۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور تفلیس مرداد 1402 (3 شب) - پرواز وارش

هتل Polo تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 10,300,000 تومان
یک تخته 11,340,000 تومان
کودک با تخت 10,060,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Mika تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 10,460,000 تومان
یک تخته 11,650,000 تومان
کودک با تخت 10,060,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Isaka تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 10,540,000 تومان
یک تخته 11,810,000 تومان
کودک با تخت 10,060,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Rustaveli 36 by same تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 10,620,000 تومان
یک تخته 11,970,000 تومان
کودک با تخت 10,060,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Elegance Apartments تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 10,700,000 تومان
یک تخته 12,130,000 تومان
کودک با تخت 10,380,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Atu تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 11,180,000 تومان
یک تخته 13,090,000 تومان
کودک با تخت 10,540,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Vanesa تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 11,650,000 تومان
یک تخته 14,040,000 تومان
کودک با تخت 10,860,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل GNG تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,290,000 تومان
یک تخته 15,310,000 تومان
کودک با تخت 10,860,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Neopol تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,450,000 تومان
یک تخته 15,630,000 تومان
کودک با تخت 10,860,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Novous تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,450,000 تومان
یک تخته 15,630,000 تومان
کودک با تخت 10,860,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Ibis Budget تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,610,000 تومان
یک تخته 14,680,000 تومان
کودک با تخت 10,540,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Rustaveli Palace تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,850,000 تومان
یک تخته 15,630,000 تومان
کودک با تخت 10,680,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Parma تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,850,000 تومان
یک تخته 16,420,000 تومان
کودک با تخت 10,860,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Tbilisi Tower تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,850,000 تومان
یک تخته 16,420,000 تومان
کودک با تخت 10,860,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Aivani old تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,010,000 تومان
یک تخته 16,420,000 تومان
کودک با تخت 11,650,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Bridge Boutique تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,010,000 تومان
یک تخته 16,420,000 تومان
کودک با تخت 11,650,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Dolabauri تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,240,000 تومان
یک تخته 17,220,000 تومان
کودک با تخت 10,860,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Residence Plaza تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,400,000 تومان
یک تخته 17,540,000 تومان
کودک با تخت 11,650,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Ibis Stadium تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,640,000 تومان
یک تخته 16,420,000 تومان
کودک با تخت 13,240,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Astoria تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,640,000 تومان
یک تخته 18,010,000 تومان
کودک با تخت 12,450,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Ameri Plaza تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,440,000 تومان
یک تخته 18,810,000 تومان
کودک با تخت 12,450,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Radius تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,680,000 تومان
یک تخته 20,080,000 تومان
کودک با تخت 12,450,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Golden Palace تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,830,000 تومان
یک تخته 20,400,000 تومان
کودک با تخت 12,450,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Ramada by Wyndham Tbilisi Old City تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,230,000 تومان
یک تخته 20,400,000 تومان
کودک با تخت 14,830,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Holiday Inn تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 17,620,000 تومان
یک تخته 24,370,000 تومان
کودک با تخت 15,630,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

هتل Sheraton Grand tbilisi Metechi Palace تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 19,600,000 تومان
یک تخته 26,280,000 تومان
کودک با تخت 14,830,000 تومان
کودک بدون تخت 9,500,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: وارش
مدت اقامت: 3 شب و 4 روز
فرودگاه مقصد: تفلیس
ایرلاین: وارش

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور