۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور مارماریس شهریور 1402 (6 شب) - پرواز زاگرس (پرواز مستقیم)

هتل Pineta Club مارماریس

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 35,000,000 تومان
یک تخته 45,000,000 تومان
کودک با تخت 27,000,000 تومان
کودک بدون تخت 20,000,000 تومان

هتل Pineta Park Deluxe مارماریس

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 36,000,000 تومان
یک تخته 46,000,000 تومان
کودک با تخت 28,000,000 تومان
کودک بدون تخت 20,000,000 تومان

هتل Sesin مارماریس

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 37,000,000 تومان
یک تخته 47,000,000 تومان
کودک با تخت 29,000,000 تومان
کودک بدون تخت 20,000,000 تومان

هتل Lalila Blue مارماریس

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 44,000,000 تومان
یک تخته 59,000,000 تومان
کودک با تخت 30,000,000 تومان
کودک بدون تخت 20,000,000 تومان

هتل Blue Bay Platinum مارماریس - Land View

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 45,000,000 تومان
یک تخته 60,000,000 تومان
کودک با تخت 31,000,000 تومان
کودک بدون تخت 20,000,000 تومان

هتل Blue Bay Platinum مارماریس - Sea View

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 47,000,000 تومان
یک تخته 64,000,000 تومان
کودک با تخت 32,000,000 تومان
کودک بدون تخت 20,000,000 تومان

هتل Grand Ideal Premium مارماریس

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 49,000,000 تومان
یک تخته 68,000,000 تومان
کودک با تخت 30,000,000 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Fortezza Beach مارماریس - Land View

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 49,000,000 تومان
یک تخته 67,000,000 تومان
کودک با تخت 30,000,000 تومان
کودک بدون تخت 20,000,000 تومان

هتل Ideal Prime Beach مارماریس ( Land View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 50,000,000 تومان
یک تخته 67,000,000 تومان
کودک با تخت 32,000,000 تومان
کودک بدون تخت 20,000,000 تومان

هتل Labranda Mares مارماریس ( Bunglow Room )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 51,000,000 تومان
یک تخته 75,000,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Elegance International مارماریس - Land View

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 52,000,000 تومان
یک تخته 70,000,000 تومان
کودک با تخت 34,000,000 تومان
کودک بدون تخت 20,000,000 تومان

هتل Ideal Prime Beach مارماریس ( Sea View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 52,000,000 تومان
یک تخته 70,000,000 تومان
کودک با تخت 33,000,000 تومان
کودک بدون تخت 20,000,000 تومان

هتل Fortezza Beach مارماریس - Sea View

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 52,000,000 تومان
یک تخته 70,000,000 تومان
کودک با تخت 33,000,000 تومان
کودک بدون تخت 20,000,000 تومان

هتل Labranda Mares مارماریس ( Main Building Land View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 53,000,000 تومان
یک تخته 78,000,000 تومان
کودک با تخت 34,000,000 تومان
کودک بدون تخت 20,000,000 تومان

هتل Fortezza Beach مارماریس - Deluxe Room

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 53,000,000 تومان
یک تخته 73,000,000 تومان
کودک با تخت 32,000,000 تومان
کودک بدون تخت 20,000,000 تومان

هتل Orka Lotus مارماریس ( Land View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 54,000,000 تومان
یک تخته 70,000,000 تومان
کودک با تخت 37,000,000 تومان
کودک بدون تخت 20,000,000 تومان

هتل Fortezza Beach مارماریس - Superior Room

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 55,000,000 تومان
یک تخته 76,000,000 تومان
کودک با تخت 33,000,000 تومان
کودک بدون تخت 20,000,000 تومان

هتل Labranda Mares مارماریس ( Main Building Sea View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 55,000,000 تومان
یک تخته 81,000,000 تومان
کودک با تخت 35,000,000 تومان
کودک بدون تخت 20,000,000 تومان

هتل Green Nature Diamond مارماریس ( Land View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 55,000,000 تومان
یک تخته 71,000,000 تومان
کودک با تخت 38,000,000 تومان
کودک بدون تخت 20,000,000 تومان

هتل Elegance International مارماریس - Sea View

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 56,000,000 تومان
یک تخته 76,000,000 تومان
کودک با تخت 36,000,000 تومان
کودک بدون تخت 20,000,000 تومان

هتل Orka Lotus مارماریس ( Sea Side )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 56,000,000 تومان
یک تخته 73,000,000 تومان
کودک با تخت 38,000,000 تومان
کودک بدون تخت 20,000,000 تومان

هتل Green Nature Diamond مارماریس ( Side Sea View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 57,000,000 تومان
یک تخته 74,000,000 تومان
کودک با تخت 39,000,000 تومان
کودک بدون تخت 20,000,000 تومان

هتل Orka Lotus مارماریس ( Sea View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 58,000,000 تومان
یک تخته 76,000,000 تومان
کودک با تخت 39,000,000 تومان
کودک بدون تخت 20,000,000 تومان

هتل Green Nature Diamond مارماریس ( Sea View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 59,000,000 تومان
یک تخته 77,000,000 تومان
کودک با تخت 40,000,000 تومان
کودک بدون تخت 20,000,000 تومان

هتل Tui Blue Grand Azur مارماریس - Land View

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 73,000,000 تومان
یک تخته 103,000,000 تومان
کودک با تخت 46,000,000 تومان
کودک بدون تخت 44,995,000 تومان

هتل Tui Blue Grand Azur مارماریس - Sea Side View

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 76,500,000 تومان
یک تخته 105,500,000 تومان
کودک با تخت 47,500,000 تومان
کودک بدون تخت 46,995,000 تومان

هتل Tui Blue Grand Azur مارماریس - Sea View

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 84,000,000 تومان
یک تخته 132,000,000 تومان
کودک با تخت 51,000,000 تومان
کودک بدون تخت 49,995,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: زاگرس
مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه دالامان
ایرلاین: زاگرس

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور