۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور آنتالیا5 مرداد (6 شب)- با پرواز کورندون

هتل Lara Palace آنتالیا

با صبحانه منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 21,770,000 تومان
یک تخته 22,095,000 تومان
کودک با تخت 21,570,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Melodi Kemer آنتالیا

با صبحانه منطقه کمر
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 27,830,000 تومان
یک تخته 32,300,000 تومان
کودک با تخت 24,640,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Club Jovia Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 28,540,000 تومان
یک تخته 33,860,000 تومان
کودک با تخت 24,995,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Cender آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی آنتالیا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 34,045,000 تومان
یک تخته 40,345,000 تومان
کودک با تخت 27,745,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Perre La Mer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 44,855,000 تومان
یک تخته 68,265,000 تومان
کودک با تخت 33,150,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Perre Art آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 45,560,000 تومان
یک تخته 69,680,000 تومان
کودک با تخت 33,500,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Fore Resort Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 46,330,000 تومان
یک تخته 61,260,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Aqua World آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 47,330,000 تومان
یک تخته 73,230,000 تومان
کودک با تخت 34,390,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Crystal Waterworld Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 51,240,000 تومان
یک تخته 81,030,000 تومان
کودک با تخت 36,340,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Grand Park Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 51,950,000 تومان
یک تخته 73,300,000 تومان
کودک با تخت 36,700,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Wyndham Garden آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 53,365,000 تومان
یک تخته 85,285,000 تومان
کودک با تخت 37,405,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Ramada Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 53,365,000 تومان
یک تخته 85,285,000 تومان
کودک با تخت 37,405,000 تومان
کودک بدون تخت 22,990,000 تومان

هتل Asteria Kremlin Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 54,430,000 تومان
یک تخته 74,220,000 تومان
کودک با تخت 37,940,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Crystal Deluxe Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه کمر
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 57,270,000 تومان
یک تخته 93,090,000 تومان
کودک با تخت 39,355,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Orange County Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 57,620,000 تومان
یک تخته 93,800,000 تومان
کودک با تخت 39,535,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Juju Premier Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 58,680,000 تومان
یک تخته 84,750,000 تومان
کودک با تخت 40,060,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Crystal Centro آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 64,360,000 تومان
یک تخته 107,275,000 تومان
کودک با تخت 42,900,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Corendon Playa آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 64,360,000 تومان
یک تخته 98,690,000 تومان
کودک با تخت 42,900,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Selectum Family آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 66,960,000 تومان
یک تخته 94,270,000 تومان
کودک با تخت 44,200,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Miracle Resort Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 67,550,000 تومان
یک تخته 102,130,000 تومان
کودک با تخت 44,500,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Amara Luxury Resort آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 67,555,000 تومان
یک تخته 104,440,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Crystal Prestige Elite آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 67,910,000 تومان
یک تخته 114,370,000 تومان
کودک با تخت 44,670,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Orange County Kemer آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 68,790,000 تومان
یک تخته 116,140,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Royal Wings Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 70,740,000 تومان
یک تخته 105,250,000 تومان
کودک با تخت 42,640,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Limak Limra آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه کمر
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 71,810,000 تومان
یک تخته 102,030,000 تومان
کودک با تخت 41,590,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Fame Residence Lara and SPA آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 72,520,000 تومان
یک تخته 108,270,000 تومان
کودک با تخت 41,875,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل Rixos Park Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 76,420,000 تومان
یک تخته 103,905,000 تومان
کودک با تخت 48,935,000 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Titanic Deluxe Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 76,420,000 تومان
یک تخته 103,900,000 تومان
کودک با تخت 48,930,000 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Xanadu آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 76,770,000 تومان
یک تخته 109,970,000 تومان
کودک با تخت 49,110,000 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Titanic Delux Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 78,900,000 تومان
یک تخته 107,630,000 تومان
کودک با تخت 50,175,000 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Baia Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 78,900,000 تومان
یک تخته 136,360,000 تومان
کودک با تخت 50,175,000 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Royal Seginus Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 80,320,000 تومان
یک تخته 109,930,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Royal Holiday Palace آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 80,320,000 تومان
یک تخته 109,930,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Limak Lara آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه لارا
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 82,450,000 تومان
یک تخته 125,150,000 تومان
کودک با تخت 45,850,000 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Rixos Sungate آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 85,640,000 تومان
یک تخته 143,415,000 تومان
کودک با تخت 53,540,000 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل Selectum Luxury Resort Belek آنتالیا

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی منطقه بلک
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 87,415,000 تومان
یک تخته 126,990,000 تومان
کودک با تخت 54,430,000 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: کورندون
مدت اقامت: شب و روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه آنتالیا
ایرلاین: کورندون

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور