۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور استانبول ویژه تابستان (3 شب) - پرواز قشم ایر

هتل Reydel استانبول

با صبحانه منطقه آکسارای
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 16,220,000 تومان
یک تخته 18,750,000 تومان
کودک با تخت 17,230,000 تومان
کودک بدون تخت 14,700,000 تومان

هتل Fide استانبول

با صبحانه منطقه: بی اوغلو
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 17,760,000 تومان
یک تخته 20,820,000 تومان
کودک با تخت 16,380,000 تومان
کودک بدون تخت 14,700,000 تومان

هتل New City استانبول

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 18,140,000 تومان
یک تخته 21,580,000 تومان
کودک با تخت 16,230,000 تومان
کودک بدون تخت 14,700,000 تومان

هتل Atro استانبول

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 18,220,000 تومان
یک تخته 21,740,000 تومان
کودک با تخت 16,230,000 تومان
کودک بدون تخت 14,700,000 تومان

هتل Park Star Taksim استانبول

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 18,300,000 تومان
یک تخته 21,890,000 تومان
کودک با تخت 17,000,000 تومان
کودک بدون تخت 14,700,000 تومان

هتل Monopol استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 18,370,000 تومان
یک تخته 22,040,000 تومان
کودک با تخت 16,230,000 تومان
کودک بدون تخت 14,700,000 تومان

هتل The Bristol استانبول

با صبحانه منطقه : تکسیم
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 18,370,000 تومان
یک تخته 22,040,000 تومان
کودک با تخت 16,230,000 تومان
کودک بدون تخت 14,700,000 تومان

هتل Solo استانبول

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 18,600,000 تومان
یک تخته 22,500,000 تومان
کودک با تخت 17,760,000 تومان
کودک بدون تخت 14,700,000 تومان

هتل Pera Rose استانبول

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 18,680,000 تومان
یک تخته 22,660,000 تومان
کودک با تخت 16,230,000 تومان
کودک بدون تخت 14,700,000 تومان

هتل Cumbali Luxury Boutique استانبول

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 18,680,000 تومان
یک تخته 22,660,000 تومان
کودک با تخت 17,150,000 تومان
کودک بدون تخت 14,700,000 تومان

هتل Actual Life استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 18,910,000 تومان
یک تخته 23,120,000 تومان
کودک با تخت 17,000,000 تومان
کودک بدون تخت 14,700,000 تومان

هتل White Monarch استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 18,980,000 تومان
یک تخته 23,270,000 تومان
کودک با تخت 17,760,000 تومان
کودک بدون تخت 14,700,000 تومان

هتل Tulip Pera استانبول

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 18,980,000 تومان
یک تخته 23,270,000 تومان
کودک با تخت 16,230,000 تومان
کودک بدون تخت 14,700,000 تومان

هتل Dora استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 19,370,000 تومان
یک تخته 24,030,000 تومان
کودک با تخت 16,380,000 تومان
کودک بدون تخت 14,700,000 تومان

هتل Tango Sisili استانبول

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 19,520,000 تومان
یک تخته 24,340,000 تومان
کودک با تخت 16,380,000 تومان
کودک بدون تخت 14,700,000 تومان

هتل The Biancho Pera استانبول

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 19,750,000 تومان
یک تخته 24,800,000 تومان
کودک با تخت 17,150,000 تومان
کودک بدون تخت 14,700,000 تومان

هتل Tk Taksim استانبول

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 19,750,000 تومان
یک تخته 24,800,000 تومان
کودک با تخت 16,690,000 تومان
کودک بدون تخت 14,700,000 تومان

هتل Grand Halic استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 20,130,000 تومان
یک تخته 25,560,000 تومان
کودک با تخت 16,380,000 تومان
کودک بدون تخت 14,700,000 تومان

هتل Eterno استانبول

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 20,210,000 تومان
یک تخته 25,720,000 تومان
کودک با تخت 17,910,000 تومان
کودک بدون تخت 14,700,000 تومان

هتل Konak استانبول

با صبحانه منطقه شیشلی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 20,280,000 تومان
یک تخته 25,870,000 تومان
کودک با تخت 17,910,000 تومان
کودک بدون تخت 14,700,000 تومان

هتل Euro Plaza استانبول

با صبحانه منطقه : تکسیم
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 20,440,000 تومان
یک تخته 26,180,000 تومان
کودک با تخت 17,000,000 تومان
کودک بدون تخت 14,700,000 تومان

هتل Green Park Taksim استانبول

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 20,900,000 تومان
یک تخته 27,090,000 تومان
کودک با تخت 16,380,000 تومان
کودک بدون تخت 14,700,000 تومان

هتل Feronya استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 21,130,000 تومان
یک تخته 27,550,000 تومان
کودک با تخت 17,150,000 تومان
کودک بدون تخت 14,700,000 تومان

هتل Grand de Pera استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 21,130,000 تومان
یک تخته 27,550,000 تومان
کودک با تخت 17,910,000 تومان
کودک بدون تخت 14,700,000 تومان

هتل Tango Taksim استانبول

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 21,200,000 تومان
یک تخته 27,700,000 تومان
کودک با تخت 16,380,000 تومان
کودک بدون تخت 14,700,000 تومان

هتل Dora Pera استانبول

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 21,360,000 تومان
یک تخته 28,010,000 تومان
کودک با تخت 17,150,000 تومان
کودک بدون تخت 14,700,000 تومان

هتل Central Palace استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 22,200,000 تومان
یک تخته 29,690,000 تومان
کودک با تخت 17,150,000 تومان
کودک بدون تخت 14,700,000 تومان

هتل Elite World Prestige استانبول

با صبحانه منطقه تکسيم
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 23,440,000 تومان
یک تخته 30,490,000 تومان
کودک با تخت 18,060,000 تومان
کودک بدون تخت 14,700,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: قشم ایر
مدت اقامت: 3 شب و 4 روز
فرودگاه مقصد: استانبول
ایرلاین: قشم ایر

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور