۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور بدروم ویژه 22 تیر (6 شب) - پرواز ایران ایر تور (پرواز مستقیم)

هتل Bodrum Beach بدروم

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 27,650,000 تومان
یک تخته 40,510,000 تومان
کودک با تخت 19,670,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل The Hello بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 34,120,000 تومان
یک تخته 51,930,000 تومان
کودک با تخت 25,220,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Otium Park بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 38,820,000 تومان
یک تخته 60,320,000 تومان
کودک با تخت 23,700,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Riva Bodrum بدروم - Club Room

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 38,830,000 تومان
یک تخته 56,840,000 تومان
کودک با تخت 1,000,000 تومان
کودک بدون تخت 1,000,000 تومان

هتل Smart Stay Beach بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 38,830,000 تومان
یک تخته 50,080,000 تومان
کودک با تخت 23,030,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Mandarin Resort بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 39,490,000 تومان
یک تخته 50,580,000 تومان
کودک با تخت 24,030,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Royal Asarlik بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 43,860,000 تومان
یک تخته 57,130,000 تومان
کودک با تخت 30,750,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Azure by Yelken بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 44,530,000 تومان
یک تخته 58,140,000 تومان
کودک با تخت 25,550,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Diamond بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 46,550,000 تومان
یک تخته 61,160,000 تومان
کودک با تخت 26,050,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل MyElla بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 46,550,000 تومان
یک تخته 75,780,000 تومان
کودک با تخت 18,830,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Labranda Tmt بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 47,550,000 تومان
یک تخته 77,790,000 تومان
کودک با تخت 26,390,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Kadikale Resort بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 47,890,000 تومان
یک تخته 78,470,000 تومان
کودک با تخت 26,390,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Bodrum Holiday Resort - Club Room بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 48,900,000 تومان
یک تخته 80,480,000 تومان
کودک با تخت 1,000,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Bodrum Holiday Resort - Main Room بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 50,240,000 تومان
یک تخته 83,170,000 تومان
کودک با تخت 27,390,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Blue Dreams بدروم - Club Room

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 53,270,000 تومان
یک تخته 71,240,000 تومان
کودک با تخت 28,070,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Duja بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 55,280,000 تومان
یک تخته 74,270,000 تومان
کودک با تخت 28,740,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل La Blanch Resort بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 57,630,000 تومان
یک تخته 97,950,000 تومان
کودک با تخت 29,410,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Salmakis بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 58,980,000 تومان
یک تخته 79,810,000 تومان
کودک با تخت 29,750,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Kairaba Imperial بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 59,310,000 تومان
یک تخته 101,310,000 تومان
کودک با تخت 29,750,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Yasmin بدروم - Anex Room

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 59,310,000 تومان
یک تخته 80,310,000 تومان
کودک با تخت 29,910,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Selectum Colours بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 59,650,000 تومان
یک تخته 85,050,000 تومان
کودک با تخت 30,080,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Samara بدروم - Deluxe Garden

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 60,990,000 تومان
یک تخته 104,670,000 تومان
کودک با تخت 30,420,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Very Chic بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 63,350,000 تومان
یک تخته 100,170,000 تومان
کودک با تخت 1,000,000 تومان
کودک بدون تخت 1,000,000 تومان

هتل Baia بدروم - Sea View

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 72,750,000 تومان
یک تخته 128,190,000 تومان
کودک با تخت 33,950,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل La Blanche Island بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 72,750,000 تومان
یک تخته 100,470,000 تومان
کودک با تخت 33,950,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Kefaluka بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 94,260,000 تومان
یک تخته 171,200,000 تومان
کودک با تخت 40,500,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Be Premium بودروم - Studio

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 96,610,000 تومان
یک تخته 152,120,000 تومان
کودک با تخت 1,000,000 تومان
کودک بدون تخت 1,000,000 تومان

هتل Vogue بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 118,450,000 تومان
یک تخته 169,020,000 تومان
کودک با تخت 47,550,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Titanic Luxury Collection بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 167,000,000 تومان
یک تخته 241,850,000 تومان
کودک با تخت 62,000,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

هتل Rixos Premium بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 189,010,000 تومان
یک تخته 326,370,000 تومان
کودک با تخت 68,720,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: ایران ایر تور
مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه میلاس-بدروم
ایرلاین: ایران ایر تور

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور