۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور بدروم ویژه 29 تیر (6 شب) - پرواز ایران ایر تور (پرواز مستقیم)

هتل Bodrum Beach بدروم

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,880,000 تومان
یک تخته 30,760,000 تومان
کودک با تخت 10,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Otium Park بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 25,190,000 تومان
یک تخته 43,990,000 تومان
کودک با تخت 12,390,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل The Hello بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 25,990,000 تومان
یک تخته 44,650,000 تومان
کودک با تخت 20,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Mandarin Resort بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 26,790,000 تومان
یک تخته 36,690,000 تومان
کودک با تخت 11,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Azure by Yelken بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 30,790,000 تومان
یک تخته 44,190,000 تومان
کودک با تخت 12,090,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Diamond بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 31,790,000 تومان
یک تخته 44,190,000 تومان
کودک با تخت 12,090,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Smart Stay Beach بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 33,990,000 تومان
یک تخته 45,840,000 تومان
کودک با تخت 19,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Bodrum Holiday Resort - Club Room بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 35,390,000 تومان
یک تخته 63,790,000 تومان
کودک با تخت 19,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Riva Bodrum بدروم - Club Room

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 35,990,000 تومان
یک تخته 55,620,000 تومان
کودک با تخت 19,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Labranda Tmt بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 36,090,000 تومان
یک تخته 65,090,000 تومان
کودک با تخت 12,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Blue Dreams بدروم - Club Room

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 38,350,000 تومان
یک تخته 54,990,000 تومان
کودک با تخت 12,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل MyElla بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 38,990,000 تومان
یک تخته 67,840,000 تومان
کودک با تخت 26,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Royal Asarlik بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 39,490,000 تومان
یک تخته 55,910,000 تومان
کودک با تخت 27,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2,144,483,647 تومان

هتل Kadikale Resort بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 42,990,000 تومان
یک تخته 77,290,000 تومان
کودک با تخت 23,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Duja بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 44,590,000 تومان
یک تخته 63,490,000 تومان
کودک با تخت 13,390,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Yasmin بدروم - Anex Room

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 44,990,000 تومان
یک تخته 63,990,000 تومان
کودک با تخت 13,390,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Kairaba Imperial بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 46,990,000 تومان
یک تخته 85,310,000 تومان
کودک با تخت 24,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Selectum Colours بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 47,590,000 تومان
یک تخته 71,890,000 تومان
کودک با تخت 13,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Salmakis بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 51,990,000 تومان
یک تخته 74,050,000 تومان
کودک با تخت 25,490,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل La Blanch Resort بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 53,990,000 تومان
یک تخته 96,730,000 تومان
کودک با تخت 25,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Samara بدروم - Deluxe Garden

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 55,990,000 تومان
یک تخته 103,450,000 تومان
کودک با تخت 34,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Very Chic بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 58,990,000 تومان
یک تخته 98,950,000 تومان
کودک با تخت 3,000,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Kefaluka بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 59,490,000 تومان
یک تخته 111,990,000 تومان
کودک با تخت 13,600,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Baia بدروم - Sea View

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 62,090,000 تومان
یک تخته 117,190,000 تومان
کودک با تخت 13,600,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل La Blanche Island بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 62,090,000 تومان
یک تخته 89,690,000 تومان
کودک با تخت 13,600,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Sianji Well Being بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 67,990,000 تومان
یک تخته 110,910,000 تومان
کودک با تخت 30,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Be Premium بودروم - Studio

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 79,280,000 تومان
یک تخته 128,190,000 تومان
کودک با تخت 3,000,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Vogue بودروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 120,990,000 تومان
یک تخته 179,890,000 تومان
کودک با تخت 16,090,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

هتل Titanic Luxury Collection بدروم

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 140,990,000 تومان
یک تخته 206,610,000 تومان
کودک با تخت 51,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: ایران ایر تور
مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه میلاس-بدروم
ایرلاین: ایران ایر تور

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور