۰۲۱-۵۲۷۰۳

تور تفلیس بهار 1402 (5 شب) - پرواز وارش

هتل Polo تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 9,150,000 تومان
یک تخته 10,530,000 تومان
کودک با تخت 9,150,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Isaka تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 9,430,000 تومان
یک تخته 11,080,000 تومان
کودک با تخت 9,150,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Rustaveli 36 by same تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 9,840,000 تومان
یک تخته 11,900,000 تومان
کودک با تخت 9,150,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Elegance Apartments تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 10,390,000 تومان
یک تخته 13,000,000 تومان
کودک با تخت 9,700,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل GNG تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 11,900,000 تومان
یک تخته 16,030,000 تومان
کودک با تخت 10,530,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل L Plaza تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,590,000 تومان
یک تخته 16,030,000 تومان
کودک با تخت 11,900,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Magnolia تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,590,000 تومان
یک تخته 16,030,000 تومان
کودک با تخت 10,530,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Elle Boutique تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 12,590,000 تومان
یک تخته 17,400,000 تومان
کودک با تخت 10,530,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Old City Boutique تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,280,000 تومان
یک تخته 17,400,000 تومان
کودک با تخت 10,530,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Dolabauri تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,280,000 تومان
یک تخته 18,780,000 تومان
کودک با تخت 10,530,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Ibis Budget تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,280,000 تومان
یک تخته 16,580,000 تومان
کودک با تخت 10,530,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Lm Club تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,280,000 تومان
یک تخته 18,780,000 تومان
کودک با تخت 10,530,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Parma تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 13,970,000 تومان
یک تخته 20,150,000 تومان
کودک با تخت 10,530,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Aivani old تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,240,000 تومان
یک تخته 20,150,000 تومان
کودک با تخت 11,900,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Bridge Boutique تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,240,000 تومان
یک تخته 20,150,000 تومان
کودک با تخت 11,900,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Just Inn Tbilisi تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,650,000 تومان
یک تخته 21,530,000 تومان
کودک با تخت 10,530,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Kalasi تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 14,650,000 تومان
یک تخته 21,530,000 تومان
کودک با تخت 10,530,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Astoria تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,340,000 تومان
یک تخته 22,900,000 تومان
کودک با تخت 13,280,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Radius تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,750,000 تومان
یک تخته 21,530,000 تومان
کودک با تخت 13,830,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Ameri Plaza تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 15,750,000 تومان
یک تخته 23,730,000 تومان
کودک با تخت 13,280,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Ramada by Wyndham Tbilisi Old City تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 16,030,000 تومان
یک تخته 22,900,000 تومان
کودک با تخت 16,030,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Golden Palace تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 16,720,000 تومان
یک تخته 25,650,000 تومان
کودک با تخت 13,280,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Holiday Inn تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 20,840,000 تومان
یک تخته 32,530,000 تومان
کودک با تخت 18,780,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل The Biltmore تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 29,780,000 تومان
یک تخته 51,780,000 تومان
کودک با تخت 27,030,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

هتل Radisson Blu تفلیس

با صبحانه
۰۲۱-۵۲۷۰۳
دو تخته 29,780,000 تومان
یک تخته 51,780,000 تومان
کودک با تخت 24,280,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

مسیر سفر

pattern
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: وارش
مدت اقامت: 5 شب و 6 روز
فرودگاه مقصد: تفلیس
ایرلاین: وارش

مدارک و خدمات

pattern

تورهای پیشنهادی

pattern

نظرات کاربران

pattern

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده

whatsapp search
منوی سایت
جستجوی تور