۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور باتومی ویژه بهار (7 شب) - با پرواز وارش

هتل Royal Georgia باتومی

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 17,050,000 تومان
یک تخته 24,400,000 تومان
کودک با تخت 13,900,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Grand Palace باتومی

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 18,100,000 تومان
یک تخته 26,500,000 تومان
کودک با تخت 13,900,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Iberia باتومی

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 19,570,000 تومان
یک تخته 27,340,000 تومان
کودک با تخت 16,000,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Aqua Apartment باتومی

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 20,620,000 تومان
یک تخته 31,540,000 تومان
کودک با تخت 16,000,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Rumi باتومی

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 21,250,000 تومان
یک تخته 32,800,000 تومان
کودک با تخت 16,000,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Intourist باتومی

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 22,300,000 تومان
یک تخته 34,900,000 تومان
کودک با تخت 22,300,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل London باتومی

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 23,140,000 تومان
یک تخته 36,580,000 تومان
کودک با تخت 26,500,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Legend Business باتومی

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 24,400,000 تومان
یک تخته 39,100,000 تومان
کودک با تخت 24,400,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Corner Inn باتومی

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 24,400,000 تومان
یک تخته 37,000,000 تومان
کودک با تخت 22,300,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Graphica باتومی

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 25,450,000 تومان
یک تخته 41,200,000 تومان
کودک با تخت 24,400,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Sky Inn باتومی

با صبحانه و نهار
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 26,500,000 تومان
یک تخته 41,200,000 تومان
کودک با تخت 16,000,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Elegance باتومی

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 26,500,000 تومان
یک تخته 38,250,000 تومان
کودک با تخت 18,100,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Sky Tower باتومی

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 26,500,000 تومان
یک تخته 43,300,000 تومان
کودک با تخت 24,400,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Bloom باتومی

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 26,920,000 تومان
یک تخته 44,140,000 تومان
کودک با تخت 23,140,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل New Wave باتومی

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 27,550,000 تومان
یک تخته 43,300,000 تومان
کودک با تخت 22,300,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Legend باتومی

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 29,650,000 تومان
یک تخته 49,600,000 تومان
کودک با تخت 26,500,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Best Western باتومی

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 29,650,000 تومان
یک تخته 45,400,000 تومان
کودک با تخت 22,300,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Euphoria باتومی

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 29,650,000 تومان
یک تخته 49,600,000 تومان
کودک با تخت 26,500,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Monarch باتومی

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 29,860,000 تومان
یک تخته 50,020,000 تومان
کودک با تخت 18,100,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Wyndham باتومی

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 30,700,000 تومان
یک تخته 51,700,000 تومان
کودک با تخت 30,700,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Dream باتومی

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 41,200,000 تومان
یک تخته 64,300,000 تومان
کودک با تخت 26,500,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Colosseum باتومی

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 43,300,000 تومان
یک تخته 70,600,000 تومان
کودک با تخت 22,300,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: وارش
مدت اقامت: 7 شب و 8 روز
فرودگاه مقصد: باتومی
ایرلاین: وارش

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور