۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور بدروم ویژه 2 شهریور (6 شب) - پرواز ایران ایر تور (پرواز مستقیم)

هتل Afytos Hotel بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 29,990,000 تومان
یک تخته 39,940,000 تومان
کودک با تخت 20,670,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Bodrum Beach بدروم

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 30,480,000 تومان
یک تخته 43,590,000 تومان
کودک با تخت 20,650,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل The Hello بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 33,660,000 تومان
یک تخته 48,780,000 تومان
کودک با تخت 22,320,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Phoenix Sun بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 33,990,000 تومان
یک تخته 41,720,000 تومان
کودک با تخت 22,400,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Smart Stay Beach بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 33,990,000 تومان
یک تخته 41,720,000 تومان
کودک با تخت 22,400,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Riva Bodrum بدروم - Club Room

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 36,350,000 تومان
یک تخته 51,480,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Otium Park بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 37,350,000 تومان
یک تخته 52,410,000 تومان
کودک با تخت 23,240,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Mandarin Resort بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 38,030,000 تومان
یک تخته 47,770,000 تومان
کودک با تخت 23,410,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Royal Asarlik بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 44,070,000 تومان
یک تخته 56,840,000 تومان
کودک با تخت 24,920,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل MyElla بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 44,070,000 تومان
یک تخته 69,610,000 تومان
کودک با تخت 24,920,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Azure by Yelken بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 46,090,000 تومان
یک تخته 59,870,000 تومان
کودک با تخت 25,430,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Diamond بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 47,100,000 تومان
یک تخته 61,380,000 تومان
کودک با تخت 25,680,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Kadikale Resort بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 49,110,000 تومان
یک تخته 79,690,000 تومان
کودک با تخت 26,180,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Bodrum Holiday Resort - Club Room بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 49,800,000 تومان
یک تخته 81,720,000 تومان
کودک با تخت 25,860,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Yasmin Resort بدروم _ Myndos Room

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 51,130,000 تومان
یک تخته 67,430,000 تومان
کودک با تخت 26,690,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Bodrum Holiday Resort - Main Room بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 52,140,000 تومان
یک تخته 85,740,000 تومان
کودک با تخت 26,940,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Labranda Tmt بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 53,150,000 تومان
یک تخته 87,750,000 تومان
کودک با تخت 27,190,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Selectum Colours بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 53,150,000 تومان
یک تخته 73,910,000 تومان
کودک با تخت 27,190,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Blue Dreams بدروم - Club Room

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 56,170,000 تومان
یک تخته 74,990,000 تومان
کودک با تخت 27,950,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Very Chic بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 56,170,000 تومان
یک تخته 74,990,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Kairaba Imperial بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 60,540,000 تومان
یک تخته 81,540,000 تومان
کودک با تخت 29,040,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Salmakis بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 60,540,000 تومان
یک تخته 81,540,000 تومان
کودک با تخت 29,040,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل La Blanch Resort بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 63,560,000 تومان
یک تخته 99,580,000 تومان
کودک با تخت 29,790,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Sianji Well Being بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 69,950,000 تومان
یک تخته 105,930,000 تومان
کودک با تخت 31,390,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Baia بدروم - Sea View

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 71,960,000 تومان
یک تخته 98,670,000 تومان
کودک با تخت 31,890,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل La Blanche Island بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 78,350,000 تومان
یک تخته 138,150,000 تومان
کودک با تخت 33,490,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Kefaluka بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 80,990,000 تومان
یک تخته 143,490,000 تومان
کودک با تخت 34,120,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Be Premium بودروم - Studio

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 99,850,000 تومان
یک تخته 156,770,000 تومان
کودک با تخت 38,870,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Vogue بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 114,200,000 تومان
یک تخته 162,080,000 تومان
کودک با تخت 42,380,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Titanic Luxury Collection بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 133,990,000 تومان
یک تخته 191,780,000 تومان
کودک با تخت 47,300,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Rixos Premium بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 169,990,000 تومان
یک تخته 291,490,000 تومان
کودک با تخت 56,090,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: ایران ایر تور
مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه میلاس-بدروم
ایرلاین: ایران ایر تور

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور