Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 26,990,000 تومان
یک تخته 35,090,000 تومان
کودک با تخت 16,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Diamond Premium Side آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 27,850,000 تومان
یک تخته 35,530,000 تومان
کودک با تخت 16,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Orange County Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 27,980,000 تومان
یک تخته 38,650,000 تومان
کودک با تخت 16,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Ramada Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 27,990,000 تومان
یک تخته 35,460,000 تومان
کودک با تخت 16,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Sherwood Suites Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 28,950,000 تومان
یک تخته 36,700,000 تومان
کودک با تخت 16,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Sherwood Dreams آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 29,550,000 تومان
یک تخته 40,330,000 تومان
کودک با تخت 16,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Porto Bello آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی شهر آنتالیا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 29,550,000 تومان
یک تخته 40,930,000 تومان
کودک با تخت 16,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Aqua World آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 30,900,000 تومان
یک تخته 40,340,000 تومان
کودک با تخت 17,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Aska Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 30,920,000 تومان
یک تخته 41,290,000 تومان
کودک با تخت 16,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Melas Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 32,980,000 تومان
یک تخته 42,720,000 تومان
کودک با تخت 17,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Juju Premier Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 32,990,000 تومان
یک تخته 43,200,000 تومان
کودک با تخت 17,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Liberty Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 33,590,000 تومان
یک تخته 43,680,000 تومان
کودک با تخت 17,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Fame Residence Lara and SPA آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 33,660,000 تومان
یک تخته 43,960,000 تومان
کودک با تخت 17,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Ic Green Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 33,990,000 تومان
یک تخته 44,950,000 تومان
کودک با تخت 17,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Sherwood Exclusive Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 34,950,000 تومان
یک تخته 45,600,000 تومان
کودک با تخت 17,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Royal Wings Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 34,960,000 تومان
یک تخته 45,000,000 تومان
کودک با تخت 34,960,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Asteria Kremlin Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 35,880,000 تومان
یک تخته 46,910,000 تومان
کودک با تخت 17,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Spice Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 35,950,000 تومان
یک تخته 46,500,000 تومان
کودک با تخت 17,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Concorde Deluxe Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 35,990,000 تومان
یک تخته 47,390,000 تومان
کودک با تخت 17,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Titanic Delux Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 38,990,000 تومان
یک تخته 52,160,000 تومان
کودک با تخت 18,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Granada Luxury Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 39,990,000 تومان
یک تخته 53,690,000 تومان
کودک با تخت 18,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Nirvana Cosmopolitan آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 42,830,000 تومان
یک تخته 57,510,000 تومان
کودک با تخت 18,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Titanic Deluxe Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 44,420,000 تومان
یک تخته 59,890,000 تومان
کودک با تخت 18,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Delphin Be Grand Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 45,450,000 تومان
یک تخته 61,450,000 تومان
کودک با تخت 45,450,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Selectum Luxury Resort Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 50,830,000 تومان
یک تخته 68,000,000 تومان
کودک با تخت 18,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Titanic Mardan Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 52,370,000 تومان
یک تخته 71,820,000 تومان
کودک با تخت 18,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: ایران ایر تور
مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه دنیزلی کاردیک
ایرلاین: ایران ایر تور

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور