۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور تفلیس(7 شب) - با پرواز قشم ایر

هتل Elegant تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 7,340,000 تومان
یک تخته 9,000,000 تومان
کودک با تخت 8,270,000 تومان
کودک بدون تخت 6,000,000 تومان

هتل Polo تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 7,900,000 تومان
یک تخته 10,120,000 تومان
کودک با تخت 7,150,000 تومان
کودک بدون تخت 6,000,000 تومان

هتل Mika تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 7,900,000 تومان
یک تخته 10,120,000 تومان
کودک با تخت 7,150,000 تومان
کودک بدون تخت 6,000,000 تومان

هتل Isaka تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 8,270,000 تومان
یک تخته 10,860,000 تومان
کودک با تخت 7,520,000 تومان
کودک بدون تخت 6,000,000 تومان

هتل Georgian House تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 8,270,000 تومان
یک تخته 10,860,000 تومان
کودک با تخت 7,520,000 تومان
کودک بدون تخت 6,000,000 تومان

هتل Denis تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 9,380,000 تومان
یک تخته 13,090,000 تومان
کودک با تخت 9,380,000 تومان
کودک بدون تخت 6,000,000 تومان

هتل Jazz تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 11,050,000 تومان
یک تخته 16,430,000 تومان
کودک با تخت 9,380,000 تومان
کودک بدون تخت 6,000,000 تومان

هتل Old City Boutique تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 11,420,000 تومان
یک تخته 17,170,000 تومان
کودک با تخت 9,380,000 تومان
کودک بدون تخت 6,000,000 تومان

هتل Elle Boutique تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,160,000 تومان
یک تخته 18,650,000 تومان
کودک با تخت 9,380,000 تومان
کودک بدون تخت 6,000,000 تومان

هتل Novous تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,530,000 تومان
یک تخته 19,400,000 تومان
کودک با تخت 9,380,000 تومان
کودک بدون تخت 6,000,000 تومان

هتل Magnolia تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,530,000 تومان
یک تخته 19,400,000 تومان
کودک با تخت 9,380,000 تومان
کودک بدون تخت 6,000,000 تومان

هتل Ibis Budget تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,090,000 تومان
یک تخته 17,540,000 تومان
کودک با تخت 9,750,000 تومان
کودک بدون تخت 6,000,000 تومان

هتل Lm Club تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,460,000 تومان
یک تخته 21,250,000 تومان
کودک با تخت 9,380,000 تومان
کودک بدون تخت 6,000,000 تومان

هتل Green Tower تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,650,000 تومان
یک تخته 18,650,000 تومان
کودک با تخت 9,010,000 تومان
کودک بدون تخت 6,000,000 تومان

هتل Aivani old تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,020,000 تومان
یک تخته 21,620,000 تومان
کودک با تخت 10,490,000 تومان
کودک بدون تخت 6,000,000 تومان

هتل Bridge Boutique تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,020,000 تومان
یک تخته 21,620,000 تومان
کودک با تخت 10,490,000 تومان
کودک بدون تخت 6,000,000 تومان

هتل Rustaveli Palace تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,020,000 تومان
یک تخته 20,510,000 تومان
کودک با تخت 10,490,000 تومان
کودک بدون تخت 6,000,000 تومان

هتل Parma تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,390,000 تومان
یک تخته 23,110,000 تومان
کودک با تخت 9,380,000 تومان
کودک بدون تخت 6,000,000 تومان

هتل Tbilisi Tower تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,390,000 تومان
یک تخته 23,110,000 تومان
کودک با تخت 9,380,000 تومان
کودک بدون تخت 6,000,000 تومان

هتل Kalasi تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,760,000 تومان
یک تخته 21,620,000 تومان
کودک با تخت 13,090,000 تومان
کودک بدون تخت 6,000,000 تومان

هتل Just Inn Tbilisi تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,940,000 تومان
یک تخته 24,220,000 تومان
کودک با تخت 9,380,000 تومان
کودک بدون تخت 6,000,000 تومان

هتل Brosse Garden تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,500,000 تومان
یک تخته 23,480,000 تومان
کودک با تخت 11,320,000 تومان
کودک بدون تخت 6,000,000 تومان

هتل Ibis Stadium تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,870,000 تومان
یک تخته 22,360,000 تومان
کودک با تخت 14,940,000 تومان
کودک بدون تخت 6,000,000 تومان

هتل Astoria تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 16,240,000 تومان
یک تخته 26,820,000 تومان
کودک با تخت 13,090,000 تومان
کودک بدون تخت 6,000,000 تومان

هتل Radius تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 16,430,000 تومان
یک تخته 24,220,000 تومان
کودک با تخت 13,830,000 تومان
کودک بدون تخت 6,000,000 تومان

هتل Adamo تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 16,800,000 تومان
یک تخته 27,930,000 تومان
کودک با تخت 11,230,000 تومان
کودک بدون تخت 6,000,000 تومان

هتل Ramada by Wyndham Tbilisi Old City تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 16,800,000 تومان
یک تخته 26,070,000 تومان
کودک با تخت 16,800,000 تومان
کودک بدون تخت 6,000,000 تومان

هتل Golden Palace تفلیس

با صبحانه ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 18,280,000 تومان
یک تخته 30,900,000 تومان
کودک با تخت 13,090,000 تومان
کودک بدون تخت 6,000,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: قشم ایر
مدت اقامت: 7 شب و 8 روز
فرودگاه مقصد: تفلیس
ایرلاین: قشم ایر

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور