۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور تفلیس نوروز 1402 - 3 شب

هتل Polo تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 9,430,000 تومان
یک تخته 10,550,000 تومان
کودک با تخت 9,240,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Elegant تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 9,430,000 تومان
یک تخته 10,550,000 تومان
کودک با تخت 9,430,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Isaka تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 9,620,000 تومان
یک تخته 10,920,000 تومان
کودک با تخت 9,240,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Mika تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 9,620,000 تومان
یک تخته 10,920,000 تومان
کودک با تخت 9,240,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Georgian House تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 9,800,000 تومان
یک تخته 11,290,000 تومان
کودک با تخت 9,240,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Rustaveli 36 by same تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 9,800,000 تومان
یک تخته 11,290,000 تومان
کودک با تخت 9,430,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Dalida تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 9,900,000 تومان
یک تخته 11,480,000 تومان
کودک با تخت 9,430,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Elegance Apartments تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 10,170,000 تومان
یک تخته 12,030,000 تومان
کودک با تخت 9,620,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل GNG تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 11,570,000 تومان
یک تخته 14,820,000 تومان
کودک با تخت 10,170,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل L Plaza تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 11,570,000 تومان
یک تخته 13,890,000 تومان
کودک با تخت 11,100,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Neopol تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 11,760,000 تومان
یک تخته 15,200,000 تومان
کودک با تخت 10,360,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Dolabauri تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 11,850,000 تومان
یک تخته 15,380,000 تومان
کودک با تخت 10,170,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Elle Boutique تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,030,000 تومان
یک تخته 15,750,000 تومان
کودک با تخت 10,170,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Magnolia تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,030,000 تومان
یک تخته 14,820,000 تومان
کودک با تخت 10,170,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Novous تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,030,000 تومان
یک تخته 15,750,000 تومان
کودک با تخت 10,170,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Tbilisi Inn تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,030,000 تومان
یک تخته 15,750,000 تومان
کودک با تخت 11,100,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Lm Club تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,220,000 تومان
یک تخته 16,130,000 تومان
کودک با تخت 10,170,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Aivani old تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,220,000 تومان
یک تخته 15,750,000 تومان
کودک با تخت 10,730,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Parma تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,220,000 تومان
یک تخته 16,130,000 تومان
کودک با تخت 10,170,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Tbilisi Tower تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,500,000 تومان
یک تخته 16,680,000 تومان
کودک با تخت 10,170,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

هتل Kalasi تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,960,000 تومان
یک تخته 16,680,000 تومان
کودک با تخت 12,960,000 تومان
کودک بدون تخت 8,500,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: قشم ایر
مدت اقامت: 3 شب و 4 روز
فرودگاه مقصد: تفلیس
ایرلاین: قشم ایر

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور