۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور تفلیس بهار 1402 (7 شب) - پرواز وارش

هتل Polo تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 9,320,000 تومان
یک تخته 11,840,000 تومان
کودک با تخت 8,900,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Elegant تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 9,320,000 تومان
یک تخته 11,840,000 تومان
کودک با تخت 8,900,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Isaka تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 9,950,000 تومان
یک تخته 13,100,000 تومان
کودک با تخت 8,900,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Rustaveli 36 by same تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 10,370,000 تومان
یک تخته 13,940,000 تومان
کودک با تخت 8,900,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Like تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 10,580,000 تومان
یک تخته 14,360,000 تومان
کودک با تخت 9,740,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Elegance Apartments تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 10,790,000 تومان
یک تخته 14,780,000 تومان
کودک با تخت 9,740,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Dalida تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 11,000,000 تومان
یک تخته 15,200,000 تومان
کودک با تخت 11,000,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Atu تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 11,420,000 تومان
یک تخته 16,040,000 تومان
کودک با تخت 10,160,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Old City Boutique تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,150,000 تومان
یک تخته 21,500,000 تومان
کودک با تخت 11,000,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل GNG تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,200,000 تومان
یک تخته 23,600,000 تومان
کودک با تخت 11,000,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Elle Boutique تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,200,000 تومان
یک تخته 23,600,000 تومان
کودک با تخت 11,000,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Lm Club تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,200,000 تومان
یک تخته 23,600,000 تومان
کودک با تخت 11,000,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Novous تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,200,000 تومان
یک تخته 23,600,000 تومان
کودک با تخت 11,000,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Ibis Budget تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,830,000 تومان
یک تخته 21,500,000 تومان
کودک با تخت 10,160,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل L Plaza تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 16,250,000 تومان
یک تخته 23,600,000 تومان
کودک با تخت 13,100,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Parma تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 16,250,000 تومان
یک تخته 25,700,000 تومان
کودک با تخت 11,000,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Bridge Boutique تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 16,250,000 تومان
یک تخته 25,700,000 تومان
کودک با تخت 13,100,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Rustaveli Palace تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 16,250,000 تومان
یک تخته 23,600,000 تومان
کودک با تخت 11,000,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Tbilisi Tower تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 16,250,000 تومان
یک تخته 25,700,000 تومان
کودک با تخت 11,000,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Aivani old تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 16,670,000 تومان
یک تخته 25,700,000 تومان
کودک با تخت 13,100,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Magnolia تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 17,300,000 تومان
یک تخته 23,600,000 تومان
کودک با تخت 11,000,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Dolabauri تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 17,300,000 تومان
یک تخته 27,800,000 تومان
کودک با تخت 11,000,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Astoria تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 18,350,000 تومان
یک تخته 29,900,000 تومان
کودک با تخت 15,200,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Kalasi تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 19,400,000 تومان
یک تخته 29,900,000 تومان
کودک با تخت 17,300,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Ameri Plaza تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 20,450,000 تومان
یک تخته 32,000,000 تومان
کودک با تخت 15,200,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

هتل Onyx تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 21,500,000 تومان
یک تخته 36,200,000 تومان
کودک با تخت 17,300,000 تومان
کودک بدون تخت 7,000,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: وارش
مدت اقامت: 7 شب و 8 روز
فرودگاه مقصد: تفلیس
ایرلاین: وارش

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور