۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور مارماریس (7 شب) - پرواز معراج

هتل Sesin مارماریس

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 30,790,000 تومان
یک تخته 39,890,000 تومان
کودک با تخت 21,690,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Pineta Park Deluxe مارماریس

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 30,790,000 تومان
یک تخته 41,590,000 تومان
کودک با تخت 22,390,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Marti La Perla مارماریس

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 32,990,000 تومان
یک تخته 45,890,000 تومان
کودک با تخت 22,790,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Mirage World مارماریس

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 35,290,000 تومان
یک تخته 46,590,000 تومان
کودک با تخت 23,890,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Letoile Beach مارماریس

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 35,990,000 تومان
یک تخته 47,890,000 تومان
کودک با تخت 25,390,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Blue Bay Platinum مارماریس

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 40,590,000 تومان
یک تخته 54,590,000 تومان
کودک با تخت 26,590,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Lalila Blue مارماریس

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 40,590,000 تومان
یک تخته 54,590,000 تومان
کودک با تخت 26,590,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Fortezza Beach مارماریس - Land View

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 40,590,000 تومان
یک تخته 54,590,000 تومان
کودک با تخت 26,590,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Faros Premium Beach مارماریس - Land View

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 40,590,000 تومان
یک تخته 68,590,000 تومان
کودک با تخت 26,590,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Labranda Mares مارماریس ( Bunglow Room )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 41,290,000 تومان
یک تخته 55,690,000 تومان
کودک با تخت 26,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Labranda Mares مارماریس ( Main Building Land View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 43,990,000 تومان
یک تخته 59,790,000 تومان
کودک با تخت 28,490,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Marti Resort مارماریس

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 45,890,000 تومان
یک تخته 67,390,000 تومان
کودک با تخت 29,190,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Labranda Mares مارماریس ( Main Building Sea View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 46,990,000 تومان
یک تخته 64,390,000 تومان
کودک با تخت 29,990,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Grand Ideal Premium مارماریس

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 47,590,000 تومان
یک تخته 65,090,000 تومان
کودک با تخت 30,090,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Green Nature Resort مارماریس - Club Room

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 48,090,000 تومان
یک تخته 65,790,000 تومان
کودک با تخت 30,290,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Elegance International مارماریس - Land View

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 48,390,000 تومان
یک تخته 66,390,000 تومان
کودک با تخت 30,590,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Ideal Prime Beach مارماریس ( Land View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 54,590,000 تومان
یک تخته 75,590,000 تومان
کودک با تخت 33,590,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Aqua Beach مارماریس - Land View

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 55,690,000 تومان
یک تخته 77,290,000 تومان
کودک با تخت 34,090,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Aqua Beach مارماریس - Sea Side View

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 57,390,000 تومان
یک تخته 79,990,000 تومان
کودک با تخت 35,090,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Ideal Prime Beach مارماریس ( Sea View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 58,090,000 تومان
یک تخته 80,790,000 تومان
کودک با تخت 32,290,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Green Nature Diamond مارماریس ( Land View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 61,590,000 تومان
یک تخته 86,090,000 تومان
کودک با تخت 37,090,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Green Nature Diamond مارماریس ( Side Sea View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 65,090,000 تومان
یک تخته 91,290,000 تومان
کودک با تخت 38,790,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل G.Y Club Marmaris Palace مارماریس ( Land View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 67,790,000 تومان
یک تخته 122,990,000 تومان
کودک با تخت 40,190,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل Green Nature Diamond مارماریس ( Sea View )

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 68,590,000 تومان
یک تخته 96,590,000 تومان
کودک با تخت 40,590,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

هتل G.Y Club Turban مارماریس

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی ۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 74,590,000 تومان
یک تخته 107,190,000 تومان
کودک با تخت 43,690,000 تومان
کودک بدون تخت 13,990,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: معراج
مدت اقامت: 7 شب و 8 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه دالامان
ایرلاین: معراج

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور