۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور آنتالیا اردیبهشت 1402 ( 6شب ) - با پرواز معراج

هتل Lara Palace آنتالیا

با صبحانه منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,790,000 تومان
یک تخته 15,200,000 تومان
کودک با تخت 12,790,000 تومان
کودک بدون تخت 7,890,000 تومان

هتل Lara Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,070,000 تومان
یک تخته 17,440,000 تومان
کودک با تخت 14,250,000 تومان
کودک بدون تخت 7,890,000 تومان

هتل Agon آنتالیا

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,100,000 تومان
یک تخته 18,630,000 تومان
کودک با تخت 14,100,000 تومان
کودک بدون تخت 7,890,000 تومان

هتل Melodi Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه کمر ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,150,000 تومان
یک تخته 19,330,000 تومان
کودک با تخت 12,540,000 تومان
کودک بدون تخت 7,890,000 تومان

هتل Cender آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی آنتالیا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 17,930,000 تومان
یک تخته 22,100,000 تومان
کودک با تخت 14,100,000 تومان
کودک بدون تخت 7,890,000 تومان

هتل Daima Biz آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 21,060,000 تومان
یک تخته 29,420,000 تومان
کودک با تخت 15,500,000 تومان
کودک بدون تخت 7,890,000 تومان

هتل Grand Ring آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 21,410,000 تومان
یک تخته 28,020,000 تومان 1
کودک با تخت 15,840,000 تومان
کودک بدون تخت 7,890,000 تومان

هتل Sensitive Premium آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 22,800,000 تومان
یک تخته 30,460,000 تومان
کودک با تخت 16,540,000 تومان
کودک بدون تخت 7,890,000 تومان

هتل Armas Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 23,500,000 تومان
یک تخته 30,460,000 تومان
کودک با تخت 16,540,000 تومان
کودک بدون تخت 7,890,000 تومان

هتل Viking Star Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 23,850,000 تومان
یک تخته 31,160,000 تومان
کودک با تخت 16,890,000 تومان
کودک بدون تخت 7,890,000 تومان

هتل Grand Park Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 25,590,000 تومان
یک تخته 33,240,000 تومان
کودک با تخت 17,580,000 تومان
کودک بدون تخت 7,890,000 تومان

هتل Crystal Waterworld Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 26,980,000 تومان
یک تخته 47,860,000 تومان
کودک با تخت 18,630,000 تومان
کودک بدون تخت 7,890,000 تومان

هتل Crystal Prestige Elite آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 26,980,000 تومان
یک تخته 44,380,000 تومان
کودک با تخت 18,280,000 تومان
کودک بدون تخت 7,890,000 تومان

هتل Wyndham Garden آنتالیا

دو تخته 26,980,000 تومان
یک تخته 36,380,000 تومان
کودک با تخت 18,450,000 تومان
کودک بدون تخت 7,890,000 تومان

هتل Ramada Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 26,980,000 تومان
یک تخته 36,380,000 تومان
کودک با تخت 18,450,000 تومان
کودک بدون تخت 7,890,000 تومان

هتل Orange County Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 27,100,000 تومان
یک تخته 34,690,000 تومان
کودک با تخت 18,340,000 تومان
کودک بدون تخت 7,890,000 تومان

هتل Crystal Paraiso آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 28,370,000 تومان
یک تخته 38,460,000 تومان
کودک با تخت 18,980,000 تومان
کودک بدون تخت 7,890,000 تومان

هتل Club Sera آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی شهر آنتالیا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 29,070,000 تومان
یک تخته 43,860,000 تومان
کودک با تخت 19,500,000 تومان
کودک بدون تخت 7,890,000 تومان

هتل Crystal Deluxe Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه کمر ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 29,420,000 تومان
یک تخته 39,860,000 تومان
کودک با تخت 19,670,000 تومان
کودک بدون تخت 7,890,000 تومان

هتل Asteria Kremlin Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 29,940,000 تومان
یک تخته 42,290,000 تومان
کودک با تخت 19,850,000 تومان
کودک بدون تخت 7,890,000 تومان

هتل Orange County Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 30,000,000 تومان
یک تخته 40,200,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 2,100,000 تومان

هتل Wind of Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 30,810,000 تومان
یک تخته 41,940,000 تومان
کودک با تخت 20,370,000 تومان
کودک بدون تخت 7,890,000 تومان

هتل Crystal Tat Beach آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 31,160,000 تومان
یک تخته 42,640,000 تومان
کودک با تخت 20,370,000 تومان
کودک بدون تخت 7,890,000 تومان

هتل Adalya Elite آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 34,640,000 تومان
یک تخته 47,340,000 تومان
کودک با تخت 22,280,000 تومان
کودک بدون تخت 7,890,000 تومان

هتل Melas Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 37,540,000 تومان
یک تخته 51,570,000 تومان
کودک با تخت 23,620,000 تومان
کودک بدون تخت 7,890,000 تومان

هتل Sherwood Suites Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 39,430,000 تومان
یک تخته 54,840,000 تومان
کودک با تخت 25,850,000 تومان
کودک بدون تخت 7,890,000 تومان

هتل Sherwood Exclusive Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 39,430,000 تومان
یک تخته 54,840,000 تومان
کودک با تخت 25,850,000 تومان
کودک بدون تخت 7,890,000 تومان

هتل Liberty Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 39,510,000 تومان
یک تخته 54,990,000 تومان
کودک با تخت 24,720,000 تومان
کودک بدون تخت 7,890,000 تومان

هتل Titanic Delux Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 44,730,000 تومان
یک تخته 62,300,000 تومان
کودک با تخت 27,150,000 تومان
کودک بدون تخت 7,890,000 تومان

هتل Granada Luxury Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 45,890,000 تومان
یک تخته 64,330,000 تومان
کودک با تخت 27,440,000 تومان
کودک بدون تخت 7,890,000 تومان

هتل Swandor Topkapi Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 46,170,000 تومان
یک تخته 75,710,000 تومان
کودک با تخت 27,880,000 تومان
کودک بدون تخت 7,890,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: معراج
مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه دالامان
ایرلاین: معراج

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور